Królikarnia zamieni się na powrót w rezydencję?

197Spadkobiercy rodziny Krasińskich, którzy byli przedwojennymi właścicielami budynków Królikarni, złożyli wniosek do sądu. Dotyczy on eksmisji Muzeum Narodowego z budynków wspomnianej Królikarni.

Królikarnia jest pałacem, który Krasińscy utracili na mocy dekretu Bieruta, który to po zakończeniu wojny sprywatyzował prywatne grunty położone w stolicy.

Krasińscy od 2008 roku starają się o unieważnienie tej decyzji. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że nieruchomość została im odebrana bezprawnie. Teraz czekają na decyzję prezydenta Warszawy, który określi, czy rzeczywiście byli właściciele mają pełne prawo do odzyskania pałacu.