REIT dobry dla inwestorów indywidualnych

alexander-pemberton-95212-unsplashREIT (Real Estate Investment Trust)  może okazać się dobrą inwestycją.

REIT-y umożliwiają inwestorom indywidualnym wspólny zakup i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Mogą to być hale, magazyny, hotele, galerie handlowe itp. Inwestorzy cenią REIT-y za prosty i czytelny schemat funkcjonowania. Fundusze REIT są długoterminową inwestycją, która przynosi udziałowcom regularne i stabilne przychody. Zysk wypłacany jest w przeważającej części w formie dywidendy, która nie podlega opodatkowaniu. To dobre rozwiązanie dla spółek i funduszy, które normalnie obarczone byłyby podwójnym opodatkowaniem.