Winni cykliści?

Ponad 10 mln rowerzystów, którzy jeżdżą  po polskich drogach jest coraz surowiej karanych. Ostatnio częściej zdarza się, że  płacą tak jak kierowcy aut,  za rozmawianie przez komórkę – 200 zł mandatu. Są już pierwsze mandaty z fotoradarów, sprawy czekają w sądzie. Rowerzyści od jakiegoś czasu mają więcej praw, ale to też oznacza, że maja też nowe obowiązki.

Już nie będzie podwójnych kar z ZUS

Od ostatniego dnia maja, płatnik, który jest osobą fizyczną a nie opłacił należnych składek ubezpieczeniowych poniesie tylko jedną sankcję. Będzie nią albo opłata dodatkowa albo kara grzywny. Dodatkowo opłata może być w wysokości nawet do 100% nieopłaconych składek. Zmiany te są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że nie można nie można karać podwójnie, tj. dodatkową opłatą, a następnie odpowiedzialnością za przestępstwo z art. 218 § 1 Kodeksu karnego.

Źródło: Onet

Wysokie kary dla menedżerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wprowadzić  nową karę dla menedżerów w wysokości nawet do 500 tys. euro za dopuszczenie do naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej przez firmę bądź  zakazu porozumień ograniczających konkurencję.  Kra ta jest wynikiem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji.

Źródło: Onet