GTC bierze 9,5 mln euro kredytu na biurowiec w Serbii

GTC logo9,5 mln Euro – taka jest wartość kredytu zaciągniętego przez  GTC Serbia, spółkę zależną Globe Trade Centre S.A. (GTC). Umowę w tej sprawie podpisano z  Raiffeisen Bank. Pieniądze zostaną przeznaczone na  sfinansowanie budowy pierwszego etapu kompleksu biurowego Fortyone realizowanego przez GTC w Belgradzie, stolicy Serbii.

Budowa biurowca Fortyone rozpoczęła się w październiku 2014 r. Wśród przyszłych najemców budynku znajdują się tak prominentne firmy jak Bosch, PS Tech, Tetrapak czy Regus.

Budowa Fortyone jest częścią strategii GTC polegającej na stymulowaniu wzrostu poprzez budowę starannie dobranych projektów biurowych i handlowych odzwierciedlających zapotrzebowanie najemców oraz nabywanie nieruchomości generujących przychody położonych w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Fortyone łącznie zaoferuje ponad 27 000 m kw. powierzchni biurowej klasy A. Projekt będzie realizowany w trzech etapach. Pierwszy budynek będzie posiadał ok. 10 000 m kw., a jego ukończenie jest zaplanowane na trzeci kwartał 2015 r. Do dyspozycji najemców będzie blisko 500 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych.

Fortyone powstaje w prestiżowej części dzielnicy Nowy Belgrad,
na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovica i Umetnosti. Lokalizacja ta, oprócz położenia w pobliżu lotniska i centrum miasta, oferuje także dogodny dostęp do głównej autostrady.

GTC publikuje wyniki finansowe za III kw. 2014

GTC logoWzrost zysku podstawowego, utrzymanie przychodów z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych, zmniejszenie kosztów sprzedaży, administracyjnych i biurowych – firma GLOBE TRADE CENTRE publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014. Poniżej najważniejsze wskaźniki, a więcej w oficjalnej prezentacji GTC:

Wyniki za III kw. i dziewięć miesięcy 2014 r.

  • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 27 mln euro w III kw. oraz 82 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (28 mln euro w III kw. i 83 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.); marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 75% w III kw. i 74% w dziewięciu miesiącach 2014 r. (74% w III kw. i 72%
    w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
  • Koszty sprzedaży, administracyjne i finansowe spadły do 12 mln euro w III kw. i 43 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (14 mln euro w III kw. i 43 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
  • Zysk podstawowy przed opodatkowaniem  wzrósł do 9 mln euro w III kw. oraz 22 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (6 mln euro w III kw. i 14 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
  • Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła 1 mln euro w III kw. oraz 68 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (16 mln eurow III kw. i 86 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
  • Zysk netto wyniósł 5 mln euro w III kw. W dziewięciu miesiącach 2014. Rozpoznano stratę netto w wysokości 67 mln euro (strata 2 mln euro w III kw. oraz 77 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
  • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) spadł do 54% (59% na dzień 31 grudnia 2013 r.) w wyniku spłaty zadłużenia.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 33 mln euro (19 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
  • Po spłacie obligacji i powiązanych zabezpieczeń środki pieniężne i depozyty wyniosły 130 mln euro (88 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r.)

Zysk przed opodatkowaniem zdefiniowany jako zysk przed opodatkowaniem IFRS skorygowany o zmiany wyceny netto, udział w stracie jednostek stowarzyszonych, podatek bieżący i odroczony wspólnych przedsięwzięć, amortyzację środków trwałych oraz zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających.

Nie ma zgody na emisję akcji GTC

Galeria Wilanów - inwestycja GTC w Warszawie

Galeria Wilanów – inwestycja GTC w Warszawie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GTC nie zgodziło się dziś (poniedziałek) na emisję akcji Globe Trade Centre serii K z prawem poboru. Chodziło o 140 mln akcji. Nie było zgody z powodu braku kwalifikowanej większości głosów.

Zarząd spółki GTC nadal podtrzymuje chęć emisji akcji. Zamierza jeszcze raz rozmawiać o tej sprawie z akcjonariuszami. GTC zamierzało wykorzystać wpływy z akcji do zakupu kolejnych nieruchomości komercyjnych, które dają przychody z najmu. Chodziło o lokalizacje w Warszawie i innych głównych miastach Polski, oraz szerzej – w Europie Środkowo – Wschodniej.

 

Rossman otworzy drogerię w Galerii Wilanów

mat. inwestora

mat. inwestora

Firma Rossman otworzy swoją drogerię w Galerii Wilanów – planowanej nowej inwestycji Globe Trade Centre S.A. (GTC) w Warszawie. Sieć drogerii zdecydowała się wynająć 570 mkw. powierzchni w nowym centrum handlowym na Wilanowie.

 Rossmann dysponuje już 930 sklepami w 380 miastach.

– Cieszymy się, że Rossmann dołącza do jednego z naszych kluczowych projektów. Jestem przekonany, że marka Rossmann, takd obrze znana już nabywcom
w całej Polsce dzięki swojej kompletnej i konkurencyjnej ofercie, będzie doskonałym uzupełnieniem oferty Galerii Wilanów, która stanie się jednym z najnowocześniejszych centrów handlowych nie tylko w Warszawie, ale także w całej Polsce”
– powiedział Jacek Wachowicz, Członek Zarządu GTC.

Rossmann to kolejny najemca, który zdecydował się na lokalizację w Galerii Wilanów.  Tak postąpiła również sieć hipermarketów Carrefour. Wynajmie ona 6 800 m kw. powierzchni  oraz kolejne 9 300 m kw. w Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce, drugim centrum handlowym planowanym przez GTC. Kolejnym kluczowym najemcą Galerii Wilanów jest LPP SA, jedna z najszybciej rozwijających się europejskich firm odzieżowych. W centrum handlowym GTC znajdą się sklepy wszystkich marek LPP: Reserved, House, Mohito, CroppTown i Sinsay. Sklepy LPP w Galerii Wilanów zajmą łączną powierzchnię 4 680 m kw. Agentem odpowiedzialnym na zasadach wyłączności za komercjalizację obiektu jest JLL.

Galeria Wilanów, wraz z siostrzaną Galerią Północną, znajduje się na końcowym etapie przygotowań formalnych, które poprzedzają rozpoczęcie budowy.Realizacja Galerii Wilanów rozpocznie się natychmiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę i potrwa ok. 20-24 miesiące.

Projekt  przygotowały pracownie architektoniczne APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur. Zakłada on otwarcie budynku na zewnątrz i przenikanie z otaczającymi galerię terenami zielonymi, placami zabaw i terenami rekreacyjnymi. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne, potwierdzone przyznanym już złotym certyfikatem LEED, zagwarantują, że zrealizowana inwestycja wywrze minimalny wpływ na otoczenie. Wśród proekologicznych rozwiązań, które zastosowane będą w Galerii Wilanów jest m.in. retencja wody deszczowej i zastosowanie baterii słonecznych.

Galeria Wilanów zaoferuje najemcom ok. 61 000 tys. m kw. powierzchni komercyjnej
w ok. 250 sklepach i punktach usługowych.

GTC buduje biurowiec Fortyone w Belgradzie

GTC Fortyone 1GTC Serbia, spółka należąca do Grupy GTC, zainaugurowała budowę„Fortyone”, kompleksu biurowego klasy A. Obiekt powstaje w stolicy Serbii, Belgradzie.

Kompleks biurowy Fortyone to ponad 27 000 m kw. powierzchni biurowych klasy A, która zostanie oddana do użytku w trzech etapach. Pierwszy budynek zaoferuje najemcom
ok. 10 000 m kw. Będzie  posiadać wyższe piętra i zaoferuje elastyczność w ich podziale, dzięki czemu najemcy będą mogli wydajnie zaplanować przestrzenie biur
i zapewnić wygodne środowisko pracy swoim pracownikom. Ukończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2015 r.

– Możliwość zaprojektowania i zbudowania pierwszego w Serbii biurowca zgodnie ze standardami złotego certyfikatu LEED napełnia nas wielką dumą. Budynek zapewni najwyższy standard biurowy w połączeniu z niskim poborem energii i zoptymalizowanymi kosztami operacyjnymi. Co więcej, będzie to pierwszy wybudowany w Belgradzie kompleks o wielkości większej niż 5 000 m kw. od pięciu lat.” – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

Fortyone będzie wzniesiony w prestiżowej części dzielnicy Nowy Belgrad, na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovicai Umetnosti. Lokalizacja ta, oprócz położenia w pobliżu lotniska i centrum miasta,oferuje także dogodny dostęp do głównej autostrady. Do dyspozycji najemców będzie blisko 500 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, a dla ich wygody w każdym z budynków znajdą się także obiekty handlowe.

***

Grupa GTC powstała w 1994 r. i jest jedną z wiodących firm rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Grupa działa w Polsce oraz w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji oraz w Czechach. Od swego powstania Grupa wybudowała 47 budynków biurowych oraz 12 galerii handlowych, o łącznej powierzchni ponad 1 mln m kw. GTC obecnie zarządza 28 inwestycjami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 589 tys. m kw.

 

W Galerii Wilanów będzie sklep H&M

Galeria Wilanów – nowa inwestycja Globe Trade Centre S.A. wzbogaci się o światowego lidera sprzedaży odzieży – H&M. Sieć wynajmie w galerii 2 600 m kw. powierzchni handlowej.

– H&M to kolejny kluczowy klient, który zdecydował się otworzyć swój salon w jednym z naszych flagowych projektów w Warszawie. Zaufanie jakim obdarzają nas liderzy międzynarodowego biznesu stanowi dla nas potwierdzenie nie tylko jakości budynków budowanych przez GTC, ale przede wszystkim trafności lokalizacji, które wybraliśmy dla obu centrów handlowych. Jest nam niezmiernie miło powitać H&M jako jednego z najważniejszych najemców Galerii Wilanów.” – powiedział Jacek Wachowicz, członek Zarządu GTC.

H&M to kolejny z najemców w planowanym nowym centrum handlowym na Wilanowie.  Ostatnio deweloper ogłosił podpisanie umów najmu z operatorem sieci hipermarketów Carrefour i Grupą LPP, jedną z najszybciej rozwijających się sieci odzieżowych w Europie.

Galeria Wilanów zaoferuje najemcom ponad 61 tys. m kw. w ok. 250 sklepach i punktach usługowych. Projekt wykonany przez architektów z renomowanych pracowni APA Wojciechowski i MosheTzur wykorzysta unikalne rozwiązania oraz zagwarantuje przyjazność inwestycji dla środowiska, co zostało już potwierdzone przyznaniem certyfikatu ekologicznego LEED. Wokół Galerii i na jej dachu umieszczone zostaną ogrody i restauracje.

W Miasteczku Wilanów chcą mniejszej galerii

Burmistrz Wilanowa – Ludwik Rakowski uważa, że planowana w Miasteczku Wilanów galeria handlowa powinna być mniejsza – pisze gazeta.pl.

Do budowy Galerii Wilanów przygotowuje się firma GTC. Ma tam powstać bardzo duże centrum handlowe o powierzchni 61 tys. m kw. pod lokale handlowo – usługowe. W skład nowej galerii mają wchodzić dwa budynki.

Wielu mieszkańców Miasteczka Wilanów odnosi się bardzo sceptycznie do planowanej inwestycji. Ich zdaniem jest to obiekt zdecydowanie za duży jak na potrzebny osiedla, za to na Wilanowie wyraźnie brakuje terenów rekreacyjnych i zielonych.

Wg burmistrza Wilanowa – w miejscu jednego z obiektów powinien powstać park. Na razie GTC nie ma pozwolenia na budowę, a jego warunkiem jest uchwalenie planu miejscowego dla tego terenu. Prace nad nim trwają już rok.

 

 

Galeria Północna w Warszawie – budowa jeszcze w tym roku

Galeria Północna wizualizacjaGaleria Północna – nowe centrum handlowe na warszawskiej Białołęce ma przyjąć pierwszych klientów w 2016 roku, a budowa obiektu może zacząć się jeszcze pod koniec tego roku – zapowiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Thomas Kurzmann, prezes zarządu Globe Trade Centre.

Druga z nowych warszawskich inwestycji GTC rozpocznie się na początku przyszłego roku. Chodzi o Galerię Wilanów przy ul. Przyczółkowej, która ma być gotowa w pierwszej połowie 2017 roku.

W Galerii Północnej znajdzie się 250 lokali handlowo – usługowych. Obiekt będzie miał około 64 tys. m kw., natomiast Galeria Wilanów ma mieć docelowo 76,5 tys. m kw.

Dziś GTC podpisało umowę najmu powierzchni w obu obiektach przez firmę LPP z branży modowej. Sklepy LPP w Galerii Wilanów zajmą łączną powierzchnię 4 680 m2. W Galerii Północnej powierzchnia ta będzie niemal identyczna: 4 670 m2.

Globe Trade Centre planuje emisję akcji

Do 140 mln nowych akcji planuje wyemitować Globe Trade Centre. Środki z emisji mają być przeznaczone na przejęcie aktywów generujących przychody z najmu, oraz finansowanie niektórych projektów deweloperskich. GTC planuje inwestycje w nieruchomości, które przynoszą przychody z najmu powierzchni i mają potencjał wzrostu wartości. Chodzi o obiekty w Polsce i innych krajach regionu. By skorzystać z możliwości przejęć GTC będzie chciało pozyskać pieniądze z akcji. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – 13 października tego roku.

GTC to deweloper działający w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. Spółka inwestuje w obiekty biurowe, centra handlowe i mieszkaniówkę.

 

 

Sprzedaż nieruchomości za prawie 174 mln euro

Dwie spółki zależne GTC oraz  GTC Satellite i Diego zawarły przedwstępną umowę sprzedaży Platinium Business Park za ponad 173 mln euro. Kupującym okazała się firma Calobra Investments, spółka z grupy Allianz Real Estate. Jednymi z warunków zawarcia umowy są: uzyskanie zgody od banków finansujących realizację projektu Platinium Business Park, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku czy wynajęcie budynku w 80% i objęcie powierzchni najmu przez wybranych najemców.

Źródło: Money