Cios w najemców centrów handlowych. Rząd obiecał obniżkę czynszów o 80%, ale…. w przypadku kolejnych lockdownów

Diana Kalita - Knapczyk
Cios w najemców centrów handlowych. Rząd obiecał obniżkę czynszów o 80%, ale…. w przypadku kolejnych lockdownów. Zgodnie z projektem teraz najemcy nie mogą liczyć na obniżkę czynszów.

Spis treści:
Prawo nie działa wstecz
Zbliżają się wakacje parlamentarne
Płać albo przedłuż najem na kolejne pół roku

Miesiąc temu gruchnęła wiadomość, która wstrząsnęła branżą nieruchomości komercyjnych. Rząd pracuje nad przepisami, które mają obniżyć czynsze w galeriach handlowych za okresy lockdownu! Obniżka miała być spora, bo aż o 80%. Miała też dotyczyć każdego okresu, w którym centra były zamknięte. Co więcej, po każdym lockdownie najemcy mieli jeszcze przez 3 kolejne miesiące płacić czynsze niższe o połowę. O połowę! Nie ma się co dziwić, że emocje sięgnęły zenitu. Najbardziej przezorni najemcy od razu przestali regulować należności. Polska Rada Centrów Handlowych zdążyła zagrozić Skarbowi Państwa pozwem o odszkodowanie. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych – widząc, że przeciwnik słania się na nogach i krwawi – taktownie odnotowało, że nowelizacja „idzie w dobrym kierunku”. Tymczasem, przedwczoraj na stronie internetowej KPRM ukazał się zarys nowych przepisów. I po raz kolejny okazało się, że cała sytuacja była tylko burzą w szklance wody. Żadnej obniżki najprawdopodobniej nie będzie – tak bowiem wynika z zapowiedzi – ocenia mec. Diana Kalita – Knapczyk z kancelarii prawnej Causa Finita.

Prawo nie działa wstecz

Autorzy informacji o projekcie nowych przepisów są niezwykle oszczędni w słowach. Zasady obniżki czynszów udało im się streścić w dwóch zaledwie punktach. Niemniej, aż 4 razy zdecydowali się użyć sformułowania: „od dnia wejścia w życie nowelizacji”. Dlaczego takie słowa zostały powtórzone aż 4 razy i użyte akurat w tym kontekście? Ano dlatego, że obniżki czynszów dotyczyć będą przyszłych lockdownów. Nie tych, które były! Wydaje się, że w nocie użyto tych słów celowo, by nie pozostawić tu ani cienia wątpliwości.

Branża czuje się teraz trochę jak ten nieszczęsny student. Uczył się pilnie astronomii, a pod koniec roku dowiedział się, że już od 3 lat nie ma jej w wykazie zajęć. Pierwsza informacja prasowa na temat obniżek czynszów rozpaliła umysły. Niemniej, oceniając sprawy rozsądnie, prawo nie działa przecież wstecz. Jeżeli obywatele nabyli już jakieś uprawnienia, nie można im ich odebrać w drodze ustawy. Oczywiście, niektórzy myśleli, że w tym konkretnym przypadku tak właśnie będzie. W końcu ustawodawca ma ostatnio dość „praktyczne” podejście do stanowionego prawa. Na wiele kwestii po prostu przymyka oko. Niemniej, pozbawienie zagranicznych właścicieli centrów handlowych czynszów najmu, które stały się już wymagalne, stanowiłoby pogwałcenie wielu umów międzynarodowych. Naraziłoby Polskę na utratę zaufania i pozwy arbitrażowe.

Zbliżają się wakacje parlamentarne

Dlatego uprawnienie do obniżenia czynszu przysługiwać będą najemcom dopiero po wejściu w życie nowych przepisów. Nie jest jednak na razie jasne, kiedy miałoby to w ogóle nastąpić. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 19-20 maja 2021 r. Zakładając, że posłowie uchwalą na nim obniżki czynszów, nowe przepisy muszą jeszcze trafić do Senatu. Na dzień dzisiejszy nie ma zaś wyznaczonego terminu 25 posiedzenia Izby Wyższej. A jest to najbliższe posiedzenie, na którym Senat mógłby zaaprobować tą nowelizację. Jeżeli Senatorowie nie udadzą się na wakacje parlamentarne, a do nowych przepisów nie będzie uwag, przy odrobinie szczęścia mają one szansę trafić na biurko Prezydenta jeszcze w lipcu. W najlepszym razie wejdą więc w życie na przełomie sierpnia i września, a więc 21 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

I jeżeli centra handlowe będą wtedy zamknięte, czynsze najmu zostaną obniżone o 80%. „Od dnia wejścia w życie nowelizacji”. Jeżeli oczywiście centra handlowe będą wtedy zamknięte.

Płać albo przedłuż najem na kolejne pół roku

Nie ulega bowiem wątpliwości, że trend jest dokładnie odwrotny. Po aktualnym lockdownie Rząd otwiera galerie handlowe. W reżimie sanitarnym ma to nastąpić już 4 maja. W braku nowych przepisów, obowiązują zaś te „stare”. Oznacza to, że najemcy mają dobrze znany wybór. Albo znów zapłacą cały czynsz za okres lockdownu, albo po raz kolejny przedłużą najem o pół roku. Co więcej, pomimo złowieszczych min urzędników Ministerstwa Zdrowia podczas codziennych konferencji prasowych, jest mało prawdopodobne, by zakaz handlu jeszcze kiedykolwiek powrócił. Rząd gospodarkę odmraża. Zaszczepionych na COVID-19 jest już prawie 10 milionów Polaków. Tempo szczepień z dnia na dzień rośnie, zaś liczba zakażonych – spada.

Czekamy zatem na projekt ustawy. Wszystko jednak wskazuje na to, że nowe przepisy nie będą mieć żadnego praktycznego znaczenia. Znowu wiele hałasu o nic.

Autor: mec. Diana Kalita – Knapczyk z kancelarii prawnej Causa Finita.

Przychody właścicieli centrów handlowych w 2020 r. mniejsze nawet o 35 proc.

leslie-holder-555818-unsplash
Efektem zamknięcia centrów handlowych w czasie pandemii jest luka w przychodach ich właścicieli sięgająca poziomu od 3,2 do nawet 3,6 mld zł, czyli ok. 30-35 proc. rocznych przychodów – wynika z raportu “Centra handlowe na zakręcie. Wpływ COVID-19”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych. W raporcie nie uwzględniono ponownego zamknięcia centrów handlowych w listopadzie ze względu na niezakończony okres rozliczeniowy podczas przeprowadzania analizy. Eksperci podkreślają, że problemy finansowe branży handlowej, zarówno najemców, jak i wynajmujących, mogą silnie wpłynąć na całą gospodarkę, w tym na miejsca pracy – obecnie w centrach handlowych w Polsce pracuje ponad 400 tys. osób.

Autorzy raportu szacują, że luka w przychodach właścicieli centrów handlowych w 2020 r. wynosi od 3,2 do 3,6 mld zł, co stanowi ok. 30-35% rocznych przychodów. To bezpośredni efekt 7-tygodniowego wiosennego zamknięcia centrów handlowych w związku z trwającą pandemią COVID-19 i zwolnień najemców z czynszu, co daje kwotę od 1,3 do 1,4 mld zł oraz obniżek czynszów udzielonych przez wynajmujących na rzecz najemców do końca roku w wysokości od ok.1,9 do 2,2 mld zł. Jednocześnie, właściciele cały czas ponoszą stałe koszty z tytułu utrzymania nieruchomości, ich zarządzania oraz obsługi długu bankowego.

„Pandemia pogorszyła sytuację finansową zarówno najemców, jak i wynajmujących. Zamknięcie centrów handlowych na wiosnę oraz w listopadzie, działalność w nowej rzeczywistości i rygorze sanitarnym odbiły się na wynikach branży. Po ponownym otwarciu centrów handlowych 4 maja zarówno średni poziom liczby odwiedzających, jak i obroty najemców, pozostawały niższe niż w analogicznych okresach lat ubiegłych. Co ważne, uruchomione tarcze antykryzysowe i finansowe w ograniczonym stopniu obejmują właścicieli centrów handlowych. Działają oni bowiem w modelu spółek celowych, niezatrudniających bezpośrednio pracowników. Taka forma działalności wynika wprost z wymogów instytucji finansujących budowę lub zakup nieruchomości, np. banków” – mówi Kinga Barchoń, partner w PwC, lider sektora nieruchomości.

Z danych zebranych w raporcie wynika, że udział handlu w PKB Polski w 2019 r. wyniósł 15,5%. Centra handlowe stanowią istotny element polskiej gospodarki – ich wpływy do budżetu z tytułu VAT w poprzednim roku wyniosły ok. 21 mld zł, a 2,4 mld zł wpływa rocznie do budżetów państwa i samorządów od właścicieli centrów handlowych i najemców łącznie z tytułu CIT, podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W centrach handlowych w Polsce pracuje ponad 400 tys. osób, które wpłacają do budżetu państwa rocznie ok. 6,8 mld zł z tytułu PIT i składek na ubezpieczenie społeczne.

„Rynek centrów handlowych tworzą wynajmujący i najemcy, a także setki firm zajmujących się bieżącą obsługą obiektów handlowych: sprzątaniem, ochroną, obsługą techniczną, księgowością, zarządzaniem nieruchomościami czy obsługą imprez. To podmioty zatrudniające tysiące pracowników i tworzące wspólnie system naczyń połączonych. Sektor centrów handlowych, ze względu na sposób finansowania projektów, jest także silnie powiązany z sektorem bankowym. W przypadku centrów handlowych zgodnie z umowami kredytowymi, właściciele nie tylko muszą spłacać raty kapitałowo-odsetkowe, ale również utrzymywać wybrane wskaźniki na określonym poziomie. Niespełnianie tych wymagań rodzi poważne konsekwencje – nawet ryzyko restrukturyzacji, czy wypowiedzenia umowy kredytowej. Problemy jednych podmiotów wpływają na kondycję pozostałych i w efekcie całej gospodarki. Właściwie ukierunkowana pomoc państwa umożliwiłaby wszystkim przedstawicielom branży wywiązanie się ze swoich zadań oraz regulowanie zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań czynszowych oraz rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz banków. W konsekwencji pozwoli to uniknąć destabilizacji rynku, szeregu bankructw, czy likwidacji miejsc pracy na masową skalę” – mówi Jan Dębski, Prezes Zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych.

 

Raport został opracowany przez firmę doradczą PwC we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych.

iMall, narzędzie do zarządzania galeriami, wprowadzone przez METRO Properties

iMall Grafika na Prowly
Na rynku pojawiło się nowe narzędzie do zarządzania centrami handlowymi – iMall. METRO Properties, jako pierwsza firma w Polsce, wprowadziła je do swojej sieci galerii M1. Za projekt i wdrożenie zintegrowanej aplikacji odpowiada agencja Me & My Friends. Obecnie z narzędzia korzysta ponad tysiąc najemców z 9 centrów handlowych w całym kraju.

iMall składa się z aplikacji mobilnej i webowego CMS. Umożliwia zdalne zarządzanie obiektem i błyskawiczną wymianę informacji, tak istotne w “nowych czasach”. Co najważniejsze, daje możliwość realizacji kluczowych procesów na odległość, co może okazać się nieocenione w nieprzewidzianych sytuacjach. Aplikacja pozwala na realizację awizacji wyłącznie w formie cyfrowej i zapewnia bezpośredni kontakt najemców z administracją centrum. Upraszcza procedurę zgłaszania usterek serwisowych i publikowania ogłoszeń dostępnych natychmiast dla wszystkich pracowników centrum handlowego.

Wdrożyliśmy aplikację już w sieci centrów M1, które współpracują łącznie z ponad 1000 najemców. Jej ogromnym atutem jest możliwość wykonywania pracy zdalnie, poza biurem. To dziś z jednej strony rzecz zupełnie oczywista, z drugiej – ogromne udogodnienie, a czasem konieczność

mówi Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu METRO Properties, spółki serwisowej METRO Group – jednego z największych koncernów handlowych na świecie, którego sieci handlowe obecne są dziś w 33 krajach.

Źródło:METRO Properties.

C.H. Atrium Promenada ma nowego dyrektora

Tomasz Hofman_dyrektor Atrium Promenada
Tomasz Hofman dołączył do zespołu Atrium Polska, obejmując od 1 lipca funkcję dyrektora Atrium Promenada. Będzie odpowiadał za funkcjonowanie centrum, znajdującego się obecnie w trakcie modernizacji i rozbudowy.

Tomasz Hofman – nowy dyrektor Atrium Promenada – posiada bogate doświadczenie
w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz w zakresie handlu i operacji logistycznych. Przed rozpoczęciem pracy w Atrium przez wiele lat zarządzał centrami handlowymi Złote Tarasy oraz Riviera Gdynia, skutecznie umacniając pozycję obu obiektów. Wcześniej, jako dyrektor centrum handlowego Molo w Szczecinie, był odpowiedzialny za przebudowę centrum i proces rebrandingu. Skutecznie sprostał wyzwaniu modernizacji obiektu bez wyłączania jego poszczególnych stref z użytku. Zawodowo był również związany z takimi spółkami, jak DLS S.A (obecnie Eurocash Distribution) i Berti (sieć sklepów spożywczych w północno-zachodniej części Polski), gdzie był odpowiedzialny za strategie marketingowe.

Centra handlowe Tristan Capital Partners – podsumowanie

CH_Borek
Drugi kwartał 2018 roku upłynął centrom handlowym z portfolio Tristan Capital Partners na przedłużaniu dotychczasowych najmów. Najemcy zostają na dłużej w Parku Handlowym Arena w Gliwicach, Galerii Handlowej Dąbrówka w Katowicach, Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie oraz we wrocławskim Centrum Handlowym Borek.

Łączny metraż wszystkich umów podpisanych w miesiącach kwiecień – czerwiec to ponad 1200 mkw.

W gronie najemców gliwickiego Parku Handlowego Arena zostaje Pepco – popularna sieć dyskontów, oferująca odzież i produkty dla domu w atrakcyjnych cenach. Marka przeniosła się do nowego lokalu o powierzchni 578 mkw. Ponadto, czterech dotychczasowych najemców Areny przedłużyło umowy, w tym: marka odzieżowa Promod (162 mkw.), Elf zabawki (94 mkw.), piekarnia SABA (66 mkw.) oraz lodziarnia Grycan (56 mkw.).

Galeria Handlowa Turzyn w Szczecinie podpisała nową umowę najmu z marką Mango (dawny Top Shop). Sklep Mango oferuje szeroki asortyment produktów wyposażenia wnętrza, ogrodu, akcesoria dla majsterkowiczów i osób prowadzących sportowy tryb życia. Najemca zajął lokal o powierzchni 86 mkw.

W maju Galeria Handlowa Dąbrówka przedłużyła umowę z salonem Polsatu Cyfrowego – mieszkańcy Katowic wciąż mogą korzystać z jego usług. Ten największy operator telewizji satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej zajmuje lokal o powierzchni 23 mkw.

Znana marka odzieżowa, oferująca artykuły i akcesoria dla kobiet zostaje w Centrum Handlowym Borek. Orsay przedłużył umowę na kolejne lata w lokalu o powierzchni 155 mkw.

Właścicielem obiektów: Park Handlowy Arena, Galeria Handlowa Turzyn, Centrum Handlowe Borek oraz Galeria Handlowa Dąbrówka jest EPISO 3 (European Property Investors Special Opportunities 3), fundusz, w którym rolę doradcy pełni firma Tristan Capital Partners. Umowy najmu w imieniu właściciela negocjowała firma BSC Real Estate Advisors.

Galeria Północna w gronie finalistów konkursu ICSC Solal Marketing Awards

Galeria Północna (4)

Otwarcie Galerii Północnej było jednym z najważniejszych retailowych wydarzeń 2017 roku w Polsce. Pierwszy nowoczesny obiekt handlowy oddany do użytku w Warszawie od ponad dekady, wniósł na rynek nowe standardy dotyczące architektury, połączenia funkcji handlowej i rozrywkowej czy wpisania w potrzeby lokalnych klientów.

Dotychczasowa działalność Galerii Północnej została doceniona także przez międzynarodowe grono ekspertów konkursu ICSC Solal Marketing Awards. Warszawskie centrum dołączyło do finalistów prestiżowego projektu i już we wrześniu powalczy o najwyższe wyróżnienie w dwóch kategoriach.

ICSC Solal Marketing Awards to najważniejsze i najbardziej prestiżowe europejskie nagrody w branży marketingu centrów handlowych. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (International Council of Shopping Centers). W konkursie zostają wyłonione najciekawsze i najbardziej efektywne działania marketingowe realizowane przez centra handlowe w Europie.

Decyzją jury Galeria Północna rywalizuje o nagrodę główną w dwóch kategoriach – Grand Opening/Expansion/Refurbishment, w której zgłoszone zostały działania inaugurujące działalność pierwszej galerii handlowej na Białołęce oraz w kategorii Footfal Activation, w której zaprezentowane zostały działania marketingowe podjęte przez Galerię Północną w związku z nową ustawą zakazująca
w Polsce handlu w niedzielę.

 

Galerie Gemini Park bardziej prorodzinne

Gemini Park Tychy

Rodziny z dziećmi to coraz ważniejsi klienci dla galerii Gemini Park. To właśnie z myślą o nich centra handlowe m.in. inwestują w przyjazną dzieciom infrastrukturę oraz rozwijają ofertę rozrywkową. Prorodzinny trend coraz wyraźniej widać w dwóch obiektach Gemini Park – w Bielsku-Białej oraz w Tychach. 

 

„Z roku na rok obserwujemy rosnący udział rodzin z dziećmi wśród klientów naszych centrów handlowych. To dziś klient, który spędza u nas najwięcej czasu na zakupach, który wydaje najwięcej podczas jednej wizyty i który regularnie wraca na zakupy. Rodziny także, częściej od pozostałych klientów, korzystają z oferty restauracyjnej oraz infrastruktury galerii np. placów zabaw czy stref relaksu” – powiedziała Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Wpływ na rosnący udział rodzin mają przede wszystkim prorodzinne działania, jakie podejmują poszczególne galerie Gemini Park i to nie tylko w sferze marketingowej. Przykład tego najwyraźniej widać w Gemini Park Bielsko-Biała. Tamtejsza galeria nie tylko inwestuje w unikalną w skali kraju infrastrukturę dla rodzin z dziećmi, ale także systematycznie rozwija swoją ofertę rozrywkową w tym kierunku.

 

Ale Gemini Park Bielsko-Biała to nie jedyna galeria należąca do Gemini Holding, która stawia na rodziny z dziećmi. Także nowo powstały obiekt w Tychach stworzony został z myślą o obecności najmłodszych na zakupach. W centrum handlowym powstały np. liczne strefy relaksu wypełnione specjalnymi meblami dla dzieci.

Galeria wydzieliła także przestrzeń dla najmłodszych na swoim food court’cie, również z meblami dla najmłodszych. O rodzinach pomyślano nawet projektując przestronniejsze niż standardowo parkingi i szerokie aleje handlowe przyjazne wózkom. Specjalnie przystosowano także pomieszczenia WC, montując w nich toalety rozmiarem dopasowane do dzieci.

 

Nowoczesne galerie handlowe – przemyślana koncepcja aranżacyjna

alex-holyoake-361922-unsplashNowoczesne centra handlowe przestały pełnić funkcję wyłącznie zakupową. 

Coraz częściej inwestorzy podejmujący się budowy centrów handlowych, nie myślą już o tradycyjnych pasażach sklepowych. Coraz większą popularność zyskują galerie, które swoim klientom oferują dodatkowe atrakcje. Mowa o różnego rodzaju eventach i cyklicznych imprezach, które organizowane są wewnątrz centrów. Dodatkowo zachęcają bogatą ofertą rekreacyjną – powierzchnie w centrach handlowych wynajmują podmioty związane z branżą sportową i fitness.

Tereny wokół galerii aranżowane są często w taki sposób, aby lokalna społeczność mogła korzystać z nich w sposób aktywny (np. strefy do jazdy na deskorolce lub nieogrodzone fontanny, między którymi można się przechadzać).

Salon VAN GRAAF w Galerii Forum Gdańsk – otwarcie już jutro

vangraaf GDANSK EG

26 maja nastąpi otwarcie pierwszego, prestiżowego salonu VAN GRAAF w Gdańsku. Salon będzie mieścił się w Galerii Forum Gdańsk.

Nowy najemca zajął lokal o powierzchni prawie 3000 metrów kw. Klienci znajdą w nim propozycje ubrań damskich i męskich od niemal 200 wiodących, światowych marek.
Wybierając nową lokalizację w Galerii Forum Gdańsk przy ul. Targ Sienny 7, VAN GRAAF postawił na najwyższe standardy, również w zakresie architektury i wystroju wnętrz.
Oficjalne otwarcie salonu nastąpi już jutro, 26 maja 2018 roku.

Gemini Park Bielsko-Biała wspiera społeczność lokalną

bielsko biała dla toma hanksa - fot. gemini park bielsko biała (4)W ciągu ostatnich 5 lat Gemini Park Bielsko – Biała zorganizował lub wsparł ponad 200 projektów z aktywnym udziałem społeczności lokalnej lub na jej rzecz, w tym głośną akcję „Bielsko-Biała dla Toma Hanksa”.

Liczba akcji społecznych galerii systematycznie rośnie. Zmienia się bowiem funkcja, jaką centrum handlowe pełni w ponad 170-tysięcznym mieście.

 

Galerie w Polsce ewoluują. Z miejsc, w których robiliśmy wyłącznie zakupy, centra handlowe stają się miejscami spędzania czasu wolnego, coworkingu, rozrywki, a także ważnymi ośrodkami życia towarzyskiego. Z jednej strony to efekt m.in. inwestycji galerii w nowe przestrzenie, które temu sprzyjają, z drugiej to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania, jakie mieszkańcy miast mają wobec tych obiektów” – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Gemini Park, coraz aktywniej uczestniczy w życiu miasta. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat galeria zaangażowała się w ponad 200 projektów społecznych w swoim sąsiedztwie. Centrum aktywizowało się jednocześnie na 5 polach, wspierając lub organizując projekty edukacyjne, charytatywne, ekologiczne, prozdrowotne i kulturalne.

Rozbudowa Parku Handlowego w Wągrowcu

WągrowiecRozpocznie się rozbudowa Parku Handlowego w Wągrowcu.

Inwestor i zarządca obiektów komercyjnych – fundusz LCP Properties – rozbuduje istniejące centrum handlowe przy ul. Lipowej 12 w Wągrowcu.
Centrum handlowe ma zostać rozbudowane o zintegrowany z nim park handlowy. W sumie w centrum znajdzie się 15 sklepów i punktów usługowych.
Do nowej części obiektu m.in. zostanie przeniesiony i powiększony lokal marki obuwniczej CCC, który będzie jedynym sklepem tej sieci w regionie.

Za koncepcję komercyjną oraz komercjalizację obiektu odpowiada Mallson Polska.
Otwarcie powiększonego centrum handlowego w Wągrowcu planowane jest na koniec br.

Raport PRCH – nasycenie powierzchnią centrów handlowych

PRCH_średnie nasycenie powierzchnią centrów handlowych w m kw. na 1000 mieszkańców w największych aglomeracjachPolska Rada Centrów Handlowych (PRCH) opracowała raport nt nasycenia powierzchnią centrów handlowych.

Jak wynika z raportu PRCH Retail Research Forum, najbardziej nasycone centrami handlowymi są miasta: Wrocław, Poznań i Trójmiasto. Z tych trzech miast Wrocław posiada najwięcej centrów handlowych. Na 1000 mieszkańców przypada tutaj 948 metrów kw. W Poznaniu na 1000 mieszkańców przypada 891 metrów kw. powierzchni centrów handlowych. Natomiast w Trójmieście na 1000 mieszkańców przypada 732 metry kw.

Według danych z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych, ogólne nasycenie powierzchnią centrów handlowych w Polsce wyniosło w ubiegłym roku 306 metrów kw. na 1000 mieszkańców. Oznacza to wzrost na poziomie 6 procent w stosunku do 2016 roku.

Planowana kolejna rozbudowa VIVO! Stalowa Wola

VIVO! Stalowa Wola

IMMOFINANZ jest austriacką firmą z sektora nieruchomości komercyjnych. W ostatnim czasie otrzymała pozwolenie na budowę i wkrótce rozpocznie się drugi etap rozbudowy centrum handlowego VIVO! Stalowa Wola.

Dodatkowa powierzchnia handlowa, która ma powstać w ramach kolejnej rozbudowy, przeznaczona ma być w całości pod nowego najemcę – firmę Decathlon. W sumie do południowego skrzydła galerii dobudowanych zostanie 1750 metrów  kwadratowych. Prace budowlane mają się rozpocząć na przestrzeni kilku tygodni.
Decathlon ma się wprowadzić do galerii VIVO! Stalowa Wola w pierwszym kwartale 2019 roku.

Rynek lokali handlowych – warunki dyktują najemcy

freedigitalphotos.net by adamrChoć podaż nowych dużych obiektów handlowych, galerii i centrów jest ciągle bardzo duża, to – zwłaszcza na niektórych lokalnych rynkach – zaczyna być już widoczne nasycenie nowoczesnymi powierzchniami handlowymi. Na pewno obecnie,  w dużo większym stopniu niż w latach ubiegłych, warunki dyktują najemcy lokali.

Z jednej strony z rynku powierzchni handlowych docierają cały czas bardzo dobre dane dotyczące nowej podaży. Wg ostatniego raportu Cushman and Wakefield w pierwszej połowie 2014 r. w Polsce oddano do użytku 245 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, dzięki czemu krajowe zasoby przekroczyły 10 mln mkw.

Podaż pierwszego półrocza 2014 r. była o ponad 20% większa od podaży tego samego okresu roku 2013. Do końca czerwca otworzyło się 11 nowych obiektów handlowych oraz zakończyła się rozbudowa dwóch istniejących nieruchomości.

Co prawda średnia stopa pustostanów jest bardzo niska, bo wynosi zaledwie około 3 procent, to jednak niektóre duże miasta są już wyraźnie nasycone powierzchniami handlowymi (Wrocław, Poznań). Coraz częściej też – mimo teoretycznie dobrych danych z rynku dochodzą informacje o zmniejszaniu wielkości planowanych kolejnych galerii handlowych. To może świadczyć o fakcie, że rynek dostaje zadyszki.

Należy pamiętać, że w zeszłym roku na rynek trafiło ponad 650 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni handlowych. Był to rekord. Tegoroczne dane prawdopodobnie będą o 24 procent gorsze.

Obserwatorzy rynku przyznają, że powoli widoczna jest nadpodaż, która powoduje presję najemców: – W obiektach drugorzędnych na trudniejszych rynkach o widocznych cechach nadpodaży obserwujemy zwiększenie poziomu pustostanów. W tych lokalizacjach widać presję najemców związaną z chęcią uzyskania wysokich kontrybucji finansowych i uzależnienia czynszu od generowanych obrotów – podkreśla Marek Noetzel, Partner, Dyrektor działu powierzchni handlowych Cushman & Wakefield.

Duże nasycenie powierzchnią handlową widoczne jest zwłaszcza w ograniczeniu nowych inwestycji w segmencie parków handlowych. Powstają one głównie w mniejszych ośrodkach. W pierwszej połowie 2014 r. zostały otwarte cztery takie obiekty: Karuzela w Lublińcu (24 000 mieszkańców) i Turku (28 000 mieszkańców) oraz Era Park Handlowy w Radomsku (48 000 mieszkańców) i Park Handlowy w Żorach (62 000 mieszkańców).

Zwrot w kierunku mniejszych miast widać też w segmencie obiektów handlowo – rozrywkowych, czyli galerii. Jak zaznaczono w raporcie Cushman and Wakefield Lublin jest  największym ośrodkiem (prawie 350 000 mieszkańców), w którym oddano nową powierzchnię handlową, stanowiącą 1/3 dotychczasowej podaży 2014 r. Pozostałe nowe obiekty handlowe, o łącznej powierzchni stanowiącej 57% nowej podaży, otwarto w Kaliszu (powyżej 100 000 mieszkańców) i mniejszych miastach (50 000-70 000 mieszkańców – Siedlce, Ostrołęka, Kutno). Najmniejszym miastem z nową galerią handlową jest Oleśnica (37 000 mieszkańców). 5% tegorocznej podaży nowej powierzchni centrów handlowych pochodzi z rozbudowy Gemini Parku w Bielsku-Białej (174 000 mieszkańców).

Jak już pisaliśmy – z rynku dochodzą też sygnały o ograniczaniu nowych inwestycji. Przykład to choćby galeria handlowa Ghelamco w Wilanowie – Plac Vogla, która będzie o ponad połowę mniejsza

Jak w kontekście coraz większej podaży i nasycenia rynku kształtują się wysokości czynszów? W WGN dane z raportu Cushman and Wakefield znajdują potwierdzenie odnośnie czynszów najmu w bardzo dobrych lokalizacjach miejskich. Okazuje się, że często stawki są obniżone. Przykładowo – 200 metrów nowoczesnej powierzchni handlowej, w biurowcu z 2009 roku, w ścisłym centrum Wrocławia można wynająć za 67 zł od metra. Najdroższa obecnie oferta z tej lokalizacji to lokal bezpośrednio przy Rynku w cenie 170 zł za metr kwadratowy.

W Krakowie metr kwadratowy lokalu handlowego w centrum Silver Square otwartym w 2012 roku kosztuje tylko 45 zł, z kolei w Gdańsku można znaleźć oferty najmu w lokalizacjach staromiejskich w cenach 50 – 70 zł/ m kw.

Wszystkie te przykłady pokazują, że także na ulicach handlowych, mimo ograniczonej podaży powierzchni, wynajmujący muszą ostro walczyć cenowo o najemców. Z kolei centra handlowe, obiekty handlowo – biurowe o gorszej lokalizacji bądź starsze również są zmuszone do mocnej konkurencji, czego efektem są obniżki czynszów.

Nowy park handlowy w Jeleniej Górze

vdegvdgvdsSpółka Echo Investment wygrała przetarg dotyczący nabycia ziemi pod inwestycję. Chodzi o grunt inwestycyjny zlokalizowany koło Galerii Sudeckiej, która powstaje obecnie w Jeleniej Górze.

Działka na powierzchnię około 51 tysięcy metrów kwadratowych. Na jej terenie powstanie park handlowy (retail park) z marketem budowlanym. Ponadto na terenie nieruchomości będzie znajdował się parking na około 500 samochodów.

Echo Investment przyznaje, że wygranie przetargu było dla spółki bardzo ważne. Pozwoli na ukończenie całej inwestycji, jaką założyła sobie spółka. W pierwszej kolejności otwarta zostanie Galeria Sudecka. Potem rozpocznie się budowa retail parku oraz marketu budowlanego.

Centra handlowe: Poznań – nowi najemcy w galerii Malta

Nowe marki zajmą lokale użytkowe w galerii handlowej Malta w Poznaniu. Do najemców w centrum handlowym dołączyło Monnari, które wynajęło 207 m kw. powierzchni. Jeszcze we wrześniu lokale użytkowe wynajmą Pretty Girl i English Home. Natomiast w listopadzie pojawi Ziaja. Obecnie w galerii Malta funkcjonuje około 170 punktów handlowych, usług i restauracji. Funkcjonuje też Multikino.

Małe miasta zaczynają przyciągać inwestorów

212Jak zauważyli analitycy rynku, coraz więcej powierzchni handlowych powstaje w miastach poniżej 200 tysięcy mieszkańców. Obecnie jest to ponad 35 procent wszystkich inwestycji.

Co przyciąga inwestorów? Przede wszystkim dużo tańsze działki oraz niższe koszty całej inwestycji. Atrakcyjne są także czynsze w mniejszych miastach. Potrafią one być niższe o około 100 – 150 złotych na metrze kwadratowym.

Również konkurencja w mniejszych miastach jest dużo mniejsza, dzięki czemu inwestorzy szacują większy przychód, niż w przypadku dużych miast.

Spada zainteresowanie centrami handlowymi

iumngJak pokazują dane Polskiej Rady Centrów Handlowych, w 2013 roku powstały aż 23 nowe galerie handlowe. Faktem jest, że z roku na rok ich liczba rośnie.

Okazuje się jednak, że o ile dostępność galerii się zwiększa, o tyle maleje zainteresowanie konsumentów tymi obiektami.

Analitycy rynku alarmują, że stale zmniejsza się liczba osób odwiedzających galerie handlowe. W porównaniu do danych z ubiegłego roku, liczba odwiedzających spadła obecnie o ponad 5 procent.

Rozwój sieci handlowych

Jesteśmy na trzecim miejscu pod względem ilości nowo wybudowanych galerii handlowych w 2011. Na pierwszym miejscu odpowiednią są tylko Rosja i Turcja. W Rosji w ubiegłym roku powstało 1 mln 364 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej, w Turcji – 1 mln 87 tys. m kw., a w Polsce 554,2 tys. m kw. Za nami są Włochy z 383,1 tys. m kw. Według analityków w bieżącym i przyszłym roku najwięcej powierzchni handlowych nadal najwięcej przybędzie w Rosji bo 2 mln 288 tys. m kw, na kolejnym miejscu powinna być Turcja 1 mln 161 tys. m kw., Francja mln 78 tys.