GUS: wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

biznesman1
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku.

GUS opublikował informację nt wyników finansowych funduszy inwestycyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. Jak podaje Główny Urząd statystyczny, wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 348,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 16,8% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku. Wartość lokat funduszy wzrosła do 281,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 5,7%.

Portfel biurowy TFI PZU w zarządzaniu Knight Frank

Athina Park
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, jedno z największych TFI w Polsce, zajmujące się m.in. inwestycjami na rynku nieruchomości, wybrało nowego zarządcę swoich aktywów biurowych. Od końca sierpnia firma Knight Frank będzie odpowiedzialna za zarządzanie i komercjalizację 9 budynków w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

W skład objętych zarządzaniem i komercjalizacją kompleksów biurowych wchodzą Athina Park (4 budynki) w Warszawie, Green Towers (2 budynki) we Wrocławiu i Arkońska Business Park (3 budynki) w Gdańsku. Całkowita powierzchnia budynków to około 70 000 m kw.

„Podpisanie umowy z TFI PZU wzmocni portfolio zarządzanych przez Knight Frank biurowców. Cieszę się, że udało się wynegocjować warunki satysfakcjonujące obie strony i jednocześnie dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzono” – komentuje Monika Dębska-Pastakia, Partner i Prezes w Knight Frank.

„Posiadając stabilny i doświadczony zespół zarządców jestem przekonana, że sprosta wyzwaniu jakim jest opieka nad 9 budynkami. Od zawsze w zarządzaniu stawialiśmy na partnerską komunikację i wzajemną współpracę zarówno z właścicielem, jak i najemcami. Również w tym przypadku powołaliśmy zespoły, ktore będą czuwać nad satysfakcją i komfortem obu stron” – dodała Izabela Miazgowska, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Knight Frank.

TFI PZU jest jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. Firma działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU.

mat.pras.

Podsumowanie udziału „zielonych” budynków w wolumenie transakcji na rynku biurowym

Future of Cities 2002 Li
Podsumowanie udziału „zielonych” budynków w wolumenie transakcji na rynku biurowym. 
Mimo pandemii i wyhamowania apetytu inwestorów na zakupy, wstępne dane z rynku inwestycyjnego za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku szacuje się na ponad 2,8 miliarda euro, co stanowi 3% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z całkowitego wolumenu transakcji w pierwszym półroczu tego roku 46% należało do budynków biurowych, które w dalszym ciągu pozostają najbardziej pożądanymi aktywami. Biorąc pod uwagę transakcje biurowe, aż 718 milionów euro popłynęło w stronę „zielonych” budynków.  Budynki w Polsce objęte są głównie certyfikatami BREEAM i LEED.

Coraz więcej funduszy inwestycyjnych w swoich strategiach ma wpisane zasady zrównoważonego inwestowania i szukają nieruchomości, które te warunki spełniają. Dwadzieścia lat temu w Polsce ekologiczne rozwiązania w architekturze i budownictwie były pionierskie, dziś są standardem, a w bliskiej przyszłości okażą się wymagane. Od stycznia 2021 roku zacznie bowiem obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, która zobowiązuje kraje członkowskie UE do wydawania pozwoleń na budowę budynków tylko o niemal zerowym zużyciu energii. Nie mniej istotna jest kwestia dostosowania istniejących zasobów do tak niskiego zużycia energii. Odsyłam do naszego raportu „Future of Cities. Zrównoważone Inwestycje”, który bardzo dogłębnie analizuje trendy, podejście inwestorów i stara się przewidzieć przyszłość rynku zrównoważonych inwestycji” – powiedziała Monika Dębska-Pastakia, Prezes Knight Frank Polska oraz Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council).

„Budynki biurowe wyróżnione zielonymi certyfikatami mogą mieć priorytet w wyborze kierunku inwestowania. Jest to ściśle związane z faktem, że wiele z funduszy ma wpisanych zrównoważony rozwój w swoich strategiach, a komitety inwestycyjne są zobowiązane, żeby te strategie realizować. Także posiadanie przez budynek certyfikatu poświadczającego ekologiczne rozwiązania może być kluczowe przy decyzjach zakupowych”dodał Krzysztof Cipiur, Dyrektor w dziale Rynków Kapitałowych w Knight Frank.  

Źródło: Knight Frank. 

GUS: Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i TFI w 2017 roku

rawpixel-670711-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opracował raport prezentujący wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Raport prezentuje wyniki za 2017 rok.

W raporcie opracowanym przez GUS czytamy:

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,3 mld zł (spadek o 2,9%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł na koniec 2017 r. 0,7 mld zł i był wyższy o 34,6% niż przed rokiem.
Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,3 mld zł (spadek o 2,9%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł na koniec 2017 r. 0,7 mld zł i był wyższy o 34,6% niż przed rokiem.

Zalety funduszu inwestycyjnego REIT

vlad-busuioc-116873-unsplashREIT,czyli Real Estate Investment Trust (z ang.), to rodzaj funduszu umożliwiającego wspólne inwestowanie. Z REIT-ów skorzystać drobni inwestorzy, którzy chcą zbiorowo zainwestować w nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem.

Z REIT-ami najczęściej spotkać można się w USA. To właśnie na rynku amerykańskim w 1960 roku narodził się ten instrument. W chwili obecnej REIT-y (pod różnym nazewnictwem) funkcjonują w około 40 krajach na całym świecie.

REIT-y są podmiotami finansowymi (np. fundusze lub spółki prawa handlowego), które umożliwiają inwestorom indywidualnym w sposób zbiorowy lokować środki finansowe w nieruchomości. Środki te inwestowane są w zakup nieruchomości o charakterze komercyjnym, np. centrów handlowych, hoteli, biurowców, centrów logistycznych, apartamentów i mieszkań na wynajem, powierzchni magazynowych, hal itp. Inwestorzy czerpią zyski  czynszu za wynajem nieruchomości. PEIT-y są ponadto dość opłacalną inwestycją, ponieważ opłata za zarządzanie nimi wynosi zaledwie średnio 3-4 procent w skali roku. To sprawia, że są bardzo konkurencyjne pod kątem opłacalności w stosunku do funduszy nieruchomości.

Zanim powstały fundusze REIT, spółki oraz fundusze inwestycyjne (czyli instytucje, które inwestowały w sposób zbiorowy) obarczane były niekorzystnym, podwójnym opodatkowaniem. Wynikało ono z konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych. Równocześnie opodatkowaniu podlegały dywidendy (zyski), które wypłacane były inwestorom. Taka sytuacja stawiała inwestorów instytucjonalnych w gorszej sytuacji, niż gdyby samodzielnie zdecydowali się na zakup danej nieruchomości.
w krajach, w których REIT-y z powodzeniem wdrożono, inwestorzy są zwolnieni z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Aby jednak udziałowcy byli zwolnieni z tego podwójnego opodatkowania, musi być wypłacana znaczna część zysków (dywidendy) z REIT. Zazwyczaj jest to około 90 procent.

W USA, czyli miejscu narodzin REIT-ów, podmioty REIT dzieli się na trzy kategorie. Pierwsze z nich to REIT-y kapitałowe, będące właścicielami a także zarządcami nieruchomości. REIT-y te uzyskują dochody głównie z czynszów. Druga kategoria to REIT-y hipoteczne, czyli pożyczające środki finansowe właścicielom lub zarządcom nieruchomości, głównie poprzez nabycie pożyczek hipotecznych. Przychody dla REIT-ów stanowią w tym przypadku odsetki. Trzeci rodzaj to tzw. REIT-y hybrydowe, czyli takie, które łączą w sobie sposób uzyskiwania dochodów REIT-ów kapitałowych oraz REIT-ów hipotecznych.

Przeanalizujmy zalety i wady Real Estate Investment Trust.

Prosty i czytelny schemat funkcjonowania to niewątpliwie jedna z największych zalet REIT-ów. Stanowią ponadto długoterminową inwestycję, która przynosi udziałowcom regularne i stabilne przychody. Zysk wypłacany jest w przeważającej części w formie dywidendy, która nie podlega opodatkowaniu. Ponadto koszty transakcyjne REIT-ów są stosunkowo niskie. Inwestor nie musi ponadto zarządzać daną nieruchomością, co zmniejsza ryzyko (zwłaszcza w przypadku mało doświadczonych i słabo zorientowanych w sytuacji na rynku inwestorów) i nie absorbuje cennego czasu.

Największą wadą funduszy REIT jest wysoki wymóg kapitałowy, który dla części inwestorów może być trudny do osiągnięcia. Inwestorów odstrasza również brak dużej popularności REIT-ów a także nieusystematyzowane regulacje prawne, które byłyby wspólne dla wszystkich krajów, które REIT-y wprowadziły.
REIT-y nie cieszą się ponadto w Polsce zbyt dużą popularnością. Przyczyną może być brak ścisłych regulacji prawnych, które umożliwiłyby swobodne i bezproblemowe przeprowadzanie tego typu inwestycji. Regulacje prawne związane z Real Estate Investment Trust nie są ponadto jednolite w każdym kraju. Co państwo, to inna interpretacja i regulacje.

Real Estate Investment Trust jest dobrym sposobem na inwestycję dla drobnych inwestorów, którzy chcą uniknąć podwójnego opodatkowania. REIT-y stanowią bezpieczną inwestycję, generującą stabilne, długoterminowe zyski.