Dobre praktyki Grupy Tubądzin w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”

Fabryka Ceramiki Tubądzin w Sieradzu

Działania Grupy Tubądzin znalazły się w 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. Firma została uwzględniona w obszarze CSR, w zakresie aktywności na rzecz kontrolowania zużycia wody oraz w związku z zaangażowaniem w walce z pandemią.

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Zawiera ona przegląd aktywności firm w zakresie działań CSR, a także podsumowuje najistotniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Tegoroczna edycja Raportu uwzględnia rekordową liczbę praktyk – 1958, które zostały zgłoszone przez 225 firm. To aż o 262 działania więcej niż w poprzednim roku.

Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności  biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji. Także działania wewnętrzne i zewnętrzne obejmujące transformację organizacji, zmiany strategii, priorytetów, tworzenia miejsc pracy, w których nagle zabrakło relacji bezpośrednich. 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań, zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19 proc. wzrost praktyk w obszarze „środowiska” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 19. edycja raportu to kolejna rekordowa publikacja pod wieloma względami. Chciałam serdecznie podziękować autorkom i autorom artykułów eksperckich, zamieszczonych w raporcie. Dziękuję firmom, które zgłaszają dobre praktyki do naszej dorocznej publikacji i dzięki którym tak obszerne zestawienie FOB może przygotować. Zapraszam do lektury raportu! – dodaje prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Grupa Tubądzin została zakwalifikowana w dwóch obszarach dotyczących zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu: w kategorii Środowisko – w zakresie działań na rzecz kontrolowania zużycia wody oraz w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – w związku z podjętymi aktywnościami w walce z pandemią i wsparciem szpitali oraz placówek w województwie łódzkim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Rok 2020 był dla nas czasem pełnym nowych wyzwań, zarówno jeśli chodzi o realizację projektów rozwojowych firmy, jak i w kontekście odpowiedzialności społecznej oraz kształtowania postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Grupa Tubądzin, jako największy pracodawca w regionie, regularnie angażuje się w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Miniony rok przyczynił się w oczywisty sposób do zintensyfikowania tych aktywności i podjęcia szeregu działań pomocowych w tej trudnej dla wszystkich sytuacji pandemicznej. Bardzo istotnym obszarem działalności firmy Tubądzin są także inwestycje w najnowsze technologie i rozwiązania proekologiczne. Mając na uwadze względy środowiskowe, dążymy do nieustannej poprawy jakości procesów produkcyjnych w tym zakresie – mówi Mirosław Jędrzejczyk, prezes Zarządu Grupy Tubądzin.

Grupa Tubądzin przykłada dużą wagę do dbałości o środowisko naturalne. Produkcja płytek ceramicznych marki Tubądzin odbywa się w oparciu o zrównoważoną gospodarkę wodną. Obieg zamknięty wody oraz własne oczyszczalnie w fabryce CTIII w Sieradzu pozwalają na kontrolowanie zużycia wody. Pod koniec 2019 r. firma wybudowała ekologiczną oczyszczalnię wody, a 2020 był pierwszym pełnym rokiem działania firmy z całkowitym wykorzystaniem możliwości oczyszczalni.

Ubiegły rok był także intensywnym czasem, jeśli chodzi o zaangażowanie Ceramiki Tubądzin w walkę z wirusem SARS-CoV-2. Grupa Tubądzin oraz Fundacja Tubądzin od początku trwania pandemii aktywnie uczestniczyły w akcjach pomocowych, wspierając placówki w województwie łódzkim, lubuskim i zachodniopomorskim, w kwestii zaopatrzenia ich personelu w niezbędne do pracy sprzęty i materiały sanitarne: maseczki, przyłbice oraz 2 respiratory reanimacyjno-transportowe, wraz z niezbędnymi butlami z tlenem. Materiały te wspomogły codzienną pracę personelu medycznego w szpitalach, strażaków podczas akcji ratunkowych, służb sanitarnych, mundurowych oraz opiekunów w Domu Pomocy Społecznej w województwie łódzkim.

Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odbyło się 15 kwietnia br. w formule online.

mat.pras.

 

Firma Prologis z tytułem „Etyczna Firma” za działania w Polsce

biznesman
Prologis przyznano tytuł Etycznej Firmy 2020. Nagroda podkreśla nasz status odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego na polskim rynku.

Tytuł Etycznej Firmy jest najlepszym dowodem na to, że nasze wieloletnie zaangażowanie w budowanie przejrzystej, uczciwej oraz skoncentrowanej na potrzebach klienta i pracowników organizacji to słusznie obrana droga. Nagroda przyznawana jest przez dziennik Puls Biznesu tym firmom, które odznaczają się najlepszymi praktykami biznesowymi, zweryfikowanymi w procesie audytu przez PwC Legal.

„Ta nagroda to świadectwo wiodącej pozycji Prologis w branży oraz dowód na to, że nasze działania wykraczają daleko poza ściany i dachy magazynów. Tytuł Etycznej Firmy to dla nas nieskrywany powód do dumy, ale także zobowiązanie – aby z wytrwałością doskonalić wypracowane standardy, z pasją dzielić się swoim doświadczeniem, promować etyczne podejście do biznesu i inspirować tym innych” – powiedział Paweł Sapek, senior vice president, szef Prologis na Europę Środkową.

W procedurze konkursowej szczegółowej ocenie poddane były m.in. zasady uczciwej konkurencji stosowane przez firmę, aktywna praca na rzecz zwiększania transparentności, oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu współpraca z partnerami biznesowymi, jak również relacje budowane z pracownikami i społecznościami lokalnymi.

mat.pras.