Firma Simple Day SA przedłużyła termin zapisów na akcje

Michał Karewicz, prezes zarządu Simple Day

Simple Day SA przedłużyła termin zapisów na akcje do 20 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z aktualizacją harmonogramu IPO Spółki, przydział akcji przypada na 21 grudnia. Cena emisyjna wynosi 13,50 PLN za jedną akcję. Oferowanych jest od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość oferty publicznej wynosi do 8,4 mln PLN.
Pozyskane środki Simple Day SA przeznaczy przede wszystkim na zwiększenie rozpoznawalności autorskiej marki Twój Cel To, rozbudowę portfolio produktów Simple Day oraz ekspansję na rynki UE. Po zakończeniu IPO Zarząd Spółki rozpocznie procedurę wejścia na rynek NewConnect. Debiut planowany jest w I półroczu 2022 roku.

Od momentu roadshow obserwujemy spore zainteresowanie naszą spółką i ofertą akcji. Cały czas rozmawiamy z inwestorami i mamy informacje, że nie wszyscy zainteresowani zdążyliby zrealizować zapis na akcje do dzisiaj. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przedłużenie zapisów o kilka dni, tj. do poniedziałku – 20 grudnia. Chcemy w ten sposób umożliwić zapisy na akcje Simple Day jak najszerszemu gronu inwestorów. Środki od inwestorów przeznaczymy m.in. na dalszy rozwój oferty produktowej Simple Day oraz ekspansję zagraniczną na terenie UE. Zapisy przyjmowane są przez Dom Maklerski INC SA – mówi Michał Karewicz, prezes zarządu Simple Day.

2 grudnia rusza IPO Simple Day o wartości do 10 mln zł

Michał Karewicz, prezes zarządu Simple Day
Po trzech kwartałach 2021 roku spółka Simple Day odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 14 mln zł.

Spółka Simple Day to firma działająca w branży e-commerce, właściciel marki Twój Cel To. Firma rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji, w ramach której oferowanych jest od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emitent ustalił maksymalną cenę akcji na 16 zł za jedną akcję. Już dzisiaj, tj. 16 listopada rozpoczyna się proces budowy księgi popytu, który potrwa do 30 listopada. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona 1 grudnia. Zapisy na akcje będę prowadzone od 2 do 9 grudnia.

Wielkimi krokami zbliżamy się do pierwszego miliona sprzedanych produktów. Nasza strategia zakłada dalszy organiczny wzrost skali działalności, który będzie możliwy, zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, jak i zwiększaniu przychodów z dotychczasowej bazy odbiorców. Naszą przewagą jest kilkuletnie doświadczenie na rynku e-commerce oraz nowoczesne podejście do sprzedaży, realizowanej za pośrednictwem własnych kanałów. Model biznesowy Simple Day jest bardzo zoptymalizowany. To wszystko pozwala nam na bezpośredni kontakt z klientami i szybką reakcję na ich potrzeby, przy zachowaniu wysokiej marży – mówi Michał Karewicz, prezes zarządu i akcjonariusz Simple Day.

Lokum Deweloper przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł

volkan-olmez-73767-unsplash
Lokum Deweloper oferuje mieszkania na sprzedaż o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie.

Deweloper z powodzeniem przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 35 inwestorom (z uwzględnieniem subfunduszy) w dniu 15 października br. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozbudowę banku ziemi oraz finansowanie prowadzonych i planowanych projektów deweloperskich.

Udana emisja dziewiątej serii obligacji to nasz sukces i szansa na dalszy rozwój. Zaufanie, którym kolejny już raz zostaliśmy obdarzeni, potwierdza postrzeganie Grupy Lokum Deweloper wśród inwestorów jako stabilnej i posiadającej duży potencjał. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na zakup gruntów we Wrocławiu i w Krakowie, na których będziemy realizować nasze nowe projekty. Ponadto część funduszy z emisji obligacji serii I będzie stanowiła wkład w planowane inwestycje. Jest to kolejny krok w naszych długofalowych planach, stanowiący zabezpieczenie realizacji przedsięwzięć deweloperskich w przyszłości – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Rozpoczęła się emisja akcji spółki Modern Commerce

Maciej Tygielski

Rozpoczęła się emisja akcji spółki Modern Commerce.

Spółka Modern Commerce to notowana na NewConnect grupa e-commerce związana z dobrami luksusowymi. Firma rozpoczyna proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Cena maksymalna jednej akcji nowej emisji wynosi 0,54 zł. Środki, które zostaną pozyskan, firma planuje przeznaczyć na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę.
Modern Commerce wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Mamy jasno określony cel trwającej właśnie emisji – pozyskane środki zostaną w głównej mierze wykorzystane na realizację transakcji przejęcia właściciela Moliera2.com. Zamierzamy wykorzystać potencjał marketingowy tego brandu oraz synergie logistyczno-operacyjne. Nowa marka będzie silnym graczem w naszym ekosystemie kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

Spółka SGI planuje emisję obligacji na ok. 70 mln zł

24052021_Robert Stachowiak_Prezes SGI
Spółka deweloperska SGI, specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań, apartamentów i domów, w związku z dynamicznym rozwoje biznesu, planuje emisję trzyletnich obligacji. Deweloper rozważa jej rozpoczęcie jeszcze w tym roku, na łączną kwotę ok. 50-70 mln zł.

W latach 2018-2020, SGI przeprowadziło proces dywestycji, sprzedając posiadane działki oraz nieruchomości komercyjne w miastach regionalnych. Obecnie cały portfel, bank ziemi oraz plany spółki obejmują stolicę i to właśnie na tym rynku firma zamierza dalej się rozwijać. Deweloper finansuje swoje działania ze środków własnych oraz z dywestycji gruntów poza Warszawą. Może także liczyć na spółkę inwestycyjną Willet – właściciela SGI – której kapitał własny wynosi ok. 450 mln zł. Sytuacja finansowa spółki SGI również jest na bardzo dobrym poziomie. Firma posiada 220 mln zł kapitałów własnych oraz nie jest zadłużona.

– Dywestycja, rozbudowywanie banku ziemi, decyzja o ekspansji i skupieniu się na warszawskim rynku nieruchomości – to tylko niektóre z naszych działań, jakie udało się zrealizować w ostatnich miesiącach. Teraz przyszedł czas na kolejny krok, który pozwoli nam wejść w nowy obszar. Jeszcze w tym roku chcemy wyemitować trzyletnie obligacje o wartości 50-70 mln złotych. W pierwszym etapie, naszym głównym celem będzie przede wszystkim zaprezentowanie potencjalnym inwestorom naszych możliwości – wyjaśnia Robert Stachowiak, prezes spółki SGI. – Dodatkowo, w ramach procesu dywestycji, spółka Willet uruchomiła działalność inwestycyjną, która zakłada m.in. udzielanie finansowania innym deweloperom i realizację inwestycji magazynowych, nie tylko w Warszawie. Tym samym pokazujemy, że jako deweloper jesteśmy w naprawdę dobrej kondycji i chcemy dalej rozwijać nasz biznes – dodaje Robert Stachowiak.

Źródło: SGI.

Nie ma zgody na emisję akcji GTC

Galeria Wilanów - inwestycja GTC w Warszawie

Galeria Wilanów – inwestycja GTC w Warszawie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GTC nie zgodziło się dziś (poniedziałek) na emisję akcji Globe Trade Centre serii K z prawem poboru. Chodziło o 140 mln akcji. Nie było zgody z powodu braku kwalifikowanej większości głosów.

Zarząd spółki GTC nadal podtrzymuje chęć emisji akcji. Zamierza jeszcze raz rozmawiać o tej sprawie z akcjonariuszami. GTC zamierzało wykorzystać wpływy z akcji do zakupu kolejnych nieruchomości komercyjnych, które dają przychody z najmu. Chodziło o lokalizacje w Warszawie i innych głównych miastach Polski, oraz szerzej – w Europie Środkowo – Wschodniej.