Firmy potrzebują ekspansji do rozwoju

Piotr Kuba członek zarządu ds inwestycyjnych PFR TFI (2)
W odpowiedzi na potrzeby polskich przedsiębiorców PFR TFI uruchomiło kilka lat temu pierwszy, a w tym roku drugi Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Ich celem było i jest zwiększanie siły finansowej polskich firm poprzez dostarczanie finansowania na ich zagraniczne inwestycje (m.in. akwizycje czy też projekty typu greenfield). Fundusze oferują elastyczne pod względem formy, długoterminowe finansowanie tych inwestycji. Skorzystały z tego podmioty reprezentujące różne sektory gospodarki, warto wymienić Elemental Holding, Pekabex, Laude Smart Intermodal czy Netguru i SaMasz.

– Współczesny rynek jest niezwykle dynamiczny i konkurencyjny. Dlatego tak ważne jest, aby polskie firmy miały dostęp do narzędzi, które pozwolą im na wzrost poza granicami kraju oraz zdobywanie przewagi konkurencyjnej na międzynarodowej arenie. Obecnie często okazuje się, że doskonały produkt, elastyczne procesy i obsługa nie wystarczają, by firma mogła rosnąć w dłuższej perspektywie. Na pewnym etapie rozwoju firmy napotykają bariery, np. wynikające z działania wyłącznie na krajowym rynku lub też związane z określonym modelem biznesowym prowadzonej działalności. W poszukiwaniu sposobów na pokonywania tych ograniczeń polskie firmy coraz częściej decydują się na kapitałową ekspansję zagraniczną czy to w formie przejęć zagranicznych firm, czy tez w formie realizacji projektów inwestycyjnych od podstaw. Dla wielu firm to sposób na dywersyfikację rynków działania, zwiększenie palety oferowanych produktów, realizację strategii integracji pionowej, dotarcie do nowych klientów, a nierzadko również pozyskanie specjalistycznego know-how oraz transfer wiedzy i najlepszych praktyk. Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera polskich przedsiębiorców, oferując im finansowanie dostosowane do specyfiki i skali konkretnej inwestycji, dzięki czemu polskie firmy są w stanie zrealizować większe projekty lub kilka mniejszych czy też zrealizować konkretną inwestycję w bezpieczniejszy dla siebie sposób. Na podstawie naszych kilkuletnich obserwacji możemy potwierdzić coraz większe zainteresowanie polskich firm zagranicznymi przejęciami , jak i inwestycjami greenfield – zapewnia Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI. W ekspansji polskie firmy potrafią trafnie wykorzystać trendy rynkowe i biznesowe okazje, z coraz większą odwagą szukając możliwości wzrostu na rynkach zagranicznych.

Firmy potrzebują ekspansji do rozwoju

Polskie firmy z rozwagą podchodzą do inwestycji zagranicznych i jest to dość naturalne, ponieważ Polska posiada stosunkowo duży rynek wewnętrzny, który w wielu przypadkach pozwalał się rozwijać przez długi czas i osiągać satysfakcjonujące wyniki. Jednak w ostatnich latach coraz więcej firm napotyka barierę wzrostu, zaczyna myśleć globalnie i w taki sposób buduje swoją strategię.

Potwierdzają to statystyki. W ubiegłym roku polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły 8,3 mld zł, wobec 7,0 mld zł w 2021 r. Dla porównania w 2010 r. polscy inwestorzy przeznaczyli na zagraniczne transakcje niespełna 5,5 mld zł.

Pod koniec ubiegłego roku ekspansję zagraniczną prowadziło ponad 1,8 tys. firm z Polski, a wartość kapitału zainwestowanego przez nie przekroczyła łącznie 23 mld euro. Zestawiając te dane z liczbą spółek działających w Polsce, widzimy, że inwestycje bezpośrednie prowadzi zaledwie 0,3 proc. przedsiębiorstw.

Według danych UNCTAD w zeszłym roku polskie firmy ogłosiły 90 inwestycji zagranicznych typu greenfield. Dla porównania pierwsza w zestawieniu Wielka Brytania miała w ubiegłym roku 1 967 ogłoszonych projektów. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy (1 340 projektów) i Francja (1 068 projektów). Polska uplasowała się na 16. pozycji w Europie, a wyprzedziły nas jeszcze m.in. Szwajcaria, Niderlandy, Hiszpania, Włochy, Szwecja czy Dania. Podobnie wypadamy w zestawieniu pod względem wartości ogłoszonych BIZ z wynikiem 2,37 mld dolarów. Pierwsza Wielka Brytania miała projekty greenfield o wartości 92 mld dolarów. Oczywiście powyższe dane należy analizować w kontekście wielkości całych gospodarek oraz historycznego rozwoju – w Polsce mamy ponad 530 tysięcy spółek oraz 2,5 mln działalności gospodarczych. Dla porównania w Niemczech zarejestrowanych jest 5,25 mln firm, a w Wielkiej Brytanii – 5,5 mln. Powyższe informacje pokazują, jak duży jest potencjał, którego jeszcze nie wykorzystujemy. – Myślę, że jest to efekt dojrzałości polskich firm – wielu przedsiębiorców decyduje się na ekspansję, kiedy czują się na tyle pewnie – i kapitałowo, i organizacyjnie – na naszym krajowym rynku, że mogą wykonać kolejny krok. A wielu przypadkach jest to krok niezbędny, by dalej rosnąć, ponieważ w pewnym momencie nawet stosunkowo duży rynek krajowy wymusi wyjście za granicę np. ze względu na koncentrację – wyjaśnia Piotr Kuba i dodaje:

Dziś nawet pomimo złożonej sytuacji międzynarodowej polskie firmy coraz śmielej realizują ekspansję. Warte podkreślenia jest również i to, że coraz więcej z nich patrzy na ten proces w perspektywie strategicznej, dokładnie analizując rynki i potencjalne inwestycje, co jest kluczowe dla powodzenia przedsięwzięć zagranicznych.

Zawsze jest dobry czas na ekspansję

Znajdujemy się w dość trudnej sytuacji, jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne, ale nie oznacza to, że firmy rezygnują z ekspansji. Wręcz przeciwnie.

– W Funduszu Ekspansji Zagranicznej wychodzimy z założenia, że każdy moment jest dobry na ekspansję, o ile jest to decyzja wynikająca z długoterminowej przemyślanej strategii. Stąd pojawiające się czasem pytanie, czy w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych i geopolitycznych jest sens prowadzić kapitałową ekspansję zagraniczną nie do końca jest właściwe. Zawsze jest dobry czas na ekspansję. – podkreśla zdecydowanie Piotr Kuba i dodaje, że dla części firm obecne otoczenie może stwarzać pewne szanse.

Zwłaszcza te firmy, które mają zbudowane silne zaplecze finansowe, wykorzystują dziś nadwyżki, by zainwestować. Oczywiście najlepiej jest kupować najtaniej, a wyceny są niższe właśnie wtedy, kiedy sytuacji w gospodarce jest trudniejsza. Warto również wykorzystywać zachęty, jakie oferują państwa, w których lokowane są BIZ, np. wiele możliwości oferuje amerykański pakiet w ramach Inflation Reduction Act. Firmy, które są przygotowane strategicznie, mogą wykorzystać pojawiające się okazje.

Gospodarka potrzebuje inwestycji zagranicznych

Eksperci podkreślają, że w ciągu 20 lat Polska potroiła wielkość swojej gospodarki, osiągając jeden z najwyższych wskaźników wzrostu na świecie1. Aby kontynuować tę trajektorię wzrostu, Polska musi stawić czoła wyzwaniom zarówno globalnym, jak i specyficznym związanym z jej sytuacją geopolityczną, gospodarczą i społeczną. Według ekspertów McKinsey najważniejszymi spośród nich są procesy demograficzne, transformacji energetycznej, zasoby kapitałowe i nowy porządek światowy. – Z punktu widzenia gospodarki narodowej inwestycje zagraniczne pozwalają zmierzyć się z wyzwaniami postępu technologicznego i innowacyjnością gospodarki. Polska ma potencjał do wzmocnienia swojej pozycji w takich dziedzinach, jak czysta energia, technologie bioinżynieryjne i biomedyczne, a także oprogramowanie nowej generacji2. Jednocześnie dzięki inwestycjom zagranicznym polskie firmy mogą uniknąć pułapki zbyt małego rynku wewnętrznego, która zwykle pojawia się na pewnym etapie rozwoju. Innymi słowy, kiedy polski rynek okazuje się za mały, ekspansja zagraniczna umożliwia dalszy wzrost – Stąd coraz częściej patrzymy na ekspansję w szerszym kontekście – nie tylko rozwoju poszczególnych firm, lecz całej polskiej gospodarki.

Dlatego chcąc zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich firm, PFR TFI uruchomił nowy Fundusz Ekspansji Zagranicznej z docelową kapitalizacją na poziomie 600 mln złotych, który może współfinansować polskie inwestycje bezpośrednie za granicą.

– Fundusz oferuje instrumenty , których rynek komercyjny nie oferuje – w tym zakresie Wypełnia lukę rynkową finansowania kapitałowej ekspansji zagranicznej – wyjaśnia Piotr Kuba. Tym, co odróżnia Fundusz Ekspansji Zagranicznej od tradycyjnego finansowania bankowego, jest to, że zarówno rodzaj, jak i wielkość finansowania dobieramy indywidualnie do konkretnej inwestycji, dlatego może być to zarówno finansowanie kapitałowe, jak i dłużne lub mieszane. W klasycznym rozwiązaniu instrumentu kapitałowego jesteśmy w stanie sfinansować część nakładów na przejęcie zagranicznej firmy bez regresu do polskiego bilansu, co znacząco poprawia bilans ryzyk takiego przejęcia. Udział funduszu w projekcie pozwala naszemu partnerowi podzielić się ryzykiem inwestycji – proporcjonalnie do naszego zaangażowania w projekcie. Co istotne, możemy sfinansować do połowy potrzebnych środków, a drugą część zawsze finansuje polska spółka.– podsumowuje Piotr Kuba.

Dotychczas PFR TFI zrealizowało ponad 20 transakcji zagranicznych z firmami z różnych sektorów – od transportu i logistyki, przez budownictwo i produkcję maszyn, IT aż po recykling metali rzadkich. W każdym przypadku rolą funduszu było wzmocnienie siły finansowej polskich partnerów, bo – jak podkreśla Piotr Kuba – żeby firmy miały odwagę wychodzić za granicę, muszą mieć zbudowane zaplecze finansowe w Polsce, a także muszą być pewne finansowania zagranicznego projektu. Wówczas mogą skoncentrować się na realizowaniu swojej strategii.

1 https://wszystkoconajwazniejsze.pl/mathias-cormann-poland-can-navigate-the-challenges-and-lay-the-groundwork-for-a-strong-and-high-quality-economic-recovery/
2 https://www.mckinsey.com/pl/en/our-insights/jak-uniesc-ambicje-polski-u-progu-nowej-ery-raporty


mat.pras.

Rohlig SUUS Logistics rozwija transport drogowy w północno-wschodniej części Europy

SUUS_2
Firma Rohlig SUUS Logistics, największy polski operator logistyczny rozwija transport drogowy w północno-wschodniej części Europy. Firma oferuje połączenia drobnicowe z krajami bałtyckimi: Litwą, Łotwą oraz Estonią. Kluczowe znaczenie na tym kierunku ma magazyn oraz agencja celna SUUSa w Białymstoku.

Największy polski operator oferuje regularne i szybkie połączenia drobnicowe z Litwą, Łotwą i Estonią. We współpracy z firmą Delamode przewozy realizowane są codziennie, a czas transportu wynosi 2-3 dni robocze. Z tym operatorem SUUS kooperuje także na kierunku Finlandii, gdzie transit time wynosi 2-5 dni roboczych. Dzięki rozbudowanej sieci drobnicowej SUUSa w Europie, a także ofercie spedycji morskiej, lotniczej, kolejowej oraz intermodalnej klienci mogą także skorzystać z serwisu do innych państw Europy czy na inne kontynenty.

– Wojna w Ukrainie ograniczyła możliwości transportowe we wschodniej Europie, dlatego znaczną część tego wolumenu przejęły kraje bałtyckie. Dostrzegamy rosnące zapotrzebowanie na połączenia drobnicowe w tym kierunku. Z tego względu umacniamy naszą pozycję i oferujemy regularne połączenia do Litwy, Łotwy i Estonii – mówi Piotr Szałkiewicz, dyrektor drobnicy międzynarodowej w Rohlig SUUS Logistics. – Zarówno Delamode, jak i SUUS mają doświadczenie w operacjach logistycznych na całym świecie. Dlatego połączenie naszych globalnych kompetencji, ale także znajomości lokalnych rynków Polski i krajów bałtyckich pozwala świadczyć nam najwyższą jakoś usług – dodaje.

– Atrakcyjna lokalizacja, coraz lepsza infrastruktura oraz rozwój inicjatyw, takich jak Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Via Carpatia czy sieć transportowa TEN-T, to tylko niektóre atuty Podlasia. Dla wielu firm Białystok to ważny punkt na mapie w kontekście transportu towarów do Litwy, Łotwy czy Estonii, ale to także hub logistyczny dla krajów bałtyckich w kierunku Europy Zachodniej i Południowej. To sprawia, że stale rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne w regionie – mówi Krzysztof Gąsiewski, dyrektor regionalny w Rohlig SUUS Logistics.

 

Źródło: Rohlig SUUS.

Dział Leasing Retail w CPI Property Group znów się powiększył

Dariusz_Kafara_fotCPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, powiększa dział najmu powierzchni retail o kolejnych pracowników.

Nowym Leasing Managerem został Dariusz Kafara. Dariusz Kafara to leasing manager oraz zarządca nieruchomości z ponad 15-letnim doświadczeniem  w branży, zdobytym zarówno po stronie właściciela jak i najemcy. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Licencjonowany Zarządca Nieruchomości (Licencja Polskiej federacji Rynku Nieruchomości nr 28473).
W warszawskim oddziale CPI Property Group specjalista ten odpowiada za utrzymanie maksymalnego poziomu komercjalizacji w dwóch sieciach parków handlowych z portfolio grupy – CityMarket i STOP SHOP. 

W dziale Leasing Retail w warszawskim biurze CPI Property Group pracują specjaliści o bardzo starannie dobranych kompetencjach i doświadczeniu w różnych formatach handlowych. Darek doskonale porusza się w środowisku nieruchomości, zarówno w procesach leasingowych, jak i  związanych z pełną obsługą nieruchomości. Jego atutem jest również rozumienie potrzeb oraz możliwości zarówno zarządców jak i najemców obiektów retail. Mam więc wielką nadzieję, że cały nasz zespół zyskał wielozadaniowego eksperta, który zapewni najwyższy poziom komercjalizacji w prężnie działających formatach, jakimi są parki handlowe” komentuje Agnieszka Baczyńska, Leasing Retail Director w CPI Property Group Polska.

B&B HOTELS Polska z nowym Dyrektorem Zarządzającym

bilikB&B HOTELS Polska z nowym Dyrektorem Zarządzającym – został nim Jakub Bilik.

Jakub Bilik objął niedawno funkcję Dyrektora Zarządzającego w B&B HOTELS Polska.
Sieć B&B HOTELS to już blisko 700 hoteli w 13 europejskich krajach oraz w Brazylii. 10 z nich działa w Polsce: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Toruniu, Poznaniu, Nowym Targu i Rzeszowie. Wkrótce na tej liście znajdą się również Kielce, gdzie aktualnie wynajmujący przystosowuje obiekt do standardu i wymagań sieci.
Grupa hotelarska chce się mocno rozwijać, co potwierdzają ambitne plany do 2030 roku. Sieć nie tylko planuje dalszą ekspansję w naszym kraju, lecz chce ją także zintensyfikować.

Pierwszym krokiem postawionym w tym kierunku była, zapoczątkowana w 2019 r. w Nowym Targu i Rzeszowie, zmiana modelu biznesowego na taki, który zakłada otwieranie kolejnych obiektów na podstawie umów najmu z właścicielami nieruchomości. Kolejnym etapem jest wzmocnienie kadrowe i powołanie nowego Dyrektora Zarządzającego. Stanowisko to objął Jakub Bilik, a powierzoną mu misją jest przyspieszenie ekspansji oraz istotnego rozwoju polskiego oddziału B&B HOTELS.

Cieszę się, że otrzymałem możliwość dołączenia do zespołu B&B HOTELS Polska. Bardzo podoba mi się firma, jej kultura organizacyjna i wartości, jakimi kieruje się w swojej działalności – mówi Jakub Bilik, po czym kontynuuje z uśmiechem: – Choć dopiero dołączam do branży hotelowej, to od ponad 20 lat służbowo nocuję w hotelach praktycznie co tydzień, więc doskonale znam i rozumiem punkt widzenia gości. Teraz mam okazję poznać hotele od tej drugiej strony.

Chcemy, aby Polska stała się dla Grupy B&B HOTELS kolejnym dużym rynkiem na mapie Europy, jak Francja, Niemcy czy Włochy – mówi Jakub Bilik i dodaje: – Obecnie przygotowujemy nową strategię dla polskiego rynku. O jej szczegółach poinformujemy wiosną 2023 roku. Już dziś natomiast zapraszamy właścicieli nieruchomości, inwestorów, deweloperów oraz partnerów na spotkanie z nami w dniach 18-19 kwietnia, podczas targów SCF Shopping Center Forum w Warszawie.

Źródło: B&B HOTELS.

Grupa SMYK Holding S.A. z rekordowymi przychodami w wysokości ponad 2 mld zł w 2022 roku

analiza
Grupa SMYK Holding S.A. z rekordowymi przychodami w wysokości ponad 2 mld zł w 2022 roku.

W 2022 roku Grupa SMYK Holding S.A. wypracowała ponad 2 mld zł przychodu ze sprzedaży prowadzonej w sieci ponad 270 własnych sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w Polsce, Rumunii i Ukrainie oraz za pośrednictwem międzynarodowych partnerów handlowych, działających na 22 rynkach Europy i Azji.
Grupa znacząco zwiększyła również przychody ze sprzedaży realizowanej w sklepie internetowym oraz aplikacji mobilnej. W poprzednim roku przekroczyły one wartość 500 mln zł
W 2023 roku SMYK zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu. Chce to osiągnąć  m.in. poprzez dalszy rozwój sieci sklepów stacjonarnych i kanałów e-commerce oraz poszerzenie portfolio produktów oferowanych pod markami własnymi COOL CLUB i SMIKI.

Oferta SMYKA, którą nieustannie poszerzamy o kolejne nowości produktowe, z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Rekordowe wyniki finansowe spółki wypracowane w 2022 roku są tego odzwierciedleniem, będąc jednocześnie efektem ciągłego zwiększania skali naszej działalności prowadzonej zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych podkreślił Michał Grom, prezes zarządu SMYK S.A. – Pomimo utrzymującej się wciąż niepewności, związanej przede wszystkim z perspektywami dla światowej gospodarki, w 2023 roku zamierzamy kontynuować wysoką dynamikę wzrostu. Chcemy być także jeszcze bliżej naszych klientów. W tym celu będziemy realizowali kolejne inwestycje w rozwój sieci sklepów stacjonarnych oraz kanałów e-commerce, przede wszystkim w Polsce i Rumunii, a także poszerzanie zakresu współpracy biznesowej z naszymi partnerami handlowymi działającymi na rynkach międzynarodowych – dodał Michał Grom.

Walter Herz kontynuuje ekspansję i otwiera nowy oddział w Trójmieście

ben-rosett-10614-unsplash
Walter Herz kontynuuje ekspansję i otwiera nowy oddział w Trójmieście.

Walter Herz otworzyła trójmiejski oddział, pokieruje nim Jarosław Zdzitowiecki, który objął w firmie stanowisko Associate Partner / Head of Tricity.
Nowy oddział firmy rozpoczął działalność w Trójmieście z początkiem lutego tego roku. Rozbudowa regionalnych struktur firmy wiąże się z realizacją przyjętej koncepcji biznesowej i planem rozwoju agencji, którego jednym z głównych założeń jest dalsze umacnianie pozycji Walter Herz na rynkach regionalnych. Trójmiejski oddział to druga, po Krakowie pozawarszawska filia firmy.
Jarosław Zdzitowiecki, który stanął za sterami oddziału Walter Herz w Trójmieście jest odpowiedzialny za rozwijanie współpracy z klientami na północy Polski oraz rozbudowę zespołu firmy na Pomorzu. Zarządza rozwojem usług doradczych, świadczonych dla najemców, deweloperów i właścicieli powierzchni komercyjnych, a także obsługą inwestorów w regionie.

Hydro: „W 2023 roku nie zwalniamy tempa”

created by dji camera

Wywiad z przedstawicielami marki Hydro.

Ekologia, zrównoważony rozwój i inwestycje, które wynoszą możliwości produkcyjne na zupełnie nowy poziom – tak w skrócie można opisać rok 2022, który bez wątpienia należał do Hydro. Jakie kroki milowe poczyniła marka i dlaczego ostatnie miesiące były dla niej kluczowe, opowiadają Piotr Wieliński, Dyrektor Zarządzający Hydro Extrusion Poland oraz Mauro Spizzo, wiceprezes regionu Europy Wschodniej w Hydro Extrusion.
1. Dyskutowane od lat zmiany klimatyczne i związany z nimi kryzys z każdym rokiem jest coraz poważniejszym zagadnieniem, który Hydro traktuje niezwykle poważnie. I to właśnie ten temat można uznać za motyw przewodni działań marki w 2022 roku, prawda?
PW: Absolutnie tak. Czasy, w których definicja zrównoważonego rozwoju była wyłącznie ładnym hasłem, odeszły w zapomnienie. Dziś zysk rozumie się bowiem nie tylko jako maksymalizację sprzedaży czy produkcji, ale stawanie się marką kojarzoną z odpowiedzialnym społecznie, ekologicznym przedsiębiorstwem, które działa aktywnie na rzecz lokalnych oraz globalnych ekosystemów. Od lat pracujemy z jednym z najbardziej ekologicznych oraz recyklingowalnych surowców na świecie. Dalszy rozwój w dziedzinie eko był tylko kwestią czasu. A ten najlepszy nadszedł dla nas właśnie w 2022 roku, gdy rozpoczęliśmy instalację nowej linii z prasą 8 – calową, która zagwarantuje nie tylko bardziej ergonomiczną i efektywną pracę, ale w sposób rewolucyjny podejdzie do tematu wykorzystania zasobów oraz ochrony środowiska. Całość będzie bowiem zasilana za pomocą dedykowanej farmy fotowoltaicznej, powstającej przy fabryce w Trzciance. Jeśli system PV pokryje tylko połowę zapotrzebowania prasy na energię, obniżymy emisję dwutlenku węgla o 35 – 45%!

MS: Inwestycja w tak innowacyjną technologię to naprawdę znaczący krok na drodze realizacji strategii „30 do 2030”, której głównym celem jest 30% redukcja emisji CO2 w całym łańcuchu produkcji aluminium. Choć plan jest naprawdę ambitny, wiemy, że efekt będzie wart każdego wysiłku. Mówimy tu bowiem o kondycji planety, a co za tym idzie dobrostanie przyszłych pokoleń. A to wartości, których nie da przeliczyć się na żadne pieniądze.

2. Działania eko manifestują się nie tylko w inwestycjach infrastrukturalnych, ale również w rozwoju nowych, zielonych produktów.

PW: Tutaj również nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Poprzednie sezony bez wątpienia należały do niskoemisyjnych stopów Hydro REDUXA i Hydro CIRCAL, a dziś z dumą stawiamy dodatkowo na Hydro RESTORE. To aluminium wykonane z przetworzonego złomu przedkonsumenckiego i pokonsumenckiego oraz części aluminium pierwotnego. Hydro RESTORE to jedna z kluczowych, zrównoważonych propozycji marki, która jest wytwarzana w naszych własnych zakładach recyklingu. Nieustannie pracujemy nad optymalizacją procesów produkcyjnych, inwestując w zdobycze technologii oraz ścisłą współpracę z klientami.

MS: Zrównoważony rozwój nie powinien być dziś traktowany jako unikatowa przewaga konkurencyjna, ale jako standard, konieczność i credo odpowiedzialnych firm. Wraz z ewolucją wymogów, producenci muszą dołożyć wszelkich starań, by pracować nad znalezieniem innowacyjnych metod zmiany sposobu, w jaki świat konsumuje. Aluminium ma pełny potencjał, by stać się najbardziej zrównoważonym metalem i kluczowym graczem w gospodarce o obiegu zamkniętym. Między innymi dlatego tak mocno promujemy program EcoDesign. To innowacyjna usługa polegająca na wdrażaniu restrykcyjnych procedur na każdym etapie produkcji aluminium po to, aby zniwelować ślad węglowy i dostosować produkty do międzynarodowych regulacji, nad czym, podczas ścisłej komunikacji z klientami, czuwa niezwykle doświadczony zespół technologów i projektantów Hydro. I tą ścieżką chcemy podążać w 2023 roku.

Powiedzieć o roku 2022, że był dla Hydro kluczowy, to jak nie powiedzieć nic. Było to widoczne niemal na każdym polu – zarówno inwestycyjnym, jak i dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Które z tych wydarzeń można uznać za najistotniejsze z punktu widzenia marki?

PW: Wybór tylko jednego jest absolutnie niemożliwy, bowiem Hydro od lat realizuje holistyczny, szczegółowo opracowany plan rozwoju, dzięki któremu jesteśmy dziś w tak znaczącym dla nas miejscu. Gdy myślimy o Hydro, nie widzimy po prostu producenta oddającego w ręce klientów najwyższej klasy rozwiązania aluminiowe, ale markę, która dodaje do nich cały pakiet wartości dodanych, tj. troskę o środowisko i przyszłe pokolenia, możliwość pełnej personalizacji produktów, fachowe doradztwo i wiele więcej. Prościej rzecz ujmując, na ten milowy krok składało się wiele mniejszych i większych działań. Dobrze przemyślanych i zaplanowanych w najdrobniejszym detalu.

MS: Jesteśmy przekonani, że przyszłość należy do tych, którzy biznes rozumieją nie jako dążenie do maksymalizacji zysków, a gotowość do wdrażania zrównoważonych rozwiązań o prośrodowiskowym charakterze. Dlatego i my, choć pracujemy z jednym z najbardziej ekologicznych surowców, jakim jest aluminium, nieustannie optymalizujemy pod tym kątem procesy produkcyjne, a rok 2022 był dopiero początkiem naszych wzmożonych działań.

Co marka Hydro planuje na najbliższe kwartały? Który sektor uznają Państwo za najbardziej strategiczny z punktu widzenia rozwoju branży ALU?

PW: Bez wątpienia jedną z najważniejszych gałęzi będzie branża solarna, której dynamiczny rozwój otwiera naprawdę ogromne możliwości biznesowe i produkcyjne. Panele fotowoltaiczne, firmy, które inwestują w surowce odnawialne, by pracować ekologicznie i niwelować ślad węglowy – konsekwentnie budujemy swoją pozycję lidera w obszarze rozwiązań dla alternatywnych źródeł energii. Aluminiowe moduły fotowoltaiczne to mocna propozycja w naszej ofercie, gdzie wciąż pozostajemy otwarci na potrzeby klientów, szukając w obrębie naszych marek jak najefektywniejszych sposobów na zintegrowanie systemów z budynkami.

MS: Mówiąc zaś o metodologii pracy, będziemy nieustannie rozwijać, już w tym momencie niezwykle silny, dział doradztwa produktowego. I tu jeszcze raz należy wspomnieć o programie EcoDesign, dzięki któremu już na początkowych etapach współpracy każdy projekt wspierany jest przez ekspertów Hydro, a klient otrzymuje nie tylko bezpieczne rozwiązania aluminiowe, lecz także ścieżkę realizacji, która łączy wydajność i trwałość z najlepszymi z możliwych rozwiązaniami ekonomicznymi i środowiskowymi. W ten sposób dbamy o dobro naszych partnerów, ale również o planetę.

PW: I właśnie te wartości będą nam przyświecać w kolejnych latach.

Źródło: Hydro Extrusion.

Avison Young kontynuuje ekspansję i otwiera biuro w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Abu DhabiFirma Avison Young kontynuuje ekspansję i otwiera biuro w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Avison Young rozszerza globalny zasięg o Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA). Firma rozpoczyna współpracę z firmą Zaad Capital.
W biurze partnerskim w Abu Dabi u sterów staną Simon Higgins, który obejmuje stanowisko CEO Avison Young ZEA oraz Paul Fanning, na stanowisku COO Avison Young ZEA.
Na terenie ZEA firma będzie świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego, w zakresie wycen oraz zarządzania aktywami, działając w sektorach biurowym, handlowym, hotelowym oraz magazynowym.

Mark E. Rose, Chair i CEO, Avison Young:

Nawiązanie tej współpracy rozpoczyna ekscytujący etap w rozwoju Avison Young, gdy możemy wykorzystać nasze międzynarodowe doświadczenie, aby świadczyć usługi doradcze klientom na jednym z najbardziej dynamicznych i zaawansowanych rynków nieruchomości na świecie.”

Michał Ćwikliński, Principal, Managing Director w Avison Young w Polsce:

Bardzo cieszy mnie, że konsekwentnie wzmacniamy naszą obecność w regionie EMEA. Ta strategia rozwoju pozwala nam świadczyć bardziej złożone i jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb klientów usługi. Wierzymy, że nowe biuro Avison Young w Abu Dabi pomoże nam zachęcić inwestorów z ZEA do zintensyfikowania działań zakupowych na polskim rynku nieruchomości.”.

Firma FREE NOW już 10 lat w Polsce

Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW
W dniu 1 grudnia 2012 roku w Polsce wystartowała pierwsza na świecie aplikacja do zamawiania taksówek – FREE NOW (wówczas znana pod nazwą mytaxi).

Od wejścia marki na polski rynek, sektor mobilności miejskiej przeszedł prawdziwą rewolucję. Dotyczy to preferencji użytkowników co do sposobu zamawiania przejazdów, jak i sposobów płatności mobilnych. Obecnie, platforma FREE NOW w Polsce w szczytowych godzinach rejestruje dwa przejazdy taxi na sekundę oraz wynajem hulajnogi co dziewięć sekund. W 2023 FREE NOW planuje dodać kolejne usługi.
W ciągu 10 lat funkcjonowania FREE NOW w Polsce platforma odnotowała aż 60 milionów zamówień

FREE NOW jest pionierem innowacyjności w branży. Od udostępnienia pierwszej na świecie aplikacji taxi, przez wprowadzenie pierwszych w Polsce płatności bezgotówkowych za przejazd oraz usługi taxi z ceną znaną z góry, aż po integrację zewnętrznych operatorów e-hulajnóg marek Tier i Dott. FREE NOW stało się w ciągu dekady prawdziwą superaplikacją mobilności miejskiej – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

ALDI z dalszą ekspansją, przybywa nieruchomości komercyjnych

ALDI w Polsce (2)W dniach 29 grudnia i w piątek 30 grudnia o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzy siedem nowych sklepów ALDI.

Nowe nieruchomości komercyjne zostaną otwarte w Poznaniu, Żyrardowie, Legionowie, Krakowie, Pucku, Krośnie i Wschowie. Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje dla swoich klientów. Ponadto sieć ALDI zatrudniła po kilkunastu pracowników na potrzeby każdej nowo otwartej lokalizacji. Wszystkie sklepy przygotowane są zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki.

– Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces, jest to potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci w naszych nowych lokalizacjach w Poznaniu, Żyrardowie, Legionowie, Krakowie, Pucku, Krośnie i Wschowie znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów”.  – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI w Polsce.

Lider logistyki kontraktowej z ekspansją dzięki nowej spółce IDEO by ID Logistics

ID Logistics_logo

Ekspansja ID Logistics na świecie i w Polsce. Firma ogłosiła działalność nowej spółki IDEO by ID Logistics.

2022 rok jest jednym z najważniejszych etapów w rozwoju Grupy ID Logistics. Firma ta jest jednym z europejskich liderów logistyki kontraktowej. Na rynku polskim firma ogłasza otwarcie nowej spółki IDEO by ID Logistics, która ma pełnić rolę Control Tower dla przepływów towarów w transporcie drogowym, kolejowym i multimodalnym dla Danone i firm z branży FMCG. Operator wyznaczył też ambitne plany i nowe kierunki rozwoju, które mają umocnić jego pozycję jako lidera na polskim rynku dedykowanej logistyki kontraktowej, zarówno w zakresie podstawowej specjalizacji jak i nowych obszarów.

„Otwarcie Control Tower w Warszawie jest także odpowiedzią na wciąż niepewną sytuację na rynku i potrzeby klientów, którzy muszą się do niej dostosować. Dzięki naszemu know-how w zakresie logistyki 4 PL, doskonałości operacyjnej oraz innowacyjności możemy wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej i przygotowaniu się do nadchodzących wyzwań” podkreśla Magdalena Lubańska – Wiśniewska, dyrektor zarządzająca IDEO by ID Logistics.

Re_Open UK: Program Wsparcia dla Przedsiębiorców Poszkodowanych w wyniku Brexit

DeathtoStock_Wired4

Program Re_Open UK jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu.

Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, w szczególności do MŚP.

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu, w całym kraju zostanie przeprowadzona kampania informacyjna po Polsce, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie:

  1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach
    i misjach gospodarczych);

  2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);

  3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit);

  4. Brexit bez straty (zwrot wydatków z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 września w Urzędzie Marszałkowskim w sali „Polskie Niebo” przy ulicy Augustyńskiego 1 w Gdańsku o godz. 9:30 – 14:00, szkolenie pn. „Nowe narzędzia i środki dla ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw”.

Peter Falb pokieruje ekspansją MLP Group na austriackim rynku magazynowym

C3
Peter Falb obejmie stanowisko Commercial Director w austriackim oddziale MLP Group, jednej z wiodącej firm deweloperskich na europejskim rynku magazynowo-logistycznym. Do jego obowiązków będzie należało m.in. rozwijanie projektu MLP Business Park Vienna oraz kolejnych inwestycji dewelopera w tym kraju.

Peter Falb to doświadczony manager, który w trakcie ponad 20-letniej kariery zawodowej pracował dla licznych podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską, finansowaniem i zarządzaniem aktywami magazynowymi, biurowymi oraz handlowymi. Dla firmy EYEMAXX Real Estate AG rozwijał projekty magazynowe w Niemczech i Serbii oraz handlowe w Czechach i Polsce. Zajmował się również zarządzaniem aktywami dla CA Immobilien Anlagen, gdzie odpowiadał za węgierskie i polskie portfolio firmy. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu na kierunku Zarządzanie Biznesem, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Wyceny Nieruchomości na Politechnice Wiedeńskiej.

– Po udanym wejściu na rynek niemiecki dołączyliśmy do naszego portfolio także Austrię. To wyjątkowa lokalizacja na magazynowej mapie Europy – centralne położenie w samym jej sercu jest olbrzymią zaletą ze względu równe odległości we wszystkich kierunkach kontynentu. Także i w tym kraju w ostatnim czasie obserwujemy wzmożony popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe położone blisko dużych aglomeracji, przeznaczone dla najemców z branży e-commerce, handlu detalicznego czy lekkiej produkcji. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest właśnie MLP Business Park Vienna, nowoczesny park magazynowy, który realizujemy spełniając najwyższe wymagania w zakresie ekologii. To dopiero początek naszej ekspansji w Austrii – w planach są już kolejne projekty. Jestem przekonany że Peter Falb, doskonały manager z bogatym doświadczeniem i świetną znajomością lokalnego rynku będzie z sukcesami realizował naszą strategię rozwoju w tej części Europy – powiedziała Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer MLP Group.

Olga Melihov będzie wspierać ekspansję firmy MLP Group w Rumunii

olga melihov

MLP Group, jeden z wiodących deweloperów na europejskim rynku nieruchomości magazynowych, wzmacnia swój zespół w Rumunii. We wrześniu Olga Melihov objęła stanowisko Country Head Romania i będzie odpowiadać za rozwój nowych projektów magazynowo-logistycznych w tym kraju.

Olga Melihov jest doświadczonym menedżerem z blisko 20-letnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończyła też studia MBA na Tiffin University w USA. Poza ojczystym językiem rumuńskim mówi także biegle po angielsku, rosyjsku i francusku.
Oprócz rynku polskiego, niemieckiego i austriackiego MLP Group działa także w Rumunii, gdzie realizowany jest nowoczesny kompleks magazynowy MLP Bucharest Park West. Jego docelowa powierzchnia wynosi 99 tys. m2.

– Rumunia to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków magazynowych w Europie Wschodniej. W tym 20-milionowym kraju znajduje się obecnie tylko ok. 6 mln m kw. magazynów. Dla porównania, w dwukrotnie ludniejszej Polsce mamy już 25 mln m kw. Rumuński rynek otrząsnął się już ze skutków pandemii i obserwujemy na nim duży wzrost popytu na powierzchnie magazynowe, szczególnie ze strony najemców z sektora handlu detalicznego oraz e-commerce. Dlatego też zdecydowaliśmy o powierzeniu sterów nad naszym oddziałem w tym kraju Oldze, która dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu i wiedzy znakomicie zna lokalne uwarunkowania biznesowe i będzie w stanie pomóc nam nie tylko przy dalszej komercjalizacji MLP Bucharest Park West, ale również przy realizacji nowych projektów w przyszłości – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group.

Deweloper Panattoni debiutuje z działalnością w Azji

2a20ede55c2a04a99e3406f5ad179b1f

Panattoni, światowy lider w dziedzinie nieruchomości przemysłowych i logistycznych, debiutuje w Azji, rozpoczynając działalność w Indiach.

Panattoni, jeden z największych deweloperów nieruchomości przemysłowych na świecie, zadebiutował na rynkach azjatyckich. Deweloper otworzył centralę operacyjną w indyjskim Bengaluru, stolicy i największym mieście południowo-zachodniego stanu Karnataka. Centralą Panattoni kieruje Sandeep Chanda – Dyrektor Zarządzający Panattoni w Indiach. W ciągu najbliższych lat, firma będzie skupiać się na rozwoju w ośmiu największych miastach Indii. Natomiast w kolejnej fazie nastąpi wejście na rynki regionalne.

Lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie kontynuuje ekspansję na rynku europejskim

helloquence-61189-unsplashPanattoni jest liderem na rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Pandemia nie odbiła się negatywnie na rynku magazynowym, co zachęciło firmę do dalszej ekspansji.

Deweloper kontynuuje ekspansję na rynku europejskim i otwiera biuro w Paryżu. Stanowisko Managing Directora francuskiego oddziału objął Salvi Cals. Specjalista ten posiada 15-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych we Francji.

„Nasi klienci działają na wielu rynkach europejskich. Na każdym z nich chcemy zaoferować im jak najlepsze warunki, dostarczając najwyższej klasy platformy logistyczne i powierzchnie produkcyjne” – podkreśla Robert Dobrzycki. Siła i potencjał rynku francuskiego to główne powody tej ekspansji: „Podobnie jak w innych krajach europejskich, globalna pandemia nie miała negatywnego wpływu na popyt na magazyny. Odporność 3PL i detalistów, a także nowe trendy konsumenckie, w szczególności szybki rozwój e-commerce, dały nam pozytywne sygnały, których potrzebujemy, aby już teraz rozpocząć budowę doświadczonego zespołu profesjonalistów we Francji” – dodaje.

 

Panattoni wchodzi na zagraniczne rynki. Nowe biuro na Węgrzech

jhon-jim-5BIbTwXbTWk-unsplash
Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, wchodzi na nowy rynek. Deweloper poinformował o stworzeniu biura na Węgrzech, na czele którego stanie László Kemenes.  

Deweloper jest już obecny w USA, Kandzie oraz na największych i najważniejszych rynkach magazynowo-przemysłowych Europy takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Czechy, Polska i Hiszpania. Teraz w maju 2021 r., deweloper zapowiada otwarcie swojego pierwszego przedstawicielstwa na Węgrzech i ma już zabezpieczone dwa projekty na budapeszteńskim rynku.

– „Nasi klienci, to firmy działające na wielu europejskich rynkach. Chcemy im wszędzie zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania, dostarczając najwyższej klasy powierzchnie magazynowo-produkcyjne” – tłumaczy powody ekspansji Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Panattoni i podaje atuty Węgier: – „Podobnie jak w innych krajach regionu globalna pandemia w niewielkim stopniu wpłynęła na węgierski sektor nieruchomości magazynowo-przemysłowych. Kraj korzysta na nowych trendach, które miniony rok mocno podbił, w tym wzroście e-commerce. Może również stać się beneficjentem dążeń do poszukiwania alternatywnych dla krajów azjatyckich lokalizacji magazynów i zakładów produkcyjnych, gdyż na Węgrzech ulokowało się wiele firm motoryzacyjnych. Z drugiej strony Chiny finansują budowę i modernizację szybkiej linii kolejowej z Budapesztu do Belgradu, która ma spiąć specjalnym szlakiem transportowym Bałkany z portem morskim w Pireusie, który już należy do Chińczyków. Tym samym Węgry stają się coraz ważniejszym przyczółkiem Chin w Europie i ich bramą do krajów zachodnich. Po zakończeniu tej inwestycji będą mogły śmiało konkurować z głównymi węzłami logistycznymi w Europie”.

Na czele węgierskiej filii Panattoni stanie László Kemenes. Będzie odpowiadał za rozwój projektów spekulacyjnych jak i typu big-box na ternie Węgier, począwszy od nabycia gruntu, przygotowania inwestycji, po jej komercjalizację i przekazanie najemcom.

Głównym centrum logistycznym i dystrybucyjnym kraju jest Budapeszt i jego okolice, gdzie mieszka jedna piąta całej ludności Węgier. Budapeszteński rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych rozwija się dynamicznie przy rekordowo wysokim popycie i niewystarczającej podaży nowoczesnej powierzchni. Na koniec trzeciego kwartału ub. r. zasoby powierzchni logistycznych sięgnęły w tym rejonie 2,35 mln m kw. przy czym w III kwartale 2020 nie przekazano żadnych nowych budynków magazynowych. Całkowity popyt sięgnął 176 900 m kw. i był o 30 proc. większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rekordowy względem ubiegłych lat był także całkowity popyt w okresie styczeń-wrzesień, sięgający 460 000 m kw. Na koniec października w budowie było ok. 183 000 m kw. powierzchni.

Źródło: Panattoni.

Utrzymanie skali działania oraz wysunięcie się Polski na pozycję lidera Hubu CEE

f02671e01a31b0a7de857940acaea42f

Rok 2020 postawił nowe wyzwania przez całym rynkiem nieruchomości. Lider branży fit-out szybko dostosował się do zmian mogąc liczyć na wsparcie ze strony zespołu oraz sprawdzonych podwykonawców. W efekcie w czasie minionych 12 miesięcy Tétris w ramach 190 projektów przygotował ponad 170 tys. mkw. powierzchni. Polska część globalnego giganta ma ugruntowaną pozycję w Grupie – czego dowodem było powierzenie w zeszłym roku Pawłowi Brodzikowi i Rajmundowi Węgrzynkowi kluczowych ról w utworzonym Centrum Regionalnym HUB CEE.

Spis treści:
Szybka reorganizacja i terminowa realizacja projektów
Utrzymanie skali działania pomimo rynkowych zawirowań i wzmocnienie obecności w regionach
Hub CEE pod sterami polskich menadżerów
Co przyniesie 2021 r.?

Szybka reorganizacja i terminowa realizacja projektów

W miniony rok rynek nieruchomości wkroczył z impetem, po czym po dwóch miesiącach został postawiony, jak i inne gałęzie gospodarki, w obliczu trudnej sytuacji epidemicznej, ograniczeń w funkcjonowaniu i nowych wymogów bezpieczeństwa. W przypadku Tétris jako firmy przede wszystkim działającej w terenie, przy wykonywaniu powierzchni biurowych, hotelowych i handlowych, nie było mowy o przejściu wszystkich na tryb pracy zdalnej. Podczas gdy architekci firmy musieli przez jakiś czas zamienić pracę u klienta i biurze na home office, inne zespoły zmuszone były się przeorganizować.

Dzięki zespołowi Tétris, temu wewnętrznemu i temu tworzonemu przez naszych zaufanych podwykonawców, przeszliśmy pomyślnie bardzo trudny test. W obliczu ciągle zmieniających się wytycznych, potrzeby zadbania przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi, ale też i ciągłość realizacji projektów, dokonaliśmy szybkiej reorganizacji sposobu pracy. W efekcie sprawnie realizujemy nasze zobowiązania i pozyskujemy nowe znaczące projekty.

Paweł Brodzik, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce, Lider Hubu CEE

Koordynacja dostaw materiałów, prac podwykonawców i nadzoru project menadżerów, tak aby w danej chwili w pomieszczeniu przebywała odpowiednia liczba osób stanowiło wyzwanie, z którym Tétris szybko się uporał. Do tego zarządzenia wymagała kwestia częściowej zmiany dostawców, aby uniknąć opóźnień w dostępności materiałów w związku z lockdownem.

Dla mnie najważniejsze w biznesie są relacje z ludźmi. Ten rok tylko wzmocnił moje przekonanie. Rok 2020 był swoistym poligonem nowych doświadczeń, a o sukcesie, jakim dla Tétris jest utrzymanie zespołu jako najważniejszej wartości firmy, oraz zachowanie skali działalności, zadecydowały właśnie relacje. Te wewnętrzne oraz z podwykonawcami i klientami. Dziękuję Zespołowi za odpowiedzialność, otwartość na zmiany i kreatywność przy rekonfiguracji naszego działania. Uważam też, że nasze osiągnięcia zeszłego roku są dobrym prognostykiem na bieżący.

Rajmund Węgrzynek, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce i CEE

Utrzymanie skali działania pomimo rynkowych zawirowań i wzmocnienie obecności w regionach

W efekcie Tétris w 2020 r. realizował w różnym zakresie 190 projektów o łącznej powierzchni ponad 170 000 mkw. – to wartości zbliżone do roku 2019.

Patrząc na 2020 r. cieszę się nie tylko z tego, że z powodzeniem realizowaliśmy projekty na szeroką skalę, ale także z tego, że pozyskaliśmy nowych klientów i zlecenia na 2021 r. Sporo z tych nowych umów, to współpraca z międzynarodowymi korporacjami i budżety na realizację powierzchni sięgające nawet 100 mln zł.

Paweł Brodzik, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce, Lider Hubu CEE

Od kilku lat Tétris stawia także na rozwój za pośrednictwem swoich biur regionalnych w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. W efekcie w 2020 r. firma zwiększyła skalę działania poza Warszawą, zbudowała dodatkową sieć zaufanych podwykonawców i realizuje projekty od Międzyzdrojów po Karpacz. Tylko we Wrocławiu i Krakowie, lider branży fit-out zrealizował prace na ponad 18 tys. mkw. powierzchni.

Hub CEE pod sterami polskich menadżerów

W 2020 r. Tétris utworzył Centrum Regionalne (Hub) CEE, aby wzmocnić międzynarodową współpracę przy obsłudze klientów działających w wielu lokalizacjach. W skład Hubu wchodzą obecnie Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Maksymalne uproszczenie procesu składania zamówień przez klientów międzynarodowych via pojedynczy punkt kontaktu oraz budowa lokalnych struktur z myślą również o firmach krajowych – to główne zadania nowej struktury.
Tworząc Hub Tétris skorzystał z 20-letniego doświadczenia managerów kierujących polską spółką. Paweł Brodzik, do tej pory Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce, został Liderem Hubu (Polski i pozostałej części CEE). Rajmundowi Węgrzynkowi, do tej pory także Dyrektorowi Zarządzającemu polskimi strukturami Tétris, powierzono funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę i CEE.

Co przyniesie 2021 r.?

Zdaniem Tétris, zmiany rynkowe wywołane pandemią sprawiły, że coraz więcej firm poszukuje profesjonalnego partnera do prowadzenia projektów z zakresu fit-out. Szukają one optymalizacji kosztowych i chcą ograniczyć wydatki bez rezygnacji z zaplanowanych działań rozwojowych. Tétris jest w stanie zapewnić takim klientom nadzór i poprowadzenie projektu na każdym etapie przy spełnieniu oczekiwań, ale i znalezieniu oszczędności. Value engineering to kompetencja, która w nadchodzącym czasie będzie nie do przecenienia.

Przyglądamy się także mocno zmieniającemu się rynkowi retail. Kierunek jego ewolucji jeszcze nie został jednoznacznie wyznaczony. A będzie miał wpływ na wiele organizacyjnych i logistycznych elementów – od przeznaczenia istniejących i powstających obiektów, poprzez konstrukcję nowych umów najmu, aż po rozdzielenie odpowiedzialności za różne ich funkcje.

Rajmund Węgrzynek, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce i CEE

Ponadto, obserwując rosnące potrzeby klientów, Tétris stopniowo rozbudowuje swój zakres działań o dodatkowe kompetencje i jest w stanie zapewnić usługi zarówno wewnątrz, jak i w coraz większym stopniu na zewnątrz budynków.
Mocno rozwijającym się w Polsce nowym segmentem są projekty z kategorii living – mieszkania na wynajem i apartamenty wakacyjne. Tu Tétris ma już znaczące doświadczenie i wypracowane procesy, realizuje aktualnie kilka tego typu projektów i pozyskuje kolejnych klientów.

Duże projekty z rynku hospitality pozwoliły nam się świetnie przygotować do pracy np. przy całych osiedlach mieszkań na wynajem. Wysokiej jakości estetyka, wytrzymałość zastosowanych rozwiązań i powtarzalność, to tu kluczowe aspekty. Obecnie pracujemy między innymi przy projekcie ok. 360 apartamentów powstających zgodnie z naszym designem w Wave Międzyzdroje i w planach mamy kolejne działania z tego zakresu.

Paweł Brodzik, Dyrektor Zarządzający Tétris w Polsce, Lider Hubu CEE

Grupa Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za I połowę 2020 r.

biznesman1
Grupa Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszą połowę 2020 r., zgodnie z którym osiągnęła w tym okresie 62,5 mln zł przychodów. Zmiany w kolekcji oraz odpowiednio dobrana polityka handlowa zapewniły poprawę osiąganej marży o 12,1 p.p., co przełożyło się na lepszy o 9,4 mln zł wynik na działalności operacyjnej. Działalność Redan w obecnym modelu biznesowym opiera się na współpracy i świadczeniu usług w zakresie logistyki oraz IT na rzecz Top Secret.

Grupa Redan w pierwszym półroczu br. uzyskała 62,5 mln zł przychodów. To o 45,8% mniej w ujęciu r./r. wyłączając wpływ segmentu dyskontowego, którego wyniki nie są konsolidowane od lipca minionego roku. Grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -5,0 mln zł, co oznacza jednak poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 7,8 mln zł. Jednocześnie dzięki zwiększeniu marży handlowej o 12,1 p.p. do poziomu 50,9%, wynik na działalności operacyjnej poprawił się w ujęciu r./r. o 9,4 mln zł.

Na poziom sprzedaży oraz wyniki pierwszego półrocza 2020 r. wpłynęła przede wszystkim epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. W kwietniu br. nastąpił spadek przychodów w sklepach Top Secret o 94% w porównaniu do roku poprzedniego, w maju -46%, w czerwcu -30%, natomiast w lipcu, tak samo jak w sierpniu -12%. „Odchylenie sprzedaży wynikało przede wszystkim ze spadku liczby wejść klientów do sklepów oraz zmniejszenia powierzchni sklepowych. Na podstawie doświadczeń z poprzednich sezonów dokonaliśmy natomiast rewizji modelu planowania, zasad projektowania kolekcji i polityki cenowej. Celem była optymalizacja sprzedaży oraz poziomu zapasu końcowego i zmiana charakteru kolekcji na bardziej handlowy. W kolekcji wiosna-lato 2020 wprowadziliśmy większe zróżnicowanie jakościowe i cenowe produktów, co skutecznie przełożyło się na zwiększone zainteresowanie klientów grupami asortymentowymi poddanymi tej strategii. Również wprowadzenie kolekcji jesień-zima 2020 spotkało się z pozytywnym odbiorem klientów” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

W minionym półroczu, w przeciwieństwie do zeszłego roku, nie było potrzeby dokonania hurtowej wyprzedaży stoków. Wpłynęło to również na niższe obroty, ale ochroniło poziom wypracowanej marży handlowej. O 45% zmniejszyła się także sprzedaż do odbiorców hurtowych, czyli przede wszystkim na rynek rosyjski i do odbiorców eksportowych. Z kolei zwiększenie udziału nowych kolekcji w sprzedaży internetowej oraz możliwość zastosowania niższych upustów wpłynęło na poprawę w ujęciu r/r. marży procentowej w kanale e-commerce o 7,5 p.p. oraz o 1/3 w ujęciu wartościowym. Przy jednoczesnym spadku wydatków marketingowych pozytywnie przełożyło się to na rentowność działalności online.

Poziom kosztów bezpośrednich w pierwszym półroczu 2020 r. zmniejszył się natomiast o 36% czyli 20,8 mln zł w ujęciu r./r. Było to efektem spadku kosztów prowizji franczyzowych, spadku kosztów sklepów własnych, spadku kosztów obsługi działalności zagranicznej oraz niższych kosztów obsługi logistycznej i oszczędności na kosztach centrali, a także e-commerce. Na koniec czerwca br. łączna powierzchnia sklepów Top Secret oraz marki Troll i outletów wynosiła 29,2 tys. m2, co oznacza spadek o 21% r./r. Sieć handlowa liczy około 190 sklepów zlokalizowanych wyłącznie na polskim rynku.

Po sprzedaży udziałów zależnej spółki Top Secret pod koniec sierpnia br., działalność Redan cały czas jest ściśle związana z branżą odzieżową. W szczególności obejmuje ona różne usługi realizowane na rzecz marki Top Secret, które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r.

Głównym celem Top Secret na najbliższe okresy jest stopniowy wzrost sprzedaży oraz odzyskanie rentowności działania. W dalszej perspektywie planowane jest dostosowanie mapy kanałów dystrybucji do nowych warunków funkcjonowania po okresie pandemii, która już zmieniła nawyki zakupowe konsumentów. Zakładany jest także zrównoważony rozwój sieci sklepów.

Źródło: Grupa Redan.

Firma Corees Polska z nowym oddziałem we Wrocławiu

adeolu-eletu-38649-unsplash
Oddziałem wrocławskim kieruje Dominika Nowakowska, która jest doświadczonym menagerem nieruchomości z doskonałymi umiejętnościami zawodowymi w zarządzaniu dużymi międzynarodowymi i lokalnymi projektami inwestycyjnymi.

Dominika Nowakowska doświadczenie zdobywała pracując wcześniej na stanowiskach kierowniczych m.in. w takich firmach jak MVGM, JLL i Hochtief. Posiada tytuł MBA uzyskany na Central Connecticut State University, USA i Politechnice Wrocławskiej oraz ukończone studia podyplomowe z zarządzania oraz szacowania nieruchomościami na krakowskiej AGH.

Corees Polska to agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum działania posiada pełen wachlarz rozwiązań w zakresie najmu powierzchni: biurowych, magazynowych, handlowych oraz doradztwo inwestycyjne. Siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie, ale realizuje projekty w sposób kompleksowy na terenie całego kraju.

mat.pras.