Polskie biurowce coraz bardziej ekologiczne

Giant Office

Biurowiec Giant Office usytuowany przy ul. Głogowskiej 151 w Poznaniu to najnowocześniejszy budynek biurowy na terenie miasta. Wyposażony w technologie sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi poparte uzyskanym certyfikatem BREEAM na poziomie VERY GOOD zapewnia najwyższe standardy zdrowego środowiska pracy sprzyjające rozwojowi.

Giant Office został pozytywnie oceniony mi.in. pod kątem efektywności energetycznej, wykorzystania najlepszej jakości materiałów budowlanych, racjonalnej gospodarki odpadami czy też oszczędnego zużycia wody. Uzyskany certyfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD jest potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów budowlanych oraz wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji zrównoważonego budownictwa. Budynek został wyposażony w nowoczesne systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne (system MVAC), które zapewniają komfort użytkowania.
Przestrzeń biurowca Giant Office sprzyja rozwiązaniom ECO. Budynek otoczony jest zielonymi nasadzeniami, wzbogaconymi o miododajne rośliny. Wokół budynku ustawione są hotele dla owadów oraz budki lęgowe dla nietoperzy. Na dachach biurowca znajdują się zielone ogrody widoczne z przestronnych tarasów znajdujących się na najwyższych kondygnacjach budynku.

mat.pras.

Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów zmian klimatycznych, ale oczekują zaangażowania władz i biznesu

zielone_miasta_i_gminy_info_prasowe_2Jak wynika z raportu innogy Zielone miasta i gminy, Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów na rzecz zmian klimatycznych, ale wymagają tego również od instytucji publicznych i firm. Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że społeczeństwo oczekuje realnych działań zmniejszających zarówno problem zanieczyszczenia powietrza, jak i wprowadzania na rynek ekologicznych produktów i usług.

Spis treści:
Moje środowisko – moja sprawa
Biznes i samorządy reagują na zmiany klimatu

Z badań przeprowadzonych na początku 2021 roku przez firmę innogy Polska wynika, że niemal wszyscy Polacy są świadomi zachodzących zmian klimatycznych. Dostrzegamy nie tylko problem zanieczyszczenia powietrza i ponoszenia kosztów działań proekologicznych. Widzimy również konieczność zaangażowania się we wprowadzanie proekologicznych zmian przedstawicieli sektora publicznego i biznesu. Raport innogy Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym przedstawia sposób postrzegania przez społeczeństwo zmian klimatycznych. Pokazuje również poziom świadomości ekologicznej oraz rolę poszczególnych sektorów gospodarki we wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

Moje środowisko – moja sprawa

82 proc. ankietowanych uważa zmiany klimatyczne za ważną kwestię, zaś 70 proc. dostrzega realne zagrożenie, jakie stanowią. Co ciekawe znacząca grupa badanych (73 proc.) zauważa, że zmiany proekologiczne wpływają na atrakcyjność miejsca zamieszkania. Motywuje ich to do przekształcania nawyków i budowania świadomości o problemach środowiskowych.

Polacy coraz częściej starają się wybierać produkty i usługi, które nie są szkodliwe dla otoczenia (64 proc.). Wiele osób widzi również zasadność ponoszenia osobistych kosztów na rzecz zmian klimatycznych (42 proc.). Powszechny charakter problemu powoduje, że społeczeństwo stara się wziąć odpowiedzialność na własne barki i szuka rozwiązań mających na celu poprawę stanu środowiska. Dlatego stale rośnie zainteresowanie ofertami firm proekologicznych. Większość badanych jest gotowa zaangażować się w działania proekologiczne (61 proc.) i wprowadzać w swoim otoczeniu rozwiązania nienaruszające równowagi natury.

Biznes i samorządy reagują na zmiany klimatu

Większość Polaków (71 proc. osób biorących udział w badaniu) uważa, że wprowadzaniem proekologicznych zmian powinny zająć się instytucje publiczne, zaś prawie połowa (48 proc.) aprobuje wdrażanie ich przez firmy.

– Siedmiu na dziesięciu respondentów jest zdania, że aktywne działania proekologiczne powinny być realizowane przez władze na szczeblu centralnym i lokalnym, a praktycznie połowa twierdzi, że jest to odpowiedzialność firm. Oczekiwania społeczne są więc sporym wyzwaniem, zarówno dla instytucji publicznych oraz biznesu – mówi Małgorzata Eull, Dyrektor Pionu Klienci Biznesowi, innogy Polska S.A. – Przyjrzeliśmy się inicjatywom podejmowanym przez instytucje publiczne, branżę nieruchomości mieszkaniowych, oraz branżę usługową. Na tej podstawie diagnozujemy, jak zmieniają się miasta i gminy, nasze otoczenie, i miejsca w których żyjemy. Przedstawione przez nas w raporcie przykłady inwestycji proekologicznych cechuje wielopłaszczyznowe podejście i atrakcyjność zastosowanych rozwiązań.

Jedną z wielu firm z sektora retail, które postanowiły wesprzeć zielone inwestycje jest Żabka Polska. Stworzyła pierwszy sklep w 100 proc. zasilany zieloną energią. Jest to miejsce, w którym firma – często jako pierwsza na świecie – testuje przyjazne środowisku rozwiązania. Innym przykładem na zieloną działalność biznesową, tym razem w branży nieruchomości, jest rozwiązanie zastosowane przez firmę Skanska. W tym przypadku przed przystąpieniem do budowy osiedla mieszkaniowego wykonano szereg analiz ekologicznych i przyrodniczych. Wzięli w nich udział m.in. ekolodzy, dendrolodzy i ornitolodzy. Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie terenów zielonych tak, by odtworzyć lokalny naturalny ekosystem. Ciekawą inicjatywę podjęła Poczta Polska, która w kwietniu 2018 roku przeprowadziła największe w Polsce testy aut elektrycznych we flocie biznesowej. Testowano auta siedmiu marek. Rok później uruchomiono kolejne testy samochodów elektrycznych w wyniku których rozpoczęto wymianę pocztowej floty na pojazdy ekologiczne.

Firmy coraz chętniej podejmują się działań chroniących środowisko przed niekorzystnymi zmianami także ze względu na swoich pracowników. Stale rosnąca świadomość ekologiczna w społeczeństwie przekłada się na osoby zatrudnione w firmach. Te z kolei oddolnie wpływają na podejście przedsiębiorstw do realizacji swojej misji i wizji z poszanowaniem środowiska. Finalnie przekłada się to na coraz większe zainteresowanie inwestycjami proekologicznymi całego rynku.

Raport „Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym” powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadów online CAWI, w dniach 15-21 stycznia 2021 r. na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18-65 liczącej 1000 osób. Badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania świadomości ekologicznej wśród Polaków i postrzegania rozwiązań ekologicznych. Raport skierowany jest do jednostek publicznych miast działających na korzyść mieszkańców, deweloperów oraz wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowych, a także sektora usług typu sklepy convenience, oraz uczelni prywatnych. Raport przedstawia zastosowane rozwiązania proekologiczne w formie przykładów międzynarodowych i polskich działań realizowanych przez firmy i instytucje. Eksperci z firmy innogy przedstawili kierunki rozwoju poszczególnych branż oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań związanych z wprowadzaniem rozwiązań proekologicznych. Polski Klub Ekonomiczny określił trudności, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz przedstawił dlaczego firmy oraz instytucje decydują się na „zielone” inwestycje. Cały materiał został uzupełniony perspektywą ekspercką przez UNEP-GRID oraz środowisko dziennikarskie wyjaśniającą m.in. jakie korzyści społeczne wynikają z wprowadzanych zmian proekologicznych.

mat.pras.

Czy „chcieć znaczy móc” wystarczy? Wyniki ankiety „Less waste w biurze”

Less waste w biurze_grafika
Wraz z postępem technologicznym nieodwracalnie zmienia się również środowisko naturalne na Ziemi. Wzrost świadomości zagrożeń stojących za stale zmieniającym się klimatem i potrzeba zachowania dziedzictwa naturalnego dla kolejnych pokoleń wymusza na państwach, organizacjach międzynarodowych, firmach i zwykłych obywatelach aktywne działania. Branża nieruchomości również nieustannie poszukuje rozwiązań, które pomogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Knight Frank przeprowadził ankietę, której wyniki i rekomendacje zawarł w publikacji „Less waste w biurze”.

Skierowaną we wrześniu 2020 roku do najemców biur ankietę wypełniło 116 firm, które zostały zapytane o ich podejście do idei „less waste”, ekologiczne rozwiązania w biurze i otwartość na wprowadzanie zmian w swoich miejscach pracy.

„Według prognoz do 2050 roku aż 70% ludności na świecie będzie żyło w miastach, które wciąż się rozrastają. Jak pokazują dane Architecture 2030 sektor budowalny jest odpowiedzialny za emisję 40% gazów cieplarniach, dlatego jej ograniczenie jest jednym z priorytetów globalnej strategii ONZ. Współpracujemy z dużymi funduszami inwestycyjnymi, które zrównoważony rozwój wpisały w strategie rozwoju swojej działalności. Branża nieruchomości dostrzega potrzebę dekarbonizacji budownictwa, stąd rosnące zainteresowanie inwestorów zielonymi certyfikatami. W wielu krajach coraz większą popularnością cieszą się też, tzw. „zielone finansowanie projektów” oferowane przez instytucje finansowe  jak i „zielone umowy najmu”, które dzięki współpracy między właścicielem a najemcami pomagają stworzyć zdrowe i przyjazne otoczenie dla użytkowników danej przestrzeni” – komentuje Monika Dębska-Pastakia, Partner i Prezes w Knight Frank.

Świadomość jak ważne jest ekologiczne podeście firm pokazują wyniki ankiety. Ponad 80% ankietowanych zadeklarowała, że ich działalność jest oparta o zasady zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie pracowników widać też w codziennych działaniach organizacji – 86% badanych analizuje zużycie zasobowi materiałów, aby uniknąć zbędnych zakupów, a w blisko trzech czwartych firm dokumentacja przechowywana jest cyfrowo.

Jak pokazują wyniki, często organizacje nie sięgają jednak po najprostsze rozwiązania. Jedynie 35% badanych potwierdziło używanie certyfikowanego papieru z recyclingu, tylko 71% zrezygnowało z wody butelkowanej na rzecz filtrowanej, a jedynie 70% ma ustawione drukarki na automatyczny wydruk dwustronny.

Recycling może dotyczyć również wyposażenia powierzchni biurowych. Aż 95% ankietowanych uważa produkt z recyklingu za pełnowartościowy, a blisko 70% przekazuje elementy wystroju i sprzęt, który w dalszym ciągu nadaje się do użytku, kolejnym podmiotom. Co zaskakujące, mniej niż połowa biorących udział w ankiecie firm ma w swoich biurach wyposażenie z odzyskanych materiałów.

Badani wskazali na aspekt chęci do wprowadzania zmian wśród pracowników, ale jednocześnie wskazali na problem realizacji pomysłów w organizacji. Niezbędna jest tutaj koordynacja oraz egzekwowanie zaproponowanych rozwiązań.

„Nie możemy odwracać wzroku od problemu jakim jest zmiana klimatu. Tych zmian nie widzimy na co dzień, ale one się dzieją i pustoszą ekosystem. Często spotykamy się z zobojętnieniem, podejściem, że to się dzieje gdzieś daleko, że nas to nie dotyczy, a tak naprawdę każda zmiana działa jak domino, wpływając na kolejne procesy. Od kiedy w ubiegłym roku rozpoczęliśmy kampanie w polskim oddziale Knight Frank widzimy zmianę w podejściu do środowiska wśród naszych pracowników. Za nami liczne spotkania, rozmowy i kampanie edukacyjne, które powinny być realizowane we wszystkich firmach. Ekologia nie dotyczy tylko jednej sfery naszego życia, ale jest z nim nierozerwalnie złączona” – wyjaśnia Jadwiga Małek, Konsultant w Dziale Badań Rynku i Ambasador Less Waste w Knight Frank.

Pomimo bezsprzecznie negatywnych skutków pandemii Covid-19, nowa rzeczywistość wymusza na najemcach przeanalizowanie ich środowiska pracy. Trudno teraz to dostrzec, ale działania te mogą przynieść pozytywne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Potrzeba reorganizacji biur i zaprojektowania ich w sposób bezpieczny dla użytkowników może przyjąć różną formę, m.in. tryb zmianowy lub hybrydowy. To równocześnie idealna okazja dla najemców na wprowadzenie „zielonych” rozwiązań, które są szansą na zmianę podejścia do ekologii w biurach. Zaaranżowanie przestrzeni w myśl idei „less waste” może przyczynić się efektywniejszego zarządzania dostępnymi zasobami, a co za tym idzie do wygenerowania dodatkowych oszczędności.

Źródło: Knight Frank.

Architektura jako lustro społeczeństwa – co mówi o nas współczesna architektura?

mat. pras. Tremend_Dworzec Metropolitalny w Lublinie w duchu eko

Architektura jako lustro społeczeństwa – co mówi o nas współczesna architektura? Design i architektura to nie tylko piękne projekty, które niosą za sobą wartość estetyczną. To także odbicia problemów, z którymi się zmagamy, naszego stylu życia czy poglądów. Na jakie potrzeby odpowiadają współczesne wnętrza?

Świadome projektowanie i uważna obserwacja otaczającego świata to podstawy udanej realizacji, którą docenią nie tylko inwestorzy, ale także użytkownicy. O tym, jaka odpowiedzialność wiąże się z zawodem architekta opowiedziała Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend:

-Projektowanie to praca człowieka dla człowieka, nie możemy tworzyć w oderwaniu od tego, co nas otacza. Jako Tremend wierzymy, że świadoma architektura może choć w pewnym stopniu rozwiązać problemy, z którymi mierzy się obecnie społeczeństwo: nierówności, izolację, zanieczyszczenie środowiska czy widmo powrotu pandemii… Staramy się więc odpowiadać na to, co dostrzegamy i szukać rozwiązań, także dzięki konsultacjom z naszymi kolegami z zagranicy.

Co mówi o nas współczesna architektura?

Relacje

To, w jaki sposób aranżujemy przestrzeń, jest komunikatem dla wszystkich, którzy przekraczają jej próg. Czy będziemy prowadzić dyskusję wokół prostokątnego czy okrągłego stołu? Czy biuro, w którym codziennie spędzamy 8 godzin jest kolorowe i wypełnione sztuką, a może szare i bezduszne? Bez wątpienia ma to wpływ na nasz nastrój, ale także – na kształtowanie relacji. W hotelach bardzo widocznym trendem było w ostatnich latach organizowanie stref wspólnej pracy, a także miejsc, gdzie goście mogliby spotkać localsów. Standardem stały się kąciki zabaw dla dzieci czy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Zmianie uległy również recepcje – w Skandynawii w wielu hotelach nie ma ich wcale, w innych miejscach check in odbywa się przy barze, z welcome drinkiem.

Ekologia

Zrównoważony rozwój powoli przestaje być już tylko pustym hasłem. Wiele producentów i pracowni architektonicznych stara się angażować w redukowanie śladu węglowego, recykling i inwestowanie w trwałe materiały. Oczywiście, greenwashing wciąż istnieje i ma się dobrze, jednak inwestorzy coraz bardziej świadomie dokonują wyborów. “Zielone” projekty dają wyraz odpowiedzialności za otoczenie, które coraz wyraźniej odczuwa skutki nadmiernej ilości plastiku i CO2. Aby ocalić planetę, sięgamy po przedmioty vintage, i ponadczasowe, naturalne materiały.

Tęsknota za naturą

Pierwotna potrzeba kontaktu z przyrodą w ostatnich latach jest bardzo widoczna zarówno w prywatnych domach i mieszkaniach, jak i w przestrzeniach publicznych. Rośliny wdarły się do biur, dworców, hoteli i restauracji i rozgościły się w nich na dobre. Już nie tylko modne monstery zdobią miejsca, które chętnie odwiedzamy. Mnogość gatunków, rozmiarów i kompozycji robi wrażenie. Dzięki obecności roślin nie tylko zyskujemy dostęp do czystszego powietrza, ale również mamy szansę doświadczyć redukcji stresu i poprawić swoje samopoczucie.

Pandemia: kolejne wyzwanie

Wyzwaniem dla całej branży projektowej, ale także ekspertów i biotechnologów jest walka z koronawirusem. Pandemia z pewnością pozostawi ślad w architekturze. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, jednoczesna troska o estetykę, elastyczność i funkcję to zadanie, które wymaga ogromnej kreatywności. Jak będzie wyglądać post-pandemiczna rzeczywistość, czy jesteśmy skazani na plexi, według jakich standardów projektować? To kolejny problem, z którym mierzą się architekci i projektanci.

Źródło: Tremend.