OKAM zawarł umowy z 10 najemcami na działce inwestycyjnej w Warszawie

OKAM_Jagiellońska_Warszawa-1
OKAM zawarł umowy z 10 najemcami na działce inwestycyjnej w Warszawie. 

OKAM zawarł umowy aż z 10 najemcami, którzy zajmą przestrzeń na 62-hektarowej działce dewelopera znajdującej się przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie. Kontrakty dotyczą najmu przestrzeni – biurowej, magazynowej oraz placów – obejmującej łącznie ok. 13.200 mkw. Partnerskie firmy OKAM działają w branży magazynowej, usługowej, transportowej i edukacyjnej. Na przestrzeni ok. 25 lat na terenie należącym do OKAM na warszawskiej Pradze Północ powstanie wielofunkcyjna inwestycja F.S.O. PARK.

„Odnawiamy umowy najmu z dotychczasowymi najemcami oraz zawieramy nowe kontrakty. Nie musimy przekonywać partnerów do zalet naszej oferty – lokalizacja, elastyczność we współpracy czy wreszcie zróżnicowanie powierzchni – to te atuty przemawiają do kolejnych firm i organizacji, dołączających do grona naszych partnerów. Pomimo docelowych planów na następne ćwierćwiecze, wieloetapowość projektu F.S.O. PARK pozwoli tym podmiotom działać na naszym terenie przez kolejne lata na atrakcyjnych warunkach” – zaznacza Arie Koren, CEO OKAM City.

Źródło: OKAM.

Deweloper Archicom poszerza bank gruntów inwestycyjnych we Wrocławiu

Archicom-Wrocław
Deweloper Archicom poszerza bank gruntów inwestycyjnych we Wrocławiu.

W ramach strategii ekspansji deweloper Archicom sfinalizował serię transakcji zakupu terenów zlokalizowanych we Wrocławiu w rejonie Wybrzeża Reymonta.

Archicom jako deweloper ogólnopolski funkcjonuje w największych polskich miastach. Wrocławskie korzenie marki sprawiają, że to inwestycje w stolicy Dolnego Śląska w największym zakresie kreują lokalną tkankę miejską. Zgodnie ze strategią rozwoju firmy, której założeniem jest wypracowanie pozycji dewelopera pierwszego wyboru oraz lidera segmentu nieruchomości mieszkaniowych, podjęto decyzję o rozbudowie portfela inwestycyjnego w tej lokalizacji.

W listopadzie 2023 r. Archicom podał do publicznej wiadomości fakt nabycia działki położonej przy ul. Reymonta. W ostatnim czasie deweloper sfinalizował transakcję dotyczącą zakupu kolejnych sąsiadujących z nią gruntów. Zebrany w ten sposób zespół terenów pozwoli na realizację inwestycji mieszkaniowych o łącznej powierzchni mieszkalnej przekraczającej 40 tys. m2, czyli ponad 800 mieszkań. Dzięki temu deweloper już wkrótce będzie mógł odmienić oblicze całego kwartału w bezpośrednim sąsiedztwie Odry.

Wierzymy, że wyjątkowi ludzie chcą mieszkać w wyjątkowych miejscach. Dlatego też, rozszerzając bank ziemi, starannie weryfikujemy atrakcyjność lokalizacji z perspektywy przyszłych mieszkańców. O unikalności działki przy ul. Reymonta, którą nabyliśmy w ubiegłym roku, świadczy przede wszystkim bliskość linii brzegowej Odry. Dziś możemy z radością ogłosić, że sfinalizowaliśmy kolejną transakcję zakupu gruntów w tej samej lokalizacji, dzięki czemu będziemy w stanie zapewnić najwyższy standard zamieszkiwania w całym kwartale – zapewnia Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Źródło: Archicom.

Czy użytkowanie wieczyste to problem dla inwestorów?

uw
Czy użytkowanie wieczyste to problem dla inwestorów? Składnikami majątku wycenianymi przez rzeczoznawców często są działki, którym przysługuje prawo użytkowania wieczystego. Określenie wartości tego rodzaju prawa wymaga szczegółowej analizy stanu prawnego, zwłaszcza w zakresie umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Analiza taka powinna zawierać cel na jaki przekazana zostaje nieruchomość, co może znacząco wpływać na wartość wyceny oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

W praktyce można spotykać się z bardzo szczegółowymi umowami oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, gdzie wskazany jest konkretny rodzaj dopuszczalnej zabudowy. Są także umowy, gdzie cel nie jest wskazany lub bardzo ogólnikowo – np. „grunt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem”. Co więcej, znaczna część gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste w drodze decyzji, którą rzadko posiada obecny dysponent takiego użytkowania.

Dlaczego cel jest taki ważny?

– Przede wszystkim cel determinuje rodzaj zabudowy, jaki można zrealizować na nieruchomości. Zdarzają się sytuacje, gdzie w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste wskazano cel przemysłowy lub nie został on wskazany wcale. Stawka procentowa ustalona na poziomie 3% wskazuje na zabudowę inną niż np. mieszkaniowa czy turystyczna. W późniejszym okresie opracowany zostaje plan miejscowy, który dopuszcza na tym terenie zabudowę mieszkaniowo – usługową lub nawet wyłącznie mieszkaniową. – tłumaczy Izabela Maciaszek, analityk rynku nieruchomości firmy doradczej Lege Advisors.

Zdaniem ekspertki, w powyższej sytuacji w aktach postępowania sądowego wskazano, że różnica pomiędzy wartościami oszacowanymi według dwóch różnych przeznaczeń wynosiła blisko 9,5 mln PLN. Wartość rynkowa nieruchomości z celem przemysłowym wyceniona została na poziomie około 9 mln PLN. Natomiast rynkowa wartość z przeznaczeniem mieszkaniowym wynosiłaby prawie 18,5 mln PLN.

Wyrok Sądu Najwyższego

W przypadku gruntów niezabudowanych pojawiają się pytania – czy działka powinna zostać wyceniona na bazie gruntów o możliwościach zabudowy wynikających z planu miejscowego, czy może jednak zgodnie z celem oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste?

Ceny działek w poszczególnych segmentach rynku mogą się znacząco różnić. Tak więc wartość nieruchomości, przy nieprawidłowym wskazaniu jej potencjału inwestycyjnego rozumianego jako rodzaj dopuszczalnej zabudowy, mogłaby zostać błędnie oszacowana. Rozważania te stały się przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego, który w 2022 roku wydał wyrok stwierdzający, że: „zarówno cel, jak i przeznaczenie w opracowaniach planistycznych, powinny być wzięte pod uwagę przy określaniu wartości nieruchomości, dla potrzeb aktualizacji opłaty za użytkowanie dla oceny wartości nieruchomości (…) zasadniczo większe znaczenie będzie mieć ten ze wskazanych tu czynników, który w dalej idącym zakresie ogranicza sposób korzystania z nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości zależy bowiem od tego, jakim ograniczeniom będzie podlegał uprawniony – w związku z celem oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub objęcia gruntu określonymi aktami planistycznymi.

Zagrożona rzetelna wycena i decyzje inwestycyjne

– Warto podkreślić kluczowe znaczenie szczegółowej analizy stanu prawnego dla właściwej wyceny nieruchomości. Chodzi tu także o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Dokładne określenie celu umożliwia precyzyjne zidentyfikowanie potencjalnych ograniczeń i korzyści związanych z daną nieruchomością. Brak właściwego uwzględnienia celu może prowadzić do błędnej oceny wartości, co w konsekwencji może wpływać na rzetelność procesu wyceny oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych. – wyjaśnia Izabela Maciaszek z Lege Advisors.

Źródło: Lege Advisors.

Tereny inwestycyjne na sprzedaż – jaki jest popyt?

stefano-zanin--2gFakUG-SA-unsplash
Czy na tereny inwestycyjne na sprzedaż jest duży popyt? Oczywiście inwestorzy stale śledzą sytuację na rynku i weryfikują, jakie tereny inwestycyjne trafiają do bazy ofert sprzedażowych. Niejednokrotnie atrakcyjne grunty szybko znajdują właścicieli, z kolei inne długo pozostają dostępne.

Spis treści:
Tereny inwestycyjne na sprzedaż w Polsce
Lokalizacja jest często kluczowym czynnikiem
Kształt działki także ma znaczenie
Co oferuje rynek nieruchomości w Polsce?

Tereny inwestycyjne na sprzedaż w Polsce

Polska obfituje w bogatą bazę ofert terenów inwestycyjnych na sprzedaż. Czy jednak oznacza to, że inwestorzy i deweloperzy mogą przebierać w ofertach i wybierać działki na sprzedaż idealnie skrojone pod ich planowane inwestycje? Niekoniecznie tak jest. O ile gruntów inwestycyjnych na sprzedaż jest na rynku całkiem sporo, o tyle nie wszystkie z nich znajdują się w kręgu zainteresowania inwestorów. Nie wszystkie bowiem nadają się pod projekty komercyjne. Nawet, jeśli działek nie wyklucza powierzchnia, to często ich lokalizacja nie jest odpowiednia.

Lokalizacja jest często kluczowym czynnikiem

Lokalizacja terenu inwestycyjnego na sprzedaż stanowi często kluczowy czynnik, jeśli chodzi o wybór idealnej nieruchomości pod projekt komercyjny. Inwestorzy oraz deweloperzy weryfikują, czy w interesującej ich lokalizacji znajdują się działki, które będą odpowiadały ich preferencjom i wymaganiom. Innymi kryteriami wyboru kierują się inwestorzy, którzy planują realizację projektu biurowego, a innymi Ci, którzy poszukują terenu inwestycyjnego na sprzedaż pod budowę magazyny czy centrum logistycznego. Biurowce częściej powstają w centrum miast lub punktach biznesowych, natomiast magazyny i hale produkcyjne zdecydowanie częściej realizowane są na granicach miast lub poza nimi. Przy budowie projektów magazynowych zdecydowanie istotniejszy jest łatwy i szybki dostęp do dróg krajowych oraz autostrad, które dają możliwość sprawnej logistyki w przedsiębiorstwie.

Kształt działki także ma znaczenie

Inwestorzy oraz deweloperzy zwracają uwagę na wiele czynników i cech gruntów, których zakupem są zainteresowani. Tym, co ma ogromne znaczenie, jest nie tylko powierzchnia gruntu, ale również ukształtowanie terenu. Kształt terenu inwestycyjnego na sprzedaż jest o tyle istotny, że zależy od niego, czy planowany przez inwestora obiekt będzie mógł zostać wybudowany. Nawet bowiem, jeśli działka odznacza się dużą powierzchnią, ale jest przy tym na przykład bardzo wąska, inwestowanie w tego rodzaju teren będzie dla inwestora pozbawione sensu. Największą popularnością cieszą się działki na planie kwadratu i te na planie prostokąta. Umożliwiają one bowiem realizację dowolnych projektów komercyjnych.

Co oferuje rynek nieruchomości w Polsce?

Jakie tereny inwestycyjne na sprzedaż czekają obecnie na kupujących? Postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie rynkowej. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych ofert z bazy biur WGN, które pomogą w lepszym zobrazowaniu, ile kosztują i gdzie są zlokalizowane działki na sprzedaż dobre pod inwestycje komercyjne.

WGN Polkowice jest wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego, położonego w miejscowości Sobin. Działka inwestycyjna o powierzchni 17900 metrów kwadratowych stanowi pełną własność. Teren położony jest w gminie Polkowice. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w kompleksie gruntów użytkowanych rolniczo, które przylegają do Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dojazd do działki zapewniony jest drogą szutrową. Obecnie teren stanowi nieużytek i porośnięty jest trawą. Wszystkie media dostępne są przy granicy działki. Cena ofertowa nieruchomości na sprzedaż wynosi 1 000 000 złotych, co daje 56 złotych za metr kwadratowy terenu.

WGN Pajęczno jest wyłącznym agentem sprzedaży terenu inwestycyjnego, który położony jest w miejscowości Blok Dobryszyce w gminie Dobryszyce. Na nieruchomość składają się trzy sąsiadujące se sobą działki, usytuowane wśród zabudowy jednorodzinnej. Łączna powierzchnia działek wynosi 3700 metrów kwadratowych. Atutem gruntu jest odległość zaledwie 700 metrów od drogi krajowej nr 91 (Częstochowa-Piotrków Trybunalski), a także niedaleko północnej obwodnicy Radomska. Odległość od centrum miasta wynosi około 5 km, natomiast do najbliższego centrum handlowego około 5,5 km. Działka są ogrodzone, co stanowi duży plus. Media znajdują się w pasie drogowym przylegającym do działek. Przedmiotowa nieruchomość stanowi pełną własność z Księgą Wieczystą. Cena ofertowa wynosi 1 776 000 złotych, co daje 480 złotych za metr kwadratowy.

WGN Wrocław jest wyłącznym agentem sprzedaży gruntu, który znajduje się w miejscowości Lądek-Zdrój. Jest to aktywizacja gospodarcza na sprzedaż, która sprawdzi się doskonale jako tereny sportowe i rekreacyjne, na przykład pole golfowe. Powierzchnia terenu wynosi 86594 metrów kwadratowych i stanowi pełną własność. Przedmiotowa działka położona jest przy drodze krajowej DW 329. Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Cena ofertowa nieruchomości wynosi 5 576 450 złotych, co daje 64 złote za metr kwadratowy.

WGN Głogów jest wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego położonego w Głogowie. Teren ma powierzchnię 26900 metrów kwadratowych i stanowi pełną własność. Nieruchomość gruntowa znajduje się w obrębie osiedla Piastów Śląskich. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych oraz pod aktywność gospodarczą. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej, w której przebiegają wszystkie media. Cena ofertowa nieruchomości wynosi 4 999 000 złotych, co daje 186 złotych za metr kwadratowy.

WGN Ostrów Wielkopolski jest wyłącznym agentem sprzedaży działki położonej w miejscowości Ostrów Wielkopolski. Teren nada się pod usługi lub budownictwo jednorodzinne. teren ma powierzchnię 840 metrów kwadratowych i stanowi pełną własność. Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną i usługi – MNU. Cena ofertowa wynosi 298 000 złotych, co daje 355 złotych za metr kwadratowy.

WGN Bolesławiec jest wyłącznym agentem sprzedaży działki inwestycyjnej położonej w miejscowości Bolesławiec. Grunt ma powierzchnię 9764 metrów kwadratowych i stanowi pełną własność. Niezabudowany grunt znajduje się w otoczeniu niskiej zabudowy jednorodzinnej. Atutem jest bliskość drogi krajowej nr 94. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w/w działka oznaczona jest symbolem H.1MN-U, dla którego ustal się

przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług. Cena ofertowa nieruchomości wynosi 1 000 000 złotych, co daje 102 złote za metr kwadratowy nieruchomości na sprzedaż.

WGN Wrocław jest wyłącznym agentem sprzedaży gruntu inwestycyjnego położonego w Dzierżoniowie. Działka stanowi pełną własność. Powierzchnia działki wynosi 26039 metrów kwadratowych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem M/U. Ze względu na podział funkcjonalny: 14039 metrów kwadratowych to powierzchnia do korzystania z budynków warsztatowo- magazynowych; 12000 metrów kwadratowych to powierzchnia niezabudowana o przeznaczeniu usługowym. Cena ofertowa nieruchomości wynosi 2 900 000 złotych, co daje 111 złotych za metr kwadratowy.

Redakcja
Komercja24.pl

LCP zrealizuje nieruchomość komercyjną na działce inwestycyjnej w Pionkach w ramach nowego konceptu

PIONKI-V1
Firma LCP zrealizuje nieruchomość komercyjną na działce inwestycyjnej w Pionkach w ramach nowego konceptu.

Jest już działka z projektem, pozwoleniem na budowę oraz 60% komercjalizacji, która została zakupiona od Family Partners.

Należący do inwestującej w nieruchomości, międzynarodowej grupy M Core – LCP Properties, jeden z czołowych inwestorów i deweloperów na polskim rynku parków handlowych sfinalizował zakup działki w Pionkach pod przyszły M Park, z pozwoleniem na budowę oraz 60% poziomem komercjalizacji, od swojego partnera biznesowego Family Partners. Przyszły M Park Pionki to niemal 9.300 m kw. GLA z łącznie 17 najemcami. Prace budowalne rozpoczną się jeszcze w tym roku, a oficjalne otwarcie planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

Doskonała lokalizacja działki, tuż obok dworca centralnego, ograniczona dostępność oferty handlowej w mieście, jak również fakt bardzo wysokiego poziomu wynajęcia parku handlowego, na rok przed jego otwarciem, były kluczowymi zmiennymi, które skłoniły nas do zakupu tego projektu. Co więcej, jesteśmy już także w zaawansowanych negocjacjach na pozostałe 40% dostępnej powierzchni w tej lokalizacji”, skomentowała Magdalena Kowalewska, Chief Operating Officer, LCP w Polsce. „Inwestycja w Pionkach, to jedna pierwszych zapowiadanych przez nas nowych realizacji. Jednak zdecydowanie nie ostatnia, jako że nasz strategiczny cel na najbliższe lata ukierunkowany jest na mocny i nieprzerwany wzrost”, dodała.

mat.pras.

Działka inwestycyjna pod budowę nieruchomości SBU z nowym właścicielem

SBU Development Site Warsaw Airport
Działka inwestycyjna pod budowę nieruchomości SBU z nowym właścicielem.

Grupa Octava Property Trust (OPT) sprzedała działkę inwestycyjną pod budowę magazynu typu SBU austriackiemu inwestorowi. Według firmy doradczej Savills zaangażowanej wspólnie z Avison Young w proces poszukiwania inwestorów, rynek magazynowy w Warszawie rośnie najszybciej w skali całej Polski.
Działka inwestycyjna o powierzchni ponad 1,3 ha położona przy lotnisku Chopina, w pobliżu skrzyżowania Alei Krakowskiej i południowej obwodnicy Warszawy.

Lokalizacja działki w obrębie klastra logistycznego międzynarodowego portu lotniczego gwarantuje dostęp do wydajnej sieci transportowej i wygodnego połączenia z wieloma centrami dystrybucyjnymi. Jest to znakomita lokalizacja pod budowę magazynu miejskiego typu SBU, który z powodzeniem będzie w stanie obsłużyć operatorów logistycznych działających na terenie Warszawy i okolic” – mówi Henryk Rytwiński, w Octava Property Trust.

Nowym właścicielem działki został fundusz inwestycyjny z Austrii, który nabył ją z planem budowy magazynu typu SBU (z ang. Small Business Unit) o powierzchni ok. 8 000 m kw. Najmniejsze moduły magazynowe w planowanym budynku będą miały po ok. 500 m kw. powierzchni magazynowo-wystawienniczej i biura o pow. ok. 100 m kw.

Okolice lotniska Warszawa Okęcie to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla logistyki miejskiej. Bliskość głównych dróg krajowych i autostrad oraz duży rynek zbytu to jedne z głównych atutów przyciągających inwestorów zainteresowanych aktywami magazynowymi. Warszawski rynek magazynowy rośnie najszybciej w skali całego kraju, a szczególnie duże jest zapotrzebowanie na mniejsze powierzchnie (moduły) ze strony firm handlowych i sektora e-commerce” – mówi Rafał Bochenek, manager ds. zakupu gruntów w Savills.

Firmy doradcze Savills i Avison Young reprezentowały sprzedającego i jest to ich druga wspólna transakcja w ostatnich tygodniach. Kancelaria Penteris zapewniała doradztwo prawne dla sprzedającego w trakcie całego procesu.

Szybko rozwijający się rynek magazynowy dla mniejszych najemców napędza popyt na najlepsze lokalizacje. Wysokie zainteresowanie firm powierzchniami magazynowymi i biurowymi wśród projektów Small Business Units utrzymuje poziom pustostanów w tym segmencie na bardzo niskim poziomie. Dzięki wciąż stosunkowo niskim czynszom, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska przyciąga najemców i pozostaje atrakcyjna dla inwestorów. ” – mówi Bartłomiej Krzyżak, Senior Director, Investment w Avison Young.

Źródło: Grupa Octava Property Trust (OPT).

Deweloper Ciril nabył teren inwestycyjny o powierzchni niemal 2,5 tys. mkw. na warszawskiej Woli

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Deweloper Ciril nabył teren inwestycyjny o powierzchni niemal 2,5 tys. mkw. na warszawskiej Woli.

Belgijski deweloper Ciril nabył teren inwestycyjny o powierzchni niemal 2,5 tys. mkw. przy ulicy Przyokopowej na warszawskiej Woli. Powstanie tu budynek mieszkalny o podwyższonym standardzie składający się z 51 luksusowych apartamentów. W sfinalizowanej właśnie transakcji doradzała firma Greenfields.

Działka znajduje się nieopodal placu Zawiszy oraz ronda Daszyńskiego, które stało się nowym biznesowym sercem stolicy. Inwestycja, która na niej powstanie, będzie kolejną cegiełką w procesie wielkiej transformacji, którą na przestrzeni ostatnich lat przechodzi warszawska Wola. Dla nas z kolei jest to jeszcze jedno potwierdzenie, że popyt na dobrze zlokalizowane działki nie słabnie – mówi Michał Różycki, dyrektor pionu nieruchomości gruntowych – sektor living w Greenfields.

Na działce będącej przedmiotem transakcji swoją inwestycję zrealizuje firma deweloperska Ciril należąca do belgijskiej Grupy Democo, która działa w Polsce od ponad 30 lat. Powstanie tu kameralny budynek apartamentowy, w którym znajdzie się 51 lokali mieszkalnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada w tym miejscu budynki nie wyższe niż 30-metrowe. Plan przewiduje również, że minimum ¼ działki zostanie przeznaczona na zieleń. Będzie to druga inwestycja tego dewelopera w Warszawie.

Źródło: Greenfields.

Na 15-hektarowej działce inwestycyjnej powstanie nowa nieruchomość komercyjna na zlecenie ECE Work & Live

DCIM101MEDIADJI_0228.JPG

Generalny Wykonawca, Atlas Ward Polska, przystępuje do budowy zrównoważonego obiektu magazynowo-logistycznego. Hala o powierzchni ponad 78 tys. m2 powstanie na zlecenie ECE Work & Live. Inwestycja zlokalizowana w pobliżu Kątów Wrocławskich stara się o certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, w systemie Shell&Core.

Firma Atlas Ward Polska przystępuje do kompleksowej realizacji kolejnego obiektu magazynowo-logistycznego. Inwestycja, na którą składa się zabudowa o powierzchni 79,4 tys. m2 zlokalizowana jest na około 15-hektarowej działce i prowadzona będzie przez ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o., spółkę z założonej w 1965 roku Grupy ECE, pioniera na europejskim rynku inwestycji komercyjnych. ECE zarządza obecnie 200 centrami handlowymi o łącznej powierzchni ponad 7 mln m2. Istniejąca od 1997 roku polska spółka Grupy ECE zarządza 9 centrami, m.in. Galerią Łódzką, Galerią Krakowską, Galerią Bałtycką, Silesia City Center i Avenidą w Poznaniu. W ramach ECE Work & Live prowadzone są projekty o charakterze logistycznym, mieszkaniowym, hotelowym i biurowym.

Teren, na którym zaplanowano realizację inwestycji został przygotowany przez SATOIA S.A. – spółkę specjalizującą się w pozyskiwaniu i przekształcaniu gruntów pod parki logistyczne i produkcyjne. SATOIA S.A. zrealizowała inwestycję drogową i infrastrukturę sieciową do przyległych działek i dalej uczestniczy w procesie realizacji budowy.

Inwestycja ECE jest częścią kompleksu „Satoia Logistics Park” w Kątach Wrocławskich. Łączna powierzchnia całego parku to prawie 80ha. Cieszymy się, że uznany, zagraniczny inwestor wybrał właśnie tę lokalizację na swój pierwszy międzynarodowy projekt logistyczny w Polsce – mówi Marcin Tadeusz Ochyra, CEO SATOIA S.A.

To kolejna inwestycja, którą wykonujemy dla lidera swojej branży. Oznacza to, że świadomi inwestorzy doceniają nasze doświadczenie i wysoki poziom specjalizacji w realizacji obiektów o charakterze przemysłowo-magazynowym – mówi Mariusz Górecki, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Atlas Ward Polska. Jesteśmy tym bardziej dumni, że zaproponowany przez nas projekt aspiruje do certyfikatu BREEAM na tak wysokim poziomie. To potwierdzenie faktu, że Atlas Ward Polska jest także specjalistą w dziedzinie budowy wysokojakościowych, zrównoważonych i ekologicznych obiektów – dodaje.

mat.pras.

Partners Group oraz Peakside Capital Advisors z sukcesem sfinalizowały zakup 5 ha gruntu inwestycyjnego w Warszawie

City Point Okęcie_5b_m
Partners Group oraz Peakside Capital Advisors z sukcesem sfinalizowały zakup 5 ha gruntu inwestycyjnego w Warszawie.

Partners Group oraz Peakside Capital Advisors z sukcesem sfinalizowały zakup 5 ha gruntu na Okęciu, przy ulicy Kinetycznej w Warszawie. Wyjątkowa lokalizacja, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina i przy skrzyżowaniu Południowej Obwodnicy Warszawy z drogą ekspresową S79, została przeznaczona pod zrównoważoną inwestycję magazynową dedykowaną miejskiej logistyce ostatniej mili. Transakcja została przeprowadzona w ramach istniejącej współpracy joint venture pomiędzy obiema stronami.

Partners Group, wiodąca globalna firma działająca na rynkach prywatnych, działając w imieniu swoich klientów, oraz Peakside Capital Advisors nabyły działkę przy ulicy Kinetycznej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina w Warszawie. Na gruncie o powierzchni ok. 5 ha planowana jest realizacja projektu City Point Okęcie – zrównoważonego projektu logistyki miejskiej o powierzchni 11 000 m kw. Nieruchomość zlokalizowana jest tuż przy węźle Południowej Obwodnicy Warszawy (droga ekspresowa S2) oraz drogi ekspresowej S79 (łączącej się z ulicą Marynarską i Sasanki). Od północnej strony magazyny sąsiadować będą z płytą lotniska. Dojazd z portu lotniczego zajmie jedynie 8 minut, a do centrum miasta 20 minut.

Lucas Krupp, Członek Zarządu, z działu Private Real Estate, Partners Group, mówi:

„Cieszymy się, że możemy kontynuować rozwój naszego wspólnego przedsięwzięcia z Peakside, skoncentrowanego na lokalizacjach ostatniej mili w Polsce, które rozpoczęliśmy wraz z przebudową City Point Targówek. Jesteśmy selektywni i skupiamy się na wyjątkowych lokalizacjach odpowiednich dla rozwoju logistyki miejskiej w Warszawie i innych czołowych miastach w Polsce. Współpraca w ramach JV odzwierciedla ukierunkowanie Partners Group na sektory logistyki ostatniej mili i magazynów big box w całej Europie”.

Roman Skowroński, Managing Director Peakside Capital Advisors w Polsce, dodaje:
„Po udanym zeszłorocznym zakupie portfela logistycznego o powierzchni 150 tys. m kw. z flagowym projektem City Point Targówek, wspólnie z Partners Group zdecydowaliśmy się kontynuować i rozszerzyć naszą współpracę. Planujemy realizować projekty w najlepszych lokalizacjach miejskich w głównych polskich aglomeracjach, które będą naturalnym uzupełnieniem istniejącego portfolio logistycznego. Najlepsze lokalizacje i koncentracja na zrównoważonych rozwiązaniach są dla nas kluczowymi czynnikami w realizacji ambitnych projektów o wysokich zwrotach i wartości inwestycyjnej”.

Źródło: Partners Group oraz Peakside Capital Advisors.

Deweloper Panattoni kupił 26 ha gruntu inwestycyjnego na Śląsku

be3026e63b398a89f4462e9dd24fb915

Deweloper Panattoni z kolejną gigantyczną inwestycją na Śląsku. Firma zakupiła 26 ha gruntu i ruszy ze swoją pierwszą realizacją w Bytomiu.

Nowa inwestycja obejmie trzy hale przemysłowe. Lokalizacja pozwoli na sprawne dotarcie do kluczowych ośrodków w kraju oraz regionie Europy Środkowej.
Realizując nieruchomość inwestycyjną Panattoni Park Bytom deweloper dostarczy platformę biznesową wspierającą rozwój wielu branż. Nowoczesne obiekty sprawdzą się doskonale zarówno w procesach logistycznych, magazynowych, jak i produkcyjnych, dodatkowo oferując przestrzenie socjalno-biurowe i infrastrukturę towarzyszącą, dostosowaną do działalności przyszłych najemców.
Grunt inwestycyjny dostarczyła śląska firma GTB Metropolis, która przygotowała teren od strony prawnej i technicznej.

– „Bytom czerpie ze wszystkich atutów regionu, oferując bardzo dobre połączenia komunikacyjne oraz szeroką ofertę uzbrojonych terenów. Miasto nie posiada obecnie wielu nowoczesnych powierzchni przemysłowych, dlatego potencjał do rozwoju w tym zakresie jest ogromny” – mówi mówi Aurelia Rachtan, Senior Development Manager w Panattoni .

– „Byłem przekonany, że pozyskamy atrakcyjnego – dla Gminy Bytom – nabywcę na nasz grunt. Lokalizacja jest znakomita: w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy, bardzo blisko wjazdu na autostradę A1, niedaleko centrum Bytomia. Bardzo się cieszę, że tym nabywcą jest Panattoni – najaktywniejszy w Polsce deweloper magazynowy” – mówi Mike Musil, wiceprezes GTB Metropolis.

 

Źródło: Panattoni.

Firma LCube planuje nabyć w tym roku 7 działek komercyjnych pod magazyny

0eb1e1bee442d05b2d709a21e580dc08

Firma LCube planuje nabyć w tym roku co najmniej 7 działek komercyjnych pod magazyny.

Firma LCube w tym roku planuje zakup co najmniej 7 kolejnych działek pod projekty magazynowe. Pozwoli to firmie dostarczyć do końca w 2024 r. 200 tys. mkw. w ramach parków logistyczno-produkcyjnych. Deweloper w styczniu br. kupił już kolejną działkę inwestycyjną w Dobrzykowicach pod Wrocławiem, oraz zabezpieczył dwie inne lokalizacje pod Krakowem i w okolicach Warszawy.

„Długoterminowo, chcemy podwajać co roku powierzchnię oddawaną do użytkowania. Oznacza to, że w 2025 r. będziemy dysponowali potencjałem do dostarczenia 400 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej na rynek. Nasze projekty mają się wyróżniać nowoczesnym podejściem do zastosowanych rozwiązań, zwiększona nośność posadzek i standard wysokości hal wynoszący 12 m w świetle hal” – mówi Adrian Biesaga członek zarządu, Head of Development w LCube.

Źródło: LCube.

Inwestorzy mają coraz większy problem z zakupem działek inwestycyjnych w dużych miastach

Anna Kowalczyk

Inwestorzy mają coraz większy problem z zakupem pustych działek w dużych miastach. Bardzo często zmuszeni są wykorzystywać parcele zabudowane, na których koszt przygotowania pod inwestycje jest z oczywistych przyczyn wyższy. Coraz większego znaczenia nabiera więc w branży nieruchomości analiza chłonności inwestycyjnej działki.

Analiza chłonności inwestycyjnej to proces, w wyniku którego ustala się, jaka jest maksymalna możliwa do uzyskania powierzchnia użytkowa: mieszkań (PUM), usług (PUU), budynków użytkowych (PUŻ) lub najmu brutto (GLA) na danym gruncie.

Analiza taka wykonywana jest nie tylko w przypadku wyceny pustego gruntu. Możliwa jest także w przypadku działek zabudowanych w celu oszacowania wartości rynkowej nieruchomości dla najkorzystniejszego sposobu jej wykorzystania, np. przy założeniu rozebrania zabudowań.

Wskaźniki tej analizy znacznie więcej mówią o realnej wartości działki niż po prostu jej metraż. Są więc niezwykle ważne dla oceny rentowności inwestycji w dany grunt. Taka analiza wykonywana jest zwykle przez architektów na zlecenie potencjalnych inwestorów. Może być ona dobrym źródłem informacji dla rzeczoznawcy majątkowego. – mówi Anna Kowalczyk z firmy doradczej Lege Advisors.

Przy ocenie potencjału inwestycyjnego nieruchomości najważniejszym parametrem branym pod uwagę są uwarunkowania planistyczne. Chodzi o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub studium.

Z dokumentów planistycznych dowiadujemy się nie tylko jakie jest przeznaczenie terenu, ale też jaka jest maksymalna: intensywność zabudowy, wysokość, ilość kondygnacji, powierzchnia zabudowy czy też minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.

Profesjonalna i rzetelna analiza chłonności inwestycyjnej gruntu powinna także obejmować następujące parametry: cechy fizyczne działki, w tym kształt, ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie, występowanie stref ochronnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych, istnienie i rozmieszczenie infrastruktury podziemnej czy też występowanie cennego drzewostanu, zieleni, czy rowów. – wyjaśnia Anna Kowalczyk z firmy doradczej Lege Advisors.

Każdy z opisanych wyżej parametrów należy przeanalizować pod kątem wpływu na inwestycję oraz na optymalne wykorzystanie terenu wraz z jego maksymalną chłonnością PUM/PUU/PUŻ/GLA. A co za tym idzie, na możliwą do uzyskania cenę nieruchomości. Analiza chłonności pozwala m.in. na odniesienie ceny lub wartości gruntu nie w stosunku do 1 mkw. gruntu, a w stosunku do 1 mkw. PUM/PUU/PUŻ/GLA.

Źródło: Lege Advisors.

Działka na wynajem – czy to dobry pomysł?

benjamin-davies-260884-unsplash

Na polskim rynku nieruchomości najczęściej można spotkać oferty działek na sprzedaż. A co z działkami na wynajem?

Grunty inwestycyjne na wynajem są mniej popularne. Niewielka jest również ich dostępność. Czy wynajmowanie terenów ma sens? Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla inwestorów, którzy są mobilni, lub nie wiedzą, czy dana lokalizacja będzie im odpowiadać w dłuższej perspektywie czasu. To też dobry wybór dla tych, którzy nie dysponują wystarczającym budżetem, aby kupić grunt na własność.

Grunty bezpieczną przystanią inwestycyjną w czasach kryzysu

Vesna Resort Tleń wizualizacja

Podczas kryzysu, gdy gospodarki na całym świecie zaczynają chwiać się na swoich fundamentach, inwestorzy szukają sposobów na zabezpieczenie kapitału. Zwracają się więc ku takim produktom, które uchodzą za bezpieczne i odporne na wahania rynkowe. Jednym z nich jest ziemia.

Spis treści:
Kluczem znajomość lokalnego rynku
Przede wszystkim bezpieczeństwo
Długoterminowość i elastyczność

Kluczem znajomość lokalnego rynku

Według raportu opracowanego przez Kantar Public, 42 proc. ankietowanych jest zdania, że warto lokować kapitał w ziemię i nieruchomości, a 13 proc. wskazuje, że opłaca się przeznaczać fundusze jedynie na ziemię. Tylko co piąty respondent uważa, że obecnie należy lokować kapitał w inny sposób, natomiast spośród Polaków, którzy wcześniej planowali zakup ziemi, co czwarty zdążył już tego dokonać lub ciągle zamierza to zrobić. Opcję zakupu gruntu wybiera zresztą coraz więcej inwestorów indywidualnych, a także najbogatsi ludzie świata. Jak podaje Forbes, w ciągu ostatniej dekady Bill Gates nabył aż 269 tys. akrów ziemi w USA. Nie trzeba być jednak milionerem, by postawić na ten rodzaj ulokowania środków. – Kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o sektor gruntów, jest znajomość lokalnego rynku i trendów, współpraca z ekspertami oraz własna wiedza. Oczywiście, jak w przypadku każdej inwestycji, trzeba dysponować odpowiednio dużym kapitałem, żeby móc w ogóle wejść na ten rynek, ale nie jest to strefa cenowa nieosiągalna dla przeciętnego Kowalskiego. Coraz więcej osób widzi zresztą pozytywy takiej inwestycji, więc zainteresowanie posiadaniem własnej ziemi systematycznie rośnie – mówi Krystian Bielas, CEO & Head of Business Development w firmie Besim Group.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Istnieje wiele powodów, dla których grunty są postrzegane jako atrakcyjna lokata kapitału. Po pierwsze, ziemia to nieruchomość, a te od zawsze uchodziły za jeden z najbezpieczniejszych rodzajów inwestycji. Jest ona potrzebna do prowadzenia działań gospodarczych i rolniczych, co oznacza, że jej wartość pozostaje względnie stabilna i nie podlega gwałtownym wahaniom cen. Ponadto, ziemia to zasób naturalny, którego ilość jest ograniczona. Nie można jej dowolnie wytworzyć, co sprawia, że wartość takiej inwestycji ma tendencję do wzrostu wraz z upływem czasu. – Ziemia jest bez wątpienia jednym z najbardziej podstawowych zasobów na świecie, których wartość i znaczenie dla funkcjonowania gospodarek globalnych jest niepodważalna. Bez jej obecności, rozwój rolnictwa, przemysłu i energetyki byłby niemożliwy. Wszystko to sprawia, że ziemia jawi się jako inwestycja o wyjątkowo atrakcyjnym profilu rentowności, co powinno przyciągnąć uwagę każdego inwestora szukającego bezpiecznych sposobów na pomnażanie swojego kapitału – mówi Krystian Bielas.

Długoterminowość i elastyczność

Inwestycje w ziemię są zazwyczaj długoterminowe, co oznacza, że nie trzeba obawiać się gwałtownych zmian na rynkach finansowych, tylko spokojnie czekać na wzrost wartości. Ziemia nie podlega takiemu poziomowi zmienności, jaki występuje np. na rynku akcji czy obligacji. Raport „Private Real Assets: Diversification creates resiliance” opublikowany na portalu Savvy Investors wskazuje, że stopy zwrotu z gruntów z ostatnich 30 lat były bardzo zbliżone do stóp zwrotu z rynku giełdowego. – Taka inwestycja to nie tylko długookresowe korzyści. Dochody z jej tytułu można uzyskać również w krótszym czasie. Możliwy jest oczywiście zakup czysto pasywny i oczekiwanie na wzrost wartości w perspektywie długookresowej, ale istnieje również opcja zagospodarowania działki przez uzbrojenie i tym samym uzyskanie zwrotu dużo szybciej, pod warunkiem własnego zaangażowania i większego wkładu. Istnieje także rozwiązanie hybrydowe, czyli współpraca z firmą, która będzie sama zagospodarowywać działkę, której jesteśmy właścicielami – mówi Krystian Bielas.

Bezpieczeństwo i stabilność to tylko kilka z wielu zalet, które przemawiają za inwestycją w ziemię. Dziś, kiedy na rynkach finansowych panuje duża niepewność, ulokowanie środków w zakupie gruntów może być rozsądnym wyborem. Kluczowe jest podejście analityczne i zrównoważone, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć ryzyko.

Źródło: Prime Time PR.

Panattoni nabywa grunty inwestycyjne w okolicy Piaseczna przy węźle DK7/S8

589eefdfdfbae534d888a5c2713834ba
Panattoni nabywa grunty inwestycyjne w okolicy Piaseczna przy węźle DK7/S8.

Lider rynku powierzchni przemysłowych, deweloper Panattoni, odpowiada na niesłabnący popyt w regionie warszawskim. Firma Panattoni nabyła ponad 4 ha gruntu przy węźle DK7/S8. Już niebawem na terenie tym deweloper rozpocznie budowę inwestycji Panattoni Park Warsaw South III Piaseczno, realizując od razu całą powierzchnię – ok. 20 000 m kw. Inwestycja powstanie w pobliżu węzła Janki – łączącego Drogę Krajową nr 7 i trasę ekspresową S8 – oraz powstającego odcinka drogi ekspresowej S7.

Grunty inwestycyjne na wynajem ciekawą alternatywą dla prywatnych działek

benjamin-davies-260884-unsplash
Grunty inwestycyjne na wynajem są ciekawą alternatywą dla prywatnych działek.

Możliwość wynajęcia działki inwestycyjnej spotyka się z całkiem sporym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Wynajem działki przynosi najemcy wiele korzyści. Przede wszystkim nie musi on dysponować dużą kwotą finansową, jaka potrzebna jest w przypadku chęci nabycia gruntu na własność. Dodatkowo najemca ma możliwość zmiany lokalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście musi to zrobić z określonym w umowie wyprzedzeniem, jednak w dalszym ciągu jest to atrakcyjna opcja.

Nabywanie gruntów inwestycyjnych „na zapas” dobrym pomysłem?

grunt
Czy kupowanie gruntów inwestycyjnych na zapas jest dobrym rozwiązaniem?

Wielu inwestorów uważa, że tak. Oczywiście są to przedsiębiorcy, którzy dysponują odpowiednim budżetem, by budować portfel gruntów. Kupują oni działki i przetrzymują je pod przyszłe realizacje. Działki, które okażą się im nieprzydatne, mogą sprzedać po czasie za wyższą cenę. Budowanie portfela gruntów inwestycyjnych wydaje się więc być rozsądną opcją.

W jaki sposób Polacy postrzegają inwestowanie w grunty?

Bez tytułuAż 42% Polaków uważa, że pomimo obecnej sytuacji rynkowej, nadal warto lokować kapitał w ziemię i inne nieruchomości, a 12% badanych, że inwestycja w grunty jest najlepszym wyborem.

Według badania przeprowadzonego przez Kantar Public dla Rodzinnych Inwestycji na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków1, więcej niż dwóch na czterech badanych (42%) jest zdania, iż pomimo obecnych cen warto lokować kapitał w ziemię i nieruchomości. 13% respondentów wskazuje, iż opłacalne jest przeznaczanie funduszy jedynie na ziemię, a 3% skłania się ku innym nieruchomościom. Niespełna co piąty respondent jest zdania, że obecnie należy lokować kapitał w inny sposób.

1 Badanie przeprowadzone na zlecenie Rodzinnych Inwestycji przez Kantar Public, metodą wywiadu internetowego, w czerwcu 2022 na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków w wieku 25+.

Źródło: Universe Properties Group Rodzinne Inwestycje.

Deweloper Panattoni zakupił działkę inwestycyjną w centrum śląskiej aglomeracji

benjamin-davies-260884-unsplash

Deweloper Panattoni zakupił działkę inwestycyjną w centrum śląskiej aglomeracji.

Panattoni kupił grunt inwestycyjny na terenie Rudy Śląskiej.  Deweloper uzyskał również pozwolenie na budowę, które dotyczy parku o łącznej powierzchni 65 000 m kw. Inwestycja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i 15 km od autostrady A1.

– „Kolejny grunt zakupiony w aglomeracji to potwierdzenie, że widzimy ogromny potencjał Górnego Śląska. Uzyskane pozwolenie na budowę zapowiada sprawną realizację inwestycji doskonale zlokalizowanej dla biznesu – dostęp do kluczowych korytarzy transportowych pozwala na prowadzenie działalności na ogromną skalę”. – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni i dodaje – Probiznesowa postawa władz lokalnych przyczynia się do metamorfozy województwa, które z zagłębia wydobywczego staje się doskonałym miejscem dla rozwoju takich sektorów jak automotive, produkcja czy logistyka. My, dostarczając nowoczesną powierzchnię przemysłową, staramy się ten potencjał napędzać”.

Panattoni Park Ruda Śląska V poza lokalizacją i możliwością dopasowania powierzchni do szerokiej gamy branż, przyciągnie klientów wysokim standardem technologicznym i ekologicznym. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent.

WGN pośredniczy w sprzedaży terenu inwestycyjnego nad Zalewem Kamieńskim

rtrtrt

WGN Szczecin Langiewicza pośredniczy w sprzedaży terenu inwestycyjnego nad Zalewem Kamieńskim.

Przedmiotem sprzedaży jest 7 działek budowlanych położonych w miejscowości Połchowo. Miejscowość położona jest 12 km od Kamienia Pomorskiego i 20 km od morza, co czyni tę lokalizację atrakcyjną. Działki inwestycyjne mają różne powierzchnie – od 15 200 m2 do 35 900 m2. Istnieje możliwość zakupu terenu w całości lub w częściach.
Grunty inwestycyjne zostały wystawione na sprzedaż za 7 334 000 złotych.

Panattoni buduje nieruchomość inwestycyjną na 45 ha gruntu

002ec5a56eb53c2ec3556717ab9c2da9

Panattoni buduje nieruchomość inwestycyjną na 45 hektarach gruntu.

Panattoni startuje z kolejną rekordową inwestycją, której wartość wyniesie 161 mln euro (ok. 770 mln PLN). Deweloper w październiku 2022 roku zakupił blisko 45 ha gruntu. W najbliższych miesiącach rozpocznie się na nich budowa nieruchomości inwestycyjnej Panattoni Park Katowice Airport, o docelowej powierzchni 216 270 m kw. Inwestycja zapewni kilka tysięcy nowych miejsc pracy w regionie.

„Port lotniczy w Katowicach jest krajowym liderem lotniczego cargo wśród regionalnych lotnisk, a w bieżącym roku notuje 50-procentowy wzrost odprawianych ładunków. Rosnące wolumeny połączone z potencjałem naszego obiektu – 299 doków, bardzo wysoki poziom certyfikacji środowiskowej oraz bliskość kluczowych korytarzy transportowych – rodzą potencjał na stworzenie prawdziwego centrum przemysłowo-biznesowego. Inwestycja przyciągnie przedstawicieli wielu branż, szczególnie tych o międzynarodowych ambicjach” – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Działka siedliskowa niedaleko Morza Bałtyckiego czeka na inwestora

42-1

Działka siedliskowa niedaleko Morza Bałtyckiego czeka na inwestora. Agentem sprzedaży gruntu jest WGN Sławno.

Przedmiotem srzedaży jest atrakcyjna działka siedliskowa, położona w miejscowości Pęplino, w gminie Ustka, powiecie słupskim. Grunt o powierzchni 3001 metrów kw.  położony jest około 7 km od turystycznej miejscowości Ustka oraz Morza Bałtyckiego. Nieruchomość usytuowana jest na nowo planowym osiedlu znajdującym się przy drodze asfaltowej prowadzącej do Duninowa i Ustki oraz do Słupska. Jest to grunt w kształcie prostokąta, położony niedaleko otuliny pęplińskiego lasu.
Grunt siedliskowy został wystawiony na sprzedaż za 225 000 netto.

WGN pośredniczy w sprzedaży działki inwestycyjnej położonej w miejscowości Skorzynice

13060-1l

WGN Bolesławiec pośredniczy w sprzedaży działki inwestycyjnej położonej w miejscowości Skorzynice.

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana nr 499/3 o powierzchni 1215 m2. Grunt inwestycyjny położony jest w miejscowości Skorzynice, w powiecie lwóweckim, gmina Lwówek Śląski. Grunt kształtem zbliżony jest do prostokąta, znajduje się w bardzo cichej i spokojnej części miejscowości w otoczeniu niskiej zabudowy oraz terenów zielonych. Grunt inwestycyjny został wystawiony na sprzedaż za 69 000 złotych.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w/w działka oznaczona jest symbolem MN/R, dla którego ustala się:
– strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej (100%),
– dopuszcza się: usługi nieuciążliwe wolnostojące i wbudowane w obiekty istniejące, garaże wolnostojące, obiekty infrastruktury technicznej,tereny użytkowane rolniczo.
Warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalna linia zabudowy:
– od dojazdów i dróg wewnątrzosiedlowych -6 m,
– od dróg gminnych – 8 m,
– od dróg wojewódzkich – 15 m,
– maksymalna liczba kondygnacji projektowanej zabudowy – 2,
– maksymalna wysokość kalenicy projektowanej zabudowy – 10 m,
– maksymalna wysokość okapu projektowanej zabudowy – 5 m,
– maksymalny wskaźnik zabudowy wydzielonej działki – 0,20,
– maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0,4,
– dach stromy, symetryczny, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, o kącie nachylenia połaci dachowych 35 – 50.

WGN pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnej działki inwestycyjnej blisko lasu za 220 000 zł

15457-1

WGN pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnej działki inwestycyjnej blisko lasu za 220 000 złotych.

Agentem sprzedaży gruntu jest Patryk Korczewski z WGN Wrocław. Grunt znajduje się przy lesie w miejscowości Stróża, gmina Mietków. Przedmiotowy grunt ma powierzchnię 2198 metrów kwadratowych powierzchni. Wieś, na terenie której mieści się działka budowlana, znajduje się w Dolinie Bystrzycy, niedaleko Zalewu Mietkowskiego oraz rzeki Strzegomki. Zapewniony jest dojazd drogą asfaltową.
Grunt inwestycyjny został wystawiony na sprzedaż za 220 000 złotych.

Savills i Orpea oferują atrakcyjne działki inwestycyjne na sprzedaż

Jacek Kałużny Savills_low res

W związku ze zmianą modelu inwestycyjnego, Grupa ORPEA – lider opieki długoterminowej i usług rehabilitacyjnych w Europie – zdecydowała się dokonać restrukturyzacji portfela projektów inwestycyjnych w największych polskich miastach, który został utworzony na potrzeby planowanej ekspansji.

Według firmy doradczej Savills, odpowiadającej za poszukiwanie inwestorów, są to jedne z najbardziej atrakcyjnych dostępnych obecnie projektów inwestycyjnych w Polsce.
Na rynek trafi sześć projektów inwestycyjnych na różnym etapie zaawansowania – od działek z pozwoleniami na budowę do obiektów senioralnych będących już w trakcie realizacji. Są one zlokalizowane w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Konstancinie-Jeziornej. Centralne lokalizacje oraz sytuacja planistyczna większości z nich umożliwia również zabudowę obiektami z sektora PRS, biur czy akademików.

Decyzja o reorganizacji portfela wynika ze zmiany strategii finansowej Grupy ORPEA i nie dotyczy żadnego z obecnie funkcjonujących Domów opieki i Klinik rehabilitacyjnych. Ich mieszkańcy i pacjenci mogą być pewni, że nadal będziemy dbać o jak najwyższą jakość usług, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i wymagania osób, którym codziennie pomagamy” – mówi Beata Leszczyńska, prezes zarządu ORPEA Polska.

Projekty inwestycyjne, które decyzją Grupy ORPEA trafiają właśnie na rynek, znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. Wspólnie z właścicielem poszukujemy podmiotów zainteresowanych zakupem zarówno całego portfela, jak i pojedynczych nieruchomości. Działki zakupione zostały z przeznaczeniem pod obiekty senioralne z potencjałem nawet 1000 łóżek, ale pozwalają zrealizować na nich także inne inwestycje komercyjne, a w niektórych przypadkach także projekty mieszkaniowe. Dodatkowym atutem są istniejące pozwolenia na budowę, które mogą znacząco przyspieszyć proces inwestycyjny” – mówi Jacek Kałużny, dyrektor w dziale mieszkaniowych rynków kapitałowych w Savills.

Torus kupuje grunt inwestycyjny po fabryce w Gdańsku

Biurowiec Format, z prawej strony w tle budynku fabryka ZPC Baltyk_01_mat. Torus

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Bałtyk przenoszą swój gdański zakład produkcyjny do Włocławka.

Dzięki temu firma będzie mogła kontynuować dalszy rozwój i zwiększanie skali produkcji. Grunt przy ul. Droszyńskiego kupiła od „Bałtyku” firma Torus, która na pofabrycznym terenie planuje wielofunkcyjną inwestycję. Fabryka czekolady „Bałtyk” pozostawia w Gdańsku swoją administrację oraz sklep firmowy. Firma planuje zakończyć produkcję w Gdańsku wiosną 2023 roku. Proces przenoszenia działalności do Włocławka rozpocznie się jeszcze w tym roku i będzie prowadzony tak, by zachować ciągłość produkcji.

WGN: grunty inwestycyjne pod nowoczesne powierzchnie magazynowo-przemysłowe

 

Marlena-Joks-na-komercja24 (1)
Marlena Joks / Starszy Analityk WGN dla dziennika Gazeta Wrocławska, udzieliła wywiadu dla Gazety Wrocławskiej.

Wywiad poświęcony jest tematowi gruntów inwestycyjnych w Polsce. Jak podkreśla ekspertka, Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej pożądanych obszarów aktywności gospodarczej, w kraju i  Europie.
Na ten moment na Dolnym Śląsku do dyspozycji najemców pozostaje ponad 3,15 mln mkw nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej. Jest to niemal 12 % wszystkich zasobów w kraju.

Czytaj więcej: TUTAJ.

WGN pośredniczy w sprzedaży gruntu leśnego o powierzchni 23700 m2

1388-6
WGN Wieluń pośredniczy w sprzedaży gruntu leśnego o powierzchni 23700 m2.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt leśny o powierzchni 23700 m2. Nieruchomość znajduje się w Gminie Ostrówek, w województwie łódzkim. Obiekt znajduje się w odległośćok. 14 km od Wielunia, a od węzła Złoczew około 9 km. Oferta dotyczy pięknego, bajecznego gruntu leśnego usytuowanego pośród innych działek, ale także domów wolnostojących, które mają bezpośredni dostęp do drogi leśnej.
Nieruchomość idealna dla wszystkich tych osób, które marzą o własnym obiekcie leśnym, o odpoczynku wśród natury oraz o wyciszeniu i ukojeniu zmysłów.
Cena ofertowa nieruchomości wynosi 40 000 złotych.

Spotkanie na warszawskiej działce i prezentacja inwestycji komercyjnej

benjamin-davies-260884-unsplash
Na terenie działki inwestycyjnej na warszawskim Żeraniu, OKAM zorganizował spotkanie dla agentów komercyjnych, podczas którego przedstawił ofertę najmu istniejącej powierzchni komercyjnej. 

Na 62 ha terenów, zakupionych przez dewelopera w 2021 r., znajdują się atrakcyjne powierzchnie do wynajęcia. Wśród nich przestrzenie biurowe, magazynowe i produkcyjne, place i miejsca na reklamę, a także na organizację różnego rodzaju wydarzeń. 
Na terenie zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 88 do wynajęcia przez firmy czy organizacje są m.in. przestrzenie biurowe, o metrażach od 20 do 1.000 mkw. Dostępne są również hale magazynowe i produkcyjne od 100 mkw, a także utwardzane place, powierzchnie reklamowe oraz obiekty i pomieszczenia z przeznaczeniem na eventy, sesje zdjęciowe czy plany filmowe. Na dzień dzisiejszy do wynajęcia znajduje się ok. 5.000 mkw powierzchni biurowej i usługowej oraz ok. 65.000 mkw przestrzeni magazynowych a także ok. 27.000 mkw. powierzchni otwartej w postaci placów. OKAM oferuje elastyczny okres najmu w ramach umów. Teren posiada też rozbudowane parkingi do wykorzystania przez najemców.
– W tym momencie dysponujemy na Żeraniu zabudowaniami oraz przestrzeniami, które chcemy zagospodarować i wynająć. Odpowiednie przygotowanie i wieloetapowa realizacja inwestycji, którą docelowo mamy w planach na tym terenie, to kwestia najbliższych kilkunastu lat. Dziś oferujemy kolejnym firmom i podmiotom z różnych branż atrakcyjną przestrzeń i wielofunkcyjną infrastrukturę, które – jesteśmy przekonani – spełnią ich oczekiwania – podkreśla Arie Koren, CEO OKAM City oraz Członek Zarządu OKAM Capital.

Źródło:  OKAM Capital.

Good Point kupuje grunty w atrakcyjnych podwarszawskich lokalizacjach

Real Management Good Point II (3.)jpg

Good Point jest marką powołaną przez spółkę Real Management S.A. Jej zadaniem jest rozwój portfolio industrialowe firmy, realizuje obraną strategię i kupuje grunty w atrakcyjnych podwarszawskich lokalizacjach.

Każda z działek, którą kupuje Good Point, znajduje się w odległości do 30 km od Warszawy. Grunty te będą i przeznaczona pod budowę obiektów wielkopowierzchniowych. Powstaną na nich nieruchomości przemysłowo – magazynowe i technologiczne dla sektora life & science.
Wśród inwestycji przemysłowo-technologicznych zrealizowanych dotychczas przez Real Management S.A. znajdują się obiekty wielkopowierzchniowe, małe magazyny miejskie oraz budynki BTS: Good Point Puławska I, II, III i IV, Good Point Łyszkowice, Good Point Łubna oraz Bolero Office Point II wybudowany dla UL International.

Sektor nieruchomości magazynowych jako jeden z nielicznych w trakcie pandemii odnotował wzrosty, a wszystko wskazuje na to, że segment ten dalej będzie się bardzo intensywnie rozwijał. Aktualnie koncentrujemy się na rozwoju w granicach aglomeracji warszawskiej, gdzie na znaczeniu zyskuje logistyka tzw. ostatniej mili, czyli magazyny miejskie będące ostatnim łańcuchem dostaw e-commerce. Interesują nas działki o powierzchni do 20 ha, do 30 km od centrum Warszawy, w bliskiej odległości od węzłów na planowanej AOW-50 – mówi Marcin Malka Prezes Zarządu Real Management S.A.