Zanim kupisz nieruchomość…


Hand with a house keyZakup nieruchomości to bardzo duża inwestycja i spore obciążenie dla naszego portfela. Warto więc sprawdzić odpowiednie dokumenty, aby nie stracić pieniędzy i narazić się na problemy prawne.
Ostatnią rzeczą, o której marzymy przy zakupie nieruchomości, to na przykład lokatorzy czy gigantyczne zaległości czynszowe. Od czego zacząć?

Najlepiej od ksiąg wieczystych. Znajdziemy tu wszystkie najpotrzebniejsze informacje na temat nieruchomości. Możemy skorzystać z elektronicznej wersji KW na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (o ile oczywiście dla danej nieruchomości jest prowadzona elektroniczna wersja księgi wieczystej, w przeciwnym wypadku należy postarać się o papierowy odpis z dowolnego wydziału ksiąg wieczystych przy sądzie rejonowym). Księgi wieczyste nie muszą być prowadzone dla wszystkich nieruchomości – takim przykładem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W takim przypadku należy sprawdzić akt notarialny, który poświadcza takie prawo do nieruchomości.
Przede wszystkim, musimy się upewnić, czy osoba sprzedająca nieruchomość jest jej właścicielem. Z treści księgi działu II dowiemy się również, kto był uprzednio właścicielem, a także, czy są obecnie współwłaściciele (jeśli tak, należy upewnić się, że wyrażają zgodę na sprzedaż nieruchomości).

Treść działu trzeciego księgi wieczystej to informacje na temat ograniczonych praw rzeczowych. W tym dziale wymieniane są roszczenia i prawa osobiste, wynikające na przykład z umowy najmu, pierwokupu, odkupu czy dożywocia.

Umowa dożywocia zakłada, że zbywca przekazuje nieruchomość, w zamian za dożywotnie utrzymanie. Oznacza to w praktyce, że właściciel nieruchomości (lub osoba bliska dla właściciela) może w tej nieruchomości mieszkać, a nabywca zobowiązuje się na dożywotnie utrzymanie zbywcy, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Dla nas, jako przyszłych właścicieli nieruchomości oznacza to, że w wypadku braku zgody rzeczywistego właściciela, sprzedaż obciążona jest wadą prawną, a dodatkowo poniesiemy koszty związane z utrzymaniem dożywotnika.
Bardzo ważną kwestią dotyczącą działu III księgi wieczystej jest fakt, iż nie wszystkie prawa i obowiązki, mające istotny wpływ na korzystanie z nieruchomości muszą zostać ujawnione. Dotyczy to między innymi umowy dzierżawy, najmu, służebności drogi i przesyły, czy właśnie… umowy dożywocia. Najlepiej zabezpieczyć się pisemnym poręczeniem zbywcy, że nieruchomość, którą chcemy kupić, nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także dopilnować, aby w umowie znalazła się klauzula o braku praw osób trzecich do nieruchomości i braku postępowań sądowych i administracyjnych względem nieruchomości.

Dział IV to hipoteki ustanowione na nieruchomości. W tym wypadku należy dopilnować, aby wszelkie hipoteki zostały wykreślone przed zakupem nieruchomości.
Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego, warto zażądać od właściciela dostarczenia zaświadczenia o braku zameldowanych osób w nieruchomości. Istotna jest data wydania zaświadczenia. Przykładowo, jeśli zostało wystawione ono trzy miesiące wcześniej niż doszło do transakcji sprzedaży, to w tym czasie, stan faktyczny mógł się zmienić, dlatego warto mieć takie zaświadczenie wystawione zgodnie z data sprzedaży nieruchomości.
Jako przyszli właściciele, musimy się upewnić, że wszystkie zaległości związane z mieszkaniem są uregulowane. Możemy żądać zaświadczenia w tym przedmiocie, a dla większego bezpieczeństwa, dołączyć takie dokumenty do umowy jako załącznik. W skład załączników powinny wchodzić: zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię z tytułu opłat czynszowych, z urzędu gminy z tytułu niezalegania z podatkami od nieruchomości, a także z zakładu energetycznego (brak zalegania z opłatami za energię elektryczną).

Kupując mieszkanie od przedsiębiorcy, musimy zwrócić uwagę nie tylko na obciążenia hipoteczne, ale również na to, czy firma nie posiada żadnych zaległości podatkowych. Często jest tak, że prywatne nieruchomości są wpisywane jako siedziby przedsiębiorstwa, dokonując przy tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego. Aby uniknąć problemów związanymi z zaległościami podatkowymi i składkowymi, warto wystąpić do właściwego urzędu skarbowego i ZUS-u o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.
Katarzyna Surma, redaktor wgn.pl

Dom „Rodziny Addamsów” został wystawiony na sprzedaż

ehbreMowa o serialowym domu, w którym od 1968 roku kręcony był serial „Rodzina Addamsów”. Ogłoszono, że dom zostanie sprzedany.

Nieruchomość zostanie poddana licytacji dnia 11 września 2014 roku. Cena wywoławcza za dom wynosi 1,8 miliona złotych.

Przyszły właściciel będzie musiał liczyć się jednak z dodatkowymi kosztami. Dom wymaga bowiem gruntownego remontu. Mimo wszystko dom aukcyjny jest zdania, że zainteresowanie nieruchomością będzie spore.

Zakup mieszkania a separacja

79Osoby będące w separacji często obawiają się o swój majątek, gdy dojdzie już do rozwodu. Okres separacji potrafi trwać długo, ale nie oznacza to wcale, że nie możemy w tym czasie kupić sobie samochodu, czy nawet mieszkania lub domu.

Separacja oznacza zawieszenie małżeństwa. Co za tym idzie, zawieszana jest również wspólnota majątkowa.

W chwili, gdy sąd orzeknie separację, między małżonkami automatycznie dochodzi do rozdzielności majątkowej. To z kolei oznacza, że w przypadku zakupu przez któreś z nich np. nieruchomości, nie jest już ona własnością wspólną.

Projekt domu – gotowy czy indywidualny?

Projekt domu „szyty na miarę”, czy gotowy, z możliwością drobnych zmian? Pytanie to spędza sen z powiek niemal każdemu, kto decyduje się na budowę domu. Ceny projektów wahają się średnio od 1 500,00 zł do 10 000,00 zł. Przy takim rozstrzale cenowym należy poważnie przemyśleć wszystkie za i przeciw, aby rozsądnie podzielić wydatki związane z późniejszą budową.

Ceny projektów indywidualnych są ciężkie do sprecyzowania, gdyż ustalane są na bieżąco pomiędzy projektantem a kupującym. Są one jednak zazwyczaj wyższe, niż ceny gotowych projektów. Za średnią cenę projektu indywidualnego można uznać kwotę 7 000,00 zł. Postanowiliśmy przyjrzeć się projektom gotowym i na podstawie danych z kilku źródeł, przedstawimy przykładowe propozycje mające na celu zobrazowanie czego można spodziewać się za konkretną kwotę.

Domy parterowe
Projekt domu jednorodzinnego o powierzchni 97 m2 można kupić nieco poniżej kwoty 2 000,00 zł. Całość podzielona jest na pomieszczenia: 4 pokoje, 1 kuchnię, spiżarnię, 1 łazienkę, toaletę, garderobę i kotłownię. W jednym z pomieszczeń znajduje się również kominek. Średni koszt budowy w przypadku tego projektu został wyceniony na kwotę 220 000,00 zł.

Za projekt domu z garażem, gdzie łączna powierzchnia wynosi około 190m2 (z czego garaż około 40 m2), należy wyjąć z portfela kwotę średnio 2 400,00 zł. Na nieruchomość składają się; garaż, 4 pokoje (w tym jeden z kominkiem), 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, toaleta, garderoba, kotłownia oraz wspomniany garaż. Jeśli chodzi o koszt budowy takiego domu, to został on określony na kwotę niecałych 325 000,00 zł.

Domy z poddaszem
Jeśli marzy się nam dom z poddaszem, to za projekt nieruchomości o powierzchni 120 m2 z przyległym garażem o powierzchni około 17 m2 należy zapłacić kwotę średnio 2 100,00 zł. Na dom taki, poza garażem, składają się: 4 pokoje (w tym jeden z kominkiem), jadalnia, kuchnia, łazienka, toaleta, garderoba i kotłownia. Koszty budowy w przypadku takiej nieruchomości wyceniane są średnio na kwotę 245 500,00 zł.

W przypadku projektu domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, należy liczyć się z kosztem 2 500,00 zł. Na nieruchomość składają się: wiatrołap, schody, kuchnia z jadalnią, 3 pokoje, garaż, pomieszczenie gospodarcze, salon, garderoba, toaleta, spiżarnia i 2 łazienki. Koszt budowy domu o takiej powierzchni jest określany na kwotę średnio 321 000,00 zł.

Domy piętrowe
W przypadku projektów domów piętrowych trzeba liczyć się z większym wydatkiem. Przykładowo, za projekt domu o powierzchni 236 m2 z przyległym garażem o powierzchni 37 m2 należy zapłacić średnio 3 100,00 zł. Koszty budowy pochłoną natomiast kwotę około 420 500,00 zł. Na nieruchomość w takim projekcie składa się: 6 pokoi (w tym jeden z kominkiem), jadalnia, kuchnia, spiżarka, 3 łazienki, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia.

Innym przykładem jest nieruchomość o powierzchni 250 m2, na którą składa się 10 pokoi (w tym jeden z kominkiem), 2 kuchnie, 4 łazienki oraz przyległy garaż o powierzchni 34 m2. Za projekt takiego domu należy zapłacić średnio 3 800,00 zł. Koszty budowy nieruchomości w projekcie tego typu wyniosą około 425 000,00 zł.

Powyższe przykłady dotyczą projektów w średnich przedziałach cenowych. Istnieje możliwość kupienia projektu domu za kwotę mniejszą niż 1500,00 zł. Inne projekty, zwłaszcza te personalizowane do potrzeb zamawiającego, potrafią kosztować znacznie więcej. Wraz z wprowadzanymi zmianami, głównie tymi niestandardowymi, wzrostowi ulegają także ceny budowy domu. Należy o tym pamiętać podczas dokonywania ostatecznego wyboru projektu własnego domu.

Magdalena Paluch
WGN

Zasiedzenie nieruchomości

Gmina będąca właścicielem nieruchomości musi liczyć się z ryzykiem, że osoby z niej korzystające mogą dążyć do jej nabycia w drodze zasiedzenia. Dlatego bardzo ważnym obowiązkiem gminy jest stałe monitorowanie sytuacji lub jasne określenie warunków korzystania z nieruchomości w stosownej umowie. Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, konieczne jest samoistne i nieprzerwane posiadanie, a po drugie – upływ ustawowego czasu.

Posiadanie nie jest prawem. Jest stanem faktycznym i nie zależy od tego, czy komuś rzeczywiście przysługuje prawo do władania nieruchomością. Samoistnym posiadaczem nieruchomości w prawa jest ten, kto włada nią jak właściciel, czyli podejmuje względem nieruchomości czynności typowe dla czynności właścicielskich. Posiadaczem samoistnym jest zarówno osoba rzeczywiście będąca właścicielem, jak i osoba niebędąca właścicielem. Od posiadania samoistnego odróżnić należy posiadanie zależne, które ma ograniczony zakres. Posiadanie zależne może odpowiadać władaniu nieruchomością zarówno w ramach dzierżawy, najmu, użytkowania, jak i innego prawa, z którym wiąże się określone władztwo nad nieruchomością. Jednak do zasiedzenia własności nieruchomości doprowadzić może jedynie posiadanie samoistne.

Gmina jako właściciel nieruchomości powinna systematycznie sprawdzać, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z nieruchomości będących własnością gminy. W praktyce zdarza się bowiem, że mieszkańcy niedysponujący żadnym tytułem prawnym do nieruchomości gminnych ogradzają działki lub ich części płotem i użytkują je tak, jakby byli ich właścicielami. Działając w taki sposób przez odpowiednio długi czas mogą doprowadzić do zasiedzenia.

Dopłaty do energooszczędnych nieruchomości inwestycyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie podjął decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych nieruchomości inwestycyjnych. Wsparcie ruszy już w 2013 r. i do roku 2018 obejmie inwestorów indywidualnych łączną kwotą aż 300 mln zł. Niemal o połowę wzrosła kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania bo do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego. Wzrosło także dofinansowanie do zakupu nieruchomości w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto. Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. Jest to trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą fundusz wspiera proekologiczne inwestycje osób fizycznych. O dofinansowanie mogą  się ubiegać wszystkie osoby dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny, dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

Dom dla Brytyjczyka to powód do szczęścia

Urząd Statystyczny Wielkiej Brytanii niedawno zbadał poczucie szczęścia wśród obywateli Zjednoczonego Królestwa. Okazuje się, że aby być szczęśliwym trzeba mieć własny dom i pracę. Dopiero później liczy się zdrowie. Posiadanie pracy i własnego domu jest kluczowe dla szczęśliwego życia. Zdrowie też jest ważne, ale już nie gwarantuje szczęścia.

Źródło: Rzeczpospolita Polska

Mieszkanie: jak je bezpiecznie kupić

W momencie zakupu mieszkania lub dom nie powinniśmy kierować się jedynie zaufaniem do dewelopera.  Dobrze jest zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego okolic nieruchomości. Może się okazać, że widok z okna na piękny park za parę lat przesłonią chociażby apartamentowce, albo że nasz dom znajdować się będzie tuż przy trasie szybkiego ruchu. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania na rynku pierwotnym, niezwykle istotne jest także sprawdzenie wiarygodności dewelopera.

Źródło: Dziennik Polski

Niecałe 300 tyś zł z nieruchomość

Jak się okazuje osoby, które są zainteresowane kupnem mieszkania liczą, że transakcja ta będzie opierała się na ponad 81 tyś zł mniej niż średnia zdolność kredytowa. 364 tyś zł wynosi zdolność kredytowa 3-osobowej rodziny osiągającej dochody na poziomie 5 tys. zł netto. Nabywcy liczą jednak, że wymarzone 3M kupią za około 287 tys. zł

Źródło: Puls Biznesu