Deweloperzy w Łodzi czekają najkrócej na decyzje urzędników

To w Łodzi firmy deweloperskie mają najłatwiej pod względem załatwiania formalności w urzędach. Tak przynajmniej wynika z klasyfikacji, jaką poczynił Polski Związek Firm Deweloperskich.

Po raz czwarty przyjrzał się funkcjonowaniu urzędów w największych miastach Polski. Chodzi o 14 największych miast, które zostały ocenione ze względu na czas , w jakim podejmowane są decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z ustawą nie powinien on przrzekraczać 60 dni.

Niestety rzeczywistość nie jest tak różowa – aż 52 proc. przypadków podjętych decyzji w latach 2012/2013 czas wydania wynosił od 61 do 180 dni.

Nieco krócej czekało się na pozwolenia na budowę.  63% decyzji zostało podjętych w czasie krótszym niż 65 dni.

Najsprawniej formalności załatwia się w Łodzi.Decyzje dotyczące pozwoleń na budowę były wydawane w ciągu 2 miesięcy, natomiast warunki zabudowy – w 87 proc. nie dłużej niż w ciągu pół roku.

Na drugim miejscu uplasował się Wrocław –  decyzje o WZ w 67% były wydawane w czasie krótszym niż 180 dni, pozwolenie na budowę do 65 dni.