Platynowe wyróżnienie w międzynarodowej certyfikacji LEED dla poznańskiej nieruchomości inwestycyjnej Nowy Rynek E

Nowy Rynek E_LEED Platinum_01
Platynowe wyróżnienie w międzynarodowej certyfikacji LEED dla poznańskiej nieruchomości inwestycyjnej Nowy Rynek E.

Nowy Rynek E został wyróżniony najwyższą oceną w międzynarodowej certyfikacji LEED. Budynek wyróżnia się nie tylko nowoczesnym designem, ale przede wszystkim kompleksowością zastosowanych w nim rozwiązań, które zmniejszają jego wpływ na środowisko i jednocześnie zwiększają komfort pracujących w nim osób.

– Otrzymany właśnie certyfikat jest potwierdzeniem, zarówno dla nas, jak i dla miasta, że powstała tu odpowiedzialna środowiskowo inwestycja – mówi Konrad Ziejewski, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

W budynku zastosowano technologie, dzięki którym zużycie wody pitnej jest mniejsze aż o 64%. Infrastruktura biurowca pozwala również na zbieranie wody deszczowej oraz szarej, czyli takiej, która była już raz użyta i którą można wykorzystać ponownie, na przykład do spłukiwania toalet. Pomieszczenia najemców mają zainstalowaną wodooszczędną armaturę gwarantującą kontrolę nad zużyciem wody w całym budynku.  Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom, np. innowacyjnemu oświetleniu LED, budynek zużywa o przeszło 30% mniej energii.

Źródło: Skanska.

Powody, dla których warto inwestować w zielone budynki z ekologicznym certyfikatem

Mat.-prasowy-5
Jakie są powody, dla których warto inwestować w zielone budynki z ekologicznym certyfikatem? Certyfikacja budynków stała się nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego. To efekt rosnącej świadomości ekologicznej w Polsce zarówno wśród inwestorów, właścicieli nieruchomości, jak i użytkowników budynków,. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości. Od marca 2021 do marca 2022 powierzchnia użytkowa budynków posiadających certyfikaty wzrosła w Polsce o 24%, dynamicznie zbliżając się do 30 mln m2 1. Wprowadzenie nowych regulacji Unii Europejskiej dotyczących aspektów związanych z taksonomią ESG oraz rosnąca świadomość ekologiczna i klimatyczna sprawiły, że certyfikacja stała się istotnym elementem w sektorze nieruchomości, stanowiąc ich istotny atut.

Korzyści zrównoważonego budownictwa
Celem certyfikowania budynków jest promowanie zrównoważonego budownictwa oraz zapewnienie, że budynki są projektowane, budowane i użytkowane w sposób przyjazny dla środowiska i ludzi.

– Certyfikowanie budynków to stawianie na zrównoważone praktyki budowlane, które mają minimalny wpływ na środowisko naturalne, co manifestuje się m.in. przez ich efektywność energetyczną, efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, stosowanie materiałów o niskim wpływie środowiskowym czy minimalizowanie odpadów budowlanych. – tłumaczy Andrzej Przesmycki, CEO Project Management, firmy zajmującej się wspieraniem inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego: od wstępnych analiz, przez projektowanie, po nadzór budowlany.
Certyfikacja budynków promuje efektywność energetyczną poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii, izolacji termicznej i optymalizacji systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). To pomaga obniżyć koszty eksploatacji budynku i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Zielone budynki muszą zapewniać odpowiednią jakość powietrza, dostęp do naturalnego oświetlenia i komfort przebywającym w nim mieszkańcom czy pracownikom. W rezultacie, certyfikacja budynków jest narzędziem pozwalającym na tworzenie bardziej ekologicznych, efektywnych energetycznie i komfortowych budynków, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia użytkowników.
Posiadanie certyfikatu potwierdzającego zrównoważone cechy budynku może zwiększyć jego wartość na rynku nieruchomości. Inwestycje w budynki z certyfikatami stają się atrakcyjniejsze dla potencjalnych najemców i nabywców.

Certyfikacja budynków w Polsce
Z danych zebranych w raporcie „Zrównoważone certyfikowane budynki”, do marca 2022 w Polsce liczba certyfikowanych budynków osiągnęła prawie 1 400. Pozycję niekwestionowanego lidera – osiągając 81% udziału w rynku – utrzymuje BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), certyfikat opracowany w Wielkiej Brytanii przez organizację BRE (Building Research Establishment). Na drugim miejscu plasuje się amerykański LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, system certyfikacji rozwijany przez USGBC – United States Green Building Council, w którym certyfikowanych jest prawie 16% wszystkich budynków. Udział pozostałych czterech certyfikacji – DBNB, WELL, HQE, GBS – oscyluje w granicach 1%2.

Czym się różnią certyfikaty LEED i BREEAM?
Dwa najczęściej przyznawane w Polsce certyfikaty – LEED i BREEAM – różnią się między innymi kryteriami oceny. LEED ocenia budynki pod kątem wydajności energetycznej, jakości powietrza wewnątrz, gospodarowania zasobami naturalnymi, a także innych kwestii zrównoważonego rozwoju. BREEAM bada aspekty zrównoważonego projektowania, takie jak zarządzanie, zdrowie i komfort użytkowników, energetykę i transport, a także ekosystemy i materiały.

Obie metody certyfikacji mają ten sam cel: promowanie zrównoważonego budownictwa i eksploatacji budynków, ale różnią się nieco w podejściu i obszarach koncentracji. System LEED daje możliwość certyfikacji praktycznie każdego rodzaju inwestycji, obejmując nowo projektowane budynki, renowacje, wnętrza oraz obiekty deweloperskie. System LEED-NC umożliwia certyfikację różnych typów budynków, takich jak obiekty biurowe, przemysłowe, uniwersyteckie, budynki przeznaczone dla różnych instytucji, hotele oraz inwestycje mieszkaniowe. Z kolei system BREEAM International, stosowany na obszarze Europy, służy do certyfikacji różnych rodzajów obiektów, w tym budynków biurowych, przemysłowych i handlowych. W przypadku innych rodzajów obiektów stosuje się system BESPOKE, co oznacza, że BREEAM Assessor musi zwrócić się do BRE o dostosowanie kryteriów do konkretnego projektu. To podejście ma swoje zalety, ponieważ pozwala lepiej dostosować system do specyfiki danego obiektu. Jednak wadą jest brak ogólnodostępnych wytycznych projektowych i dodatkowe koszty związane z certyfikacją.

Jak uzyskać certyfikat?
Aby uzyskać certyfikaty LEED i BREEAM, należy przejść przez proces oceny zgodnie z wybranym systemem certyfikacji, co wymaga zaangażowania na każdym etapie tego procesu. Dlatego inwestorzy często decydują się na współpracę z inwestorem zastępczym.

– Uzyskanie certyfikatów LEED czy BREEAM wymaga zrozumienia i spełnienia wielu precyzyjnych kryteriów zrównoważonego budownictwa. Wsparcie inwestora zastępczego oznacza, że inwestor ma do dyspozycji ekspertów, którzy znają te kryteria i pomogą w spełnieniu ich na każdym etapie projektu. – tłumaczy Kaja Sawicka z Project Management. – Inwestor zastępczy pomaga także w identyfikacji najbardziej efektywnych i opłacalnych rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć koszty. Dzięki temu inwestor może uniknąć niepotrzebnych wydatków i osiągnąć lepszy zwrot z inwestycji.

Wsparcie inwestora zastępczego obejmuje również zarządzanie projektem zgodnie z wymaganiami certyfikacji. To zapewnia, że proces budowy będzie przebiegać sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

1 https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Zrownowazone-certyfikowane-budynki-2022.pdf
2 https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Zrownowazone-certyfikowane-budynki-2022.pdf

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

Ekologiczne certyfikaty poświadczeniem energooszczędności budynków komercyjnych

sandro-katalina-61692-unsplash

Ekologiczne certyfikaty są często poświadczeniem energooszczędności budynków komercyjnych.

Z tego względu inwestorzy coraz częściej starają się o uzyskanie certyfikatu, który potwierdza zalety nieruchomości. Chodzi o poziom ekologiczności i energooszczędności nieruchomości komercyjnych.
W Polsce największą popularnością cieszą się dwa certyfikaty. Pierwszym z nich jest BREEAM, a drugim LEED. Na rynku dostępnych jest jednak coraz więcej certyfikatów.

Biurowa nieruchomość inwestycyjna Format w Gdańsku z platynowym poziomem certyfikacji w systemie LEED

default

Biurowa nieruchomość inwestycyjna Format w Gdańsku z platynowym poziomem certyfikacji w systemie LEED.

Biurowiec Format w Gdańsku osiągnął najwyższym, platynowy poziom certyfikacji w systemie LEED. Nieruchomość inwestycyjna z Gdańska zdobyła 83 punkty. W Trójmieście jest obecnie 10 „platynowych” budynków z czego aż 7 to inwestycje Torusa. Konsultantem dewelopera w procesie certyfikacji Formatu był Przemysław Olszewski z SuDe Sustainable Design.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system wielokryterialnej oceny budynków, który został wprowadzony w 1998 r. przez U.S. Green Building Council – USGBC.

System certyfikacji LEED goni BREEAM

lycs-lycs-744215-unsplashNajbardziej popularnym w Polsce systemem certyfikacji jest obecnie BREEAM. Jednak goni go kolejny popularny certyfikat – LEED.

Certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) został opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC) i wprowadzony w życie w 1998 roku. Proces certyfikacji w ramach LEED obejmuje zarówno budynki komercyjne, jak i obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, budynki przemysłowe itp.
Procesowi certyfikacji system oceny wielokryterialnej budynków LEED mogą zostać poddane dopiero powstające obiekty, jak również te, które są już oddane do użytku.
Popularność tego systemu certyfikacji również stale wzrasta w Polsce.

Ekologiczne certyfikaty BREEAM i LEED zaletą nieruchomości komercyjnych

austin-li-201808-unsplash

Ekologiczne certyfikaty BREEAM i LEED stanowią dużą wartość dodaną dla nieruchomości komercyjnych.

Nieruchomości komercyjne, które posiadają certyfikat BREEAM lub LEED, uważane są przez wielu przedsiębiorców za bardziej atrakcyjne. Świadczą o ekologiczności obiektu i podnoszą prestiż lokalizacji.
Popularnym w naszym kraju systemem certyfikacji jest system certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Systemowi BREEAM podlegają zarówno nieruchomości komercyjne, jak również mieszkalne.
Kolejnym popularnym w Polsce systemem certyfikacji jest LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), którego zadaniem jest weryfikacja, w jakim zakresie nieruchomości wpływają na środowisko naturalne.

Ekologiczne certyfikaty podnoszą prestiż nieruchomości komercyjnych

alexey-topolyanskiy-DJO2L1RQZZc-unsplash

Coraz więcej nieruchomości inwestycyjnych stara się o uzyskanie certyfikatu BREEAM lub LEED.

Posiadanie przez nieruchomość komercyjną ekologicznego certyfikatu podnosi prestiż inwestycji. System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to najczęściej stosowany w naszym kraju system certyfikacji. Procesowi certyfikacji podlegają często biurowce i magazyny, ale również inne obiekty komercyjne.
Innym popularnym certyfikatem jest system LEED. Jest to system oceny wielokryterialnej budynków (Leadership in Energy and Environmental Design). O certyfikat LEED mogą ubiegać się obiekty takie jak: biurowce, budynki handlowe, budynki przemysłowe, obiekty hotelowe itp.

Ekologiczne certyfikaty BREEAM i LEED zwiększają atrakcyjność nieruchomości komercyjnych

floriane-vita-88722-unsplash
Ekologiczne certyfikaty BREEAM i LEED zwiększają atrakcyjność nieruchomości komercyjnych. Biurowce i magazyny, które je posiadają, są chętnie wybierane przez najemców. Doceniają oni nowoczesne, ekologiczne podejście do projektowania nieruchomości komercyjnych. Ponadto budynki z certyfikatem BREEAM lub LEED uważane są przez wielu przedsiębiorców za bardziej prestiżowe.

Spis treści:
Certyfikacja wartością dodaną
Sektor magazynowy z mocną pozycją na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce
Sektor biurowy się odbudowuje
System certyfikacji ekologicznej BREEAM często wybierany przez właścicieli obiektów komercyjnych
System certyfikacji LEED dla zielonych budynków
Certyfikacja budynku jest dla najemców istotna

Certyfikacja wartością dodaną
Coraz więcej nieruchomości komercyjnych stara się o uzyskanie certyfikatu BREEAM albo LEED. Nowoczesne magazyny i biurowce, które je posiadają, stają się poważnym konkurentem dla innych obiektów komercyjnych w okolicy. Nie dziwi więc fakt, że z roku na rok na polskim rynku przybywa certyfikowanych nieruchomości komercyjnych.

Sektor magazynowy z mocną pozycją na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce
Polski sektor magazynowy notuje stały, dynamiczny rozwój od początków okresu pandemii. Zapotrzebowanie na magazyny, hale i centra logistyczne wyraźnie wzrosło. Po części swój sukces sektor ten zawdzięcza rynkowi e-commerce, który również rozwinął się w okresie lockdownu wprowadzonym na początku pandemii koronawirusa.
Właściciele obiektów magazynowych starają się jak najbardziej uatrakcyjnić i wyróżnić na tle konkurencji projekty ze swojego portfela inwestycyjnego. Jednym z działań, jakie podejmują, jest przejście procesu certyfikacji nieruchomości komercyjnych.

Sektor biurowy się odbudowuje
Pandemia mocno zachwiała sektorem biurowym. Trudny był zwłaszcza okres lockdownu, w którym wszystkie biurowce zostały zamknięte. Obecnie, kiedy lockdown już nie obowiązuje, biurowce starają się odzyskać swoich najemców. Jak się okazuje, wcale nie jest to takie proste. Po zniesieniu lockdownu część najemców sama powróciła do biur. Jednak wielu pracowników w dalszym ciągu wykonuje swoje obowiązki zdalnie. Część osób pracuje w systemie home office, w przypadku innych sprawdza się system pracy hybrydowej.
Zmniejszona liczba pracowników stacjonarnych znajduje swoje odzwierciedlenie w ilości powierzchni biurowej, jaką zajmują najemcy. Dzięki oddelegowaniu pracowników poza stacjonarne biuro, przedsiębiorcy mogą wynajmować mniejsze powierzchnie biurowe.
Z uwagi na to, że konkurencja na rynku jest duża, właściciele biurowców starają się maksymalnie zwiększyć ich atrakcyjność i wyróżnić swoje biurowce na tle innych. Jednym ze sposobów jest uzyskanie certyfikacji, która świadczy o ekologiczności nieruchomości komercyjnej.

System certyfikacji ekologicznej BREEAM często wybierany przez właścicieli obiektów komercyjnych
Jednym z najpopularniejszych w Polsce systemów certyfikacji jest system certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). System ten narodził się w Wielkiej Brytanii w 1990 roku, a jego twórcą jest BRE Global. Systemowi certyfikacji BREEAM podlegają nie tylko wszelkiego rodzaju nieruchomości komercyjne, ale również mieszkalne.
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na 5 schematów, którymi są:
1. New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią), który jest przeznaczony dla inwestycji nowo powstających;
2. In-Use, który jest przeznaczony dla budynków, które są już oddane do użytku od minimum dwóch lat;
3. Refurbishment & Fit-Out, który jest przeznaczony dla renowacji i wykończenia budynków;
4. Communities, który jest przeznaczony dla projektów urbanistycznych;
5. Infrastructure, który jest przeznaczony dla projektów infrastrukturalnych.

Poza schematami, system certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na 10 kategorii, którymi są:
1. Zarządzanie;
2. Zdrowie i dobre samopoczucie;
3. Woda;
4. Energia;
5. Transport;
6. Innowacje;
7. Odpady;
8. Wykorzystanie terenu i ekologia;
9. Zanieczyszczenia;
10. Materiały.

W każdej z powyższych kategorii określona jest liczba punktów krytycznych, czyli tzw. „Prerequisites”, których sumę mnoży się przez wagę procentową ustaloną dla danego kraju. W zależności od tego, jaką liczbę punktów uzyska dana inwestycja, otrzyma ona stosowny certyfikat pświadczający poziom jej jakości:
– certyfikat na poziomie Pass otrzyma nieruchomość, której punktacja po przeliczeniu daje wynik powyżej 30%;
– certyfikat na poziomie Good otrzyma nieruchomość, której punktacja po przeliczeniu daje wynik powyżej 45%;
– certyfikat na poziomie Very Good otrzyma nieruchomość, której punktacja po przeliczeniu daje wynik powyżej 55%;
– certyfikat na poziomie Excellent otrzyma nieruchomość, której punktacja po przeliczeniu daje wynik powyżej 70%;
– certyfikat na poziomie Outstanding otrzyma nieruchomość, której punktacja po przeliczeniu daje wynik powyżej 85%.

System certyfikacji LEED dla zielonych budynków
Kolejnym popularnym w Polsce systemem certyfikacji jest LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). System ten został stworzony w 1998 roku przez organizację Green Building Council (USGBC). Zadaniem systemu LEED jest weryfikacja, w jakim zakresie nieruchomości wpływają na środowisko naturalne. Podczas procesu certyfikacji pod uwagę brane są liczbę kryteria, takie jak stosowanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych, zużycie mediów, lokalizacja budynku, innowacyjność nieruchomości, maksymalne ograniczenie zanieczyszczenia gleby itp.

W systemie certyfikacji LEED ocenie podlegają następujące kryteria:
sustainable sites, czyli zrównoważony plac budowy;
materials and resources, czyli materiały i zasoby;
water efficiency, czyli efektywność zużycia wody;
indoor environmental quality, czyli jakość środowiska wewnętrznego w obiekcie;
energy and atmosphere, czyli energia i atmosfera.

Dodatkowe punkty obiekt poddawany procesowi certyfikacji może uzyskać w dwóch kategoriach:
– i
nnovation in design, czyli innowacje w projektowaniu;
regional priority, czyli wzięcie pod uwagę lokalnych priorytetów.

W zależności od tego, jaką liczbę punktów uzyska obiekt, uzyska on certyfikat na poziomie:
– Certified (certyfikowany) za uzyskanie 40-49 punktów;
– Silver (srebrny) za uzyskalnie 50-59 punktów;
Gold (złoty) za uzyskanie 60-79 punktów;
– Platinum (platynowy) za uzyskanie 80-110 punktów.

Certyfikacja budynku jest dla najemców istotna
Nieruchomości komercyjne, które posiadają zielony certyfikat, są obecnie bardzo cenione przez najemców. Chętniej wybierają oni takie obiekty, które posiadają certyfikat BREEAM lub LEED. Jest to bowiem poświadczenie, że obiekt powstał przy zachowaniu najwyższych standardów i jest przyjazny środowisku. Dla wielu przedsiębiorców wynajęcie powierzchni w takim obiekcie to prestiż i wizytówka dla firmy. Ponadto nieruchomości certyfikowane są doceniane za zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, zarówno na etapie budowy, jak również przy wykańczaniu wnętrz budynków.
Deweloperzy zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest wpływ rozwoju sektora nieruchomości komercyjnych dla środowiska. Z tego względu coraz bardziej dokładają starań, aby budowane przez nich nieruchomości komercyjne mogły uzyskać w procesie certyfikacji jak najlepsze wyniki punktacyjne.

Redakcja
Komercja24.pl

Nieruchomość inwestycyjna FM Logistic w Będzinie nagrodzona certyfikatem LEED® GOLD

Bedzin 1

Nieruchomość inwestycyjna FM Logistic w Będzinie została nagrodzona certyfikatem LEED® GOLD.

Najnowszy etap rozbudowy platformy logistycznej FM Logistic w Będzinie został nagrodzony certyfikatem LEED® GOLD dla nowych budynków. Jest to też trzecia certyfikacja dla tej lokalizacji w systemie Warehouses and Distribution Centers (W&DC) LEED® v4. Zrównoważone budownictwo jest jednym z głównych elementów długofalowej strategii operatora.
Przedstawicielem Inwestora oraz Generalnym Wykonawcą budowy jest firma NG Concept Polska (spółka należąca do Grupy FM), która była również odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu certyfikacji.

Tak wysoki wynik certyfikacji to dla nas prawdziwy powód do dumy. Dowodzi, że konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii Supply Change, która zakłada nie tylko poprawę wskaźników środowiskowych firmy, ale również projektowanie rozwiązań dla łańcucha dostaw wspierających odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważoną gospodarkę – mówi Tomasz Oczkowski, Central Europe Commercial Director, FM Logistic i dodaje – Dzięki zastosowaniu proekologicznych technologii w naszych obiektach magazynowych możemy też realnie wspomóc naszych klientów w realizacji ich celów środowiskowych.

Zrównoważone rozwiązania w biurowej nieruchomości inwestycyjnej High5ive potwierdzone najwyższym poziomem certyfikacji LEED

High5ive complex

Zrównoważone rozwiązania w biurowej nieruchomości inwestycyjnej High5ive zostało potwierdzone najwyższym poziomem certyfikacji LEED.

Piąty budynek High5ive z certyfikatem LEED Core & Shell na poziomie Platinum. Biurowiec, który należy do III fazy kompleksu High5ive, flagowej inwestycji biurowej Skanska w Krakowie, otrzymał właśnie prestiżowy certyfikat LEED na najwyższym możliwym poziomie – Platinum. System ten weryfikuje wpływ budynku na środowisko naturalne, między innymi w kontekście zużycia energii czy wody. Certyfikacja jest również potwierdzeniem na to, że zastosowane w biurowcu rozwiązania wpływają na zmniejszenie jego śladu węglowego.

W Skanska nie tylko mówimy o potrzebie wdrażania zrównoważonych rozwiązań, ale po prostu je mamy i rozwijamy. Takie podejście, zmniejszające wpływ naszych biurowców na środowisko naturalne, znajduje uznanie w oczach najemców, inwestorów i partnerów biznesowych – mówi Veronika Themerson, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Jest to podstawa strategii Skanska, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w naszym łańcuchu wartości do 2045 roku – dodaje Veronika Themerson.

Zielone nieruchomości komercyjne – nowoczesne magazyny podbijają rynek i przyciągają najemców

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash
Zielone nieruchomości komercyjne są obecnie na topie. Nowoczesne magazyny podbijają rynek i przyciągają najemców. To ekologiczne obiekty komercyjne, które nie tylko pozwalają przedsiębiorcom na pewne oszczędności, ale także stanowią wizytówkę dbałości o ekologię.

Spis treści:
Certyfikat BREEAM w służbie pro ekologii
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na kategorie
Certyfikat LEED również istotny na rynku nieruchomości komercyjnych
Certyfikat LEED obejmuje wszystkie rodzaje budynków
Zielone nieruchomości komercyjne
Budynków z zielonymi certyfikatami będzie więcej?

Coraz większa liczba przedsiębiorców zwraca uwagę na to, czy magazyn na wynajem, którym się interesują, posiada zielony certyfikat. W przypadku nieruchomości komercyjnych możemy wyróżnić dwa najbardziej popularne systemy certyfikacji – BREEAM oraz LEED. Są to proekologiczne certyfikaty przyznawane budynkom, w tym nieruchomościom komercyjnym.

Certyfikat BREEAM w służbie pro ekologii

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest metodą certyfikacji, która została wprowadzona w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Na dzień dzisiejszy jest to najczęściej stosowany system certyfikacji budynków.
Żeby dana inwestycja mogła zostać poddana procesowi certyfikacji w BREEAM, konieczne jest zatrudnienie asesora BREEAM.
Jakie nieruchomości mogą ubiegać się o zielony certyfikat? Procesowi certyfikacji w systemie certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM mogą zostać poddane budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, przemysłowe oraz hotelowe.

System BREEAM dzieli się na cztery schematy, którymi są:
– schemat New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią) przeznaczony dla nowopowstających inwestycji,
– schemat In-Use przeznaczony dla budynków już istniejących i użytkowanych przez okres minimum dwóch lat,
– schemat Refurbishment & Fit-Out przeznaczony dla renowacji i wykończenia,
– schemat Communities przeznaczony dla projektów urbanistycznych,
– schemat Infrastructure przeznaczony dla projektów infrastrukturalnych.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM dzieli się na kategorie

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) dzieli się na dziesięć kategorii. Kategoriami tymi są: Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Woda, Energia, Transport, Innowacje, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologia, Zanieczyszczenia oraz Materiały.

W każdej z kategorii w BREEAM określona została liczba punktów krytycznych nazywana „Prerequisites”, jakie budynek może otrzymać. Do określenia poziomu certyfikacji sumę uzyskanych przez budynek punktów należy pomnożyć przez wagę procentową ustaloną dla danego kraju. W zależności od ilości uzyskanych punktów, budynek może otrzymać certyfikat na poziomie:
powyżej 30% – certyfikat na poziomie Pass, powyżej 45% – certyfikat na poziomie Good, powyżej 55% – certyfikat na poziomie Very Good, powyżej 70% – certyfikat na poziomie Excellent, powyżej 85% – certyfikat na poziomie Outstanding.
Systemowi certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) mogą zostać poddane budynki nowopowstające, ale również te będące w remoncie oraz obiekty rozbudowywane.

Certyfikat LEED również istotny na rynku nieruchomości komercyjnych

Wprawdzie certyfikat BREEAM jest najbardziej popularnym w naszym kraju certyfikatem, jednak drugim, równie istotnym, jest certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Certyfikat LEED został opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC) w 1998 roku i obejmuje zarówno budynki komercyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe. Co ciekawe, certyfikat LEED może być również stosowany w aranżacjach wnętrz nieruchomości.
Procesowi certyfikacji system oceny wielokryterialnej budynków LEED mogą zostać poddane zarówno budowane obiekty, jak również te, które funkcjonują już na rynku nieruchomości.

Główne kategorie w systemie oceny wielokryterialnej budynków LEED obejmują takie obszary, jak :
– zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko,
– efektywna gospodarka wodna,
– zrównoważony teren,
– materiały i zasoby naturalne,
– lokalizacja i transport,
– jakość środowiska wewnętrznego,
– innowacja i priorytety regionalne.

W ramach kategorii występują warunki konieczne do spełnienia, aby obiekt mógł otrzymać certyfikat. Maksymalnie w ramach procesu certyfikacji można uzyskać 110 punktów (100 punktów podstawowych + 10 punktów dodatkowych w kategorii innowacje). Po obliczeniu sumy punktów, obiekt może uzyskać poniższy poziom certyfikacji:
– certyfikowany / certified dla wyniku na poziomie 40-49 punktów,
– srebrny / silver dla wyniku na poziomie 50-59 punktów,
– złoty / gold dla wyniku na poziomie 60-79 punktów
– platynowy / platinum dla wyniku na poziomie 80-110 punktów.

Certyfikat LEED obejmuje wszystkie rodzaje budynków

Certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dzieli się na kilka kategorii, z czego najpopularniejszymi są:
→ LEED for Building Design and Construction (BD+C) – certyfikat dla nowych, powstających budynków, który obejmuje:
– budynki nowobudowane (New Construction),
– budynki w standardzie deweloperskim, wliczając obiekty biurowe i handlowe (Core and Shell),
– szkoły,
– obiekty edukacyjne,
– szpitale,
– hotele,
– magazyny i budynki produkcyjne,
– sklepy i galerie handlowe.

→ LEED for Building Operations and Maintenance (O+M) – certyfikat dla istniejących budynków, który obejmuje:
– cechujące się różną funkcją obiekty już istniejące,
– szkoły,
– hotele,
– sklepy i galerie handlowe,
– magazyny oraz budynki produkcyjne,
– centra danych.

→ LEED for Interior Design and Construction (ID+C) – certyfikat dla aranżacji i projektowania wnętrz budynków, który obejmuje:
– wnętrza obiektów komercyjnych,
– hotele,
– sklepy.

Zielone nieruchomości komercyjne

Przedsiębiorcom coraz częściej zależy na tym, aby wynajmowana przez nich nieruchomość posiadała certyfikat BREEAM lub LEED. Zielone certyfikaty stanowią poświadczenie pro ekologicznego charakteru obiektu. Dodatkowo wynajem powierzchni w zielonym obiekcie jest dla przedsiębiorców swego rodzaju wizytówką, iż ich firmy dbają o ekologię. Nie należy zapominać o zaletach ekonomicznych. Zielone budynki często pozwalają najemcom na oszczędności przy opłatach eksploatacyjnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy stale poszukują możliwości oszczędzenia pieniędzy i minimalizacji comiesięcznych kosztów, jest to bardzo istotna kwestia.

Budynków z zielonymi certyfikatami będzie więcej?

Obserwując rynek nieruchomości komercyjnych można przypuszczać, że liczba nieruchomości komercyjnych poddawanych procesowi certyfikacji będzie rosła. Dotyczy to zarówno systemu certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), jak również systemowi certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Posiadanie przez budynek komercyjny certyfikatu BREEAM, LEED lub obu, stanowi poświadczenie ekologicznego charakteru inwestycji. Jest też prestiżową wizytówką dla pro ekologicznych przedsiębiorców.

Redakcja
Komercja24.pl

Nowoczesne biurowce z certyfikatem BREEAM i LEDD wabikiem na najemców

jason-dent-w3eFhqXjkZE-unsplash
Nowoczesne biurowce z certyfikatem BREEAM i LEDD są wabikiem na najemców, ponieważ w pewnym sensie stanowią o prestiżu i nowoczesności projektu inwestycyjnego. Najemcom kojarzą się również z oszczędnością, ponieważ nieruchomości komercyjne posiadające certyfikaty są obiektami ekologicznymi i pozwalającymi na minimalizację zużycia energetycznego.

Spis treści:
Nieruchomości inwestycyjne z prestiżowymi certyfikatami
Certyfikacja pomaga wyróżnić się na rynku nieruchomości komercyjnych
Czy jest ekologiczny certyfikat BREEAM?
Schematy certyfikacji i kategorie w BREEAM
Dlaczego
certyfikat BREEAM jest tak istotny?
Czym jest certyfikat LEED?
Schematy certyfikacji i kategorie w
LEED

Nowoczesne biurowce cieszą się obecnie rosnącym zainteresowaniem. Są poważną konkurencja dla starszych nieruchomości komercyjnych, które nie posiadają żadnego certyfikatu. Najemcy coraz częściej zwracają na ten fakt uwagę. Dobrze zdają sobie z tego sprawę deweloperzy i inwestorzy, którzy dokładają starań, aby realizowane przez nich nieruchomości inwestycyjne spełniały oczekiwane w systemie certyfikacji normy.

Nieruchomości inwestycyjne z prestiżowymi certyfikatami
Coraz więcej właścicieli nieruchomości inwestycyjnych o charakterze biurowym stara się o uzyskanie certyfikatu LEED, BREEAM lub obydwu. Posiadanie certyfikatu nie tylko dobrze świadczy o obiekcie, ale również samo w sobie stanowi doskonałą reklamę oraz wartość dodaną.

Najemcy cenią tego rodzaju nieruchomości komercyjne za ich wysoki prestiż, zwracają też uwagę na podejście inwestorów do projektowania budynków. Inwestycje biurowe z certyfikatem BREEAM lub LEED często pozwalają swoim najemcom na dokonanie oszczędności w zakresie eksploatacji wynajmowanej powierzchni, co jest niezmiernie istotne dla portfela każdego najemcy. Certyfikowane biurowce są obecnie dużą konkurencją na rynku dla inwestycji, które nie posiadają tego rodzaju certyfikatu.
Dla najemcy certyfikaty BREEAM oraz LEED stanowią poświadczenie jakość i wysokiego standardu inwestycji biurowej. Nie dziwi więc fakt, że corocznie przybywa nieruchomości komercyjnych, które starają się o uzyskanie certyfikacji.

Certyfikacja pomaga wyróżnić się na rynku nieruchomości komercyjnych
Sektor biurowy był jednym z tych, które najmocniej odczuły efekty pandemii koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami. W okresie pełnego lockdownu zapotrzebowanie na nowe powierzchnie biurowe do wynajęcia momentalnie się zmniejszyło. Od poniedziałku zostanie zniesiony nakaz noszenia maseczek ochronnych, co przekłada się na rozluźnienie nastrojów wśród najemców. Coraz chętniej przedsiębiorcy wracają do stacjonarnych biur.
Dostrzegając to ożywienie na rynku nieruchomości, deweloperzy nie ustają w podejmowaniu kolejnych inwestycji, oraz oddają do użytku nowe projekty inwestycyjne. Zainteresowanie biurami na wynajem znów rośnie, przy czym dużym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości inwestycyjne w segmencie biurowym posiadające certyfikację BREEAM oraz LEED.

alex-knight-309862-unsplash

Czy jest ekologiczny certyfikat BREEAM?
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Mona uznać, że obecnie jest to najczęściej stosowany system certyfikacji, której poddaje się m.in. inwestycje o charakterze biurowym.
Właściciel nieruchomości komercyjnej, która ma zostać poddana certyfikacji, musi zatrudnić asesora BREEAM. Co istotne, procesowi certyfikacji BREEAM mogą zostać poddane nie tylko biurowce, ale również budynki mieszkalne, magazynowe, handlowe, przemysłowe, hotele itp.

Schematy certyfikacji i kategorie w BREEAM
System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM został podzielony na kilka schematów, którymi są:
– New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią) przeznaczony dla nowopowstających inwestycji,
– In-Use przeznaczony dla budynków już istniejących i użytkowanych przez okres minimum dwóch lat,
– Refurbishment & Fit-Out przeznaczony dla renowacji i wykończenia,
– Communities przeznaczony dla projektów urbanistycznych,
– Infrastructure przeznaczony dla projektów infrastrukturalnych.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został podzielony na 10 kategorii, którymi są:
1. Zarządzanie
2. Zdrowie i dobre samopoczucie
3. Woda
4. Energia
5. Transport
6. Innowacje
7. Odpady
8.Wykorzystanie terenu i ekologia
9. Zanieczyszczenia
10. Materiały

W każdej z poszczególnych kategorii określona została liczba punktów krytycznych (tzw. „Prerequisites”). Punkty te należy spełnić, aby mieć możliwość ubiegania się o przyznanie obiektowi certyfikatu.
W zależności od ilości uzyskanych punktów, inwestycja
komercyjna może otrzymać certyfikat BREEAM na poziomie:
– Pass – powyżej 30%
– Good – powyżej 45%
– Very Good – powyżej 55%
– Excellent – powyżej 70%
– Outstanding – powyżej 85%

Dlaczego certyfikat BREEAM jest tak istotny?
Certyfikat BREEAM poddaje nieruchomości inwestycyjne weryfikacji pod kątem jakości materiałów, które zostały użyte przy realizacji obiektu. Sprawdza także obiekt pod kątem przyjazności budynku dla środowiska, ekologii, komfortu pracy dla osób w nim przebywających itp.
Przedsiębiorcy, którzy poszukują biura na wynajem coraz większą uwagę przywiązują do tego, czy nieruchomość komercyjna jest certyfikowana. To zarówno ekologiczny i ekonomiczny wybór, ale także prestiż dla przyszłego najemcy.

Czym jest certyfikat LEED?
LEED jest systemem oceny wielokryterialnej budynków (Leadership in Energy and Environmental Design), który został wprowadzony w 1998 r. jako wersja pilotażowa przez U.S. Green Building Council – USGBC (amerykański odpowiednik PLGBC). LEED o drugi, zaraz po systemie certyfikacji BREEAM, najczęściej stosowany w Polsce system certyfikacji wielokryterialnej budynków.
Procesem certyfikacji zajmuje się operator systemu tego systemu, czyli USGBC we współpracy z GBCI (Green Business Certification Inc.). Dotyczy to jednak tylko Stanów Zjednoczonych. Poza ich granicami proces ubiegania się o uzyskanei certyfikatu LEED wiąże się z koniecznością podjęcia współpracy z akredytowanym profesjonalistą, czyli LEED AP.

Schematy certyfikacji i kategorie w LEED
System certyfikacji LEED uwzględnia kilka kategorii, które dzielą się na schematy, w tym na przykład podstawowy BD+C, a w nim:
– LEED New Construction (dla budynków nowopowstających),
– LEED Core & Shell (dla powierzchni wspólnych w nowych budynkach)
– Retail itp.

Schemat dzieli się na poszczególne kategorie wymagań, takie jak:
zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko,
efektywna gospodarka wodna,
materiały i zasoby naturalne,
jakość środowiska wewnętrznego,
lokalizacja i transport,
zrównoważony teren,
innowacja i priorytety regionalne.

W zależności od ilości uzyskanych punktów, obiekt może otrzymać certyfikat LEED na poziomie:
– Certified – 40-49 punktów
– Silver – 50-59 punktów
– Gold – 60-79 punktów
– Platinum – 90-110 punktów

O certyfikat LEED w Polsce mogą ubiegać się obiekty takie jak: biura, budynki handlowe, budynki przemysłowe, hotele, szkoły. Certyfikacja jest (w większości schematów) procesem jednorazowym oraz bezterminowym.
Nowoczesne biurowce z certyfikatem BREEAM i LEDD są obecnie bardzo atrakcyjnym miejsce na wynajęcie biura z punktu widzenia najemców. Certyfikowane nieruchomości komercyjne stanowią o prestiżu i nowoczesności projektu inwestycyjnego, a przy tym są ekologiczne, co dla dużej liczby przedsiębiorców jest bardzo istotne.

Redakcja
Komercja24.pl

Czy najemcy są gotowi zapłacić więcej za zielone budynki?

Grejbus Karol 06.2018

Zapytaliśmy 373 firmy zatrudniające 10 milionów pracowników o ich strategie dotyczące nieruchomości. Spośród respondentów badania Knight Frank aż 40% firm przyjęło cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Co ważne, ponad trzy czwarte z ankietowanych, którzy przyjęli cel zerowej emisji CO2 netto, wyznaczyło go na rok 2030. Biorąc pod uwagę, że budynki odpowiadają za około 40% globalnej emisji dwutlenku węgla, nie można ich ignorować lub nie uwzględniać w korporacyjnych próbach osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla.

W kolejnych latach firmy szukające nowego biura będą musiały wziąć pod uwagę kwestie ochrony środowiska w procesie wyboru budynku, w którym to biuro będzie się mieścić. W Polsce sytuacja jest o tyle prosta, że znakomita większość, bo ponad 80% nowoczesnych budynków biurowych, a w Warszawie nawet 94%, może pochwalić się zielonymi certyfikatami. Istotnym trendem jest to, że obecnie nie powstają już żadne nowe inwestycje biurowe, które nie podlegają certyfikacji
wielokryterialnej. Na naszym rynku dominują przede wszystkim dwa systemy takiej certyfikacji – BREEAM i LEED. W zależności od kategorii, w których są przyznawane (na etapie projektowania, budowy i użytkowania) zaświadczają o tym jaki jest wpływ danego budynku na środowisko.

O ile globalne korporacje, dla których polityka zrównoważonego rozwoju jest często częścią ich DNA, w sposób naturalny lokują swoje biura w nowoczesnych budynkach biurowych, które już są certyfikowane, o tyle na rynku jest wiele firm, dla których koszt wynajęcia powierzchni w takim obiekcie wydaje się być poza zasięgiem. Należy jednak zauważyć, że globalne trendy związane z ochroną środowiska, sankcjonowane przez chociażby Porozumienie Paryskie z 2015 roku, powoli prowadzą do sytuacji, w której gospodarki, a co za tym idzie przedsiębiorcy będą musieli zacząć wdrażać rozwiązania zmierzające do redukcji emisji CO2. Mając tę wiedzę, podczas poszukiwania nowego biura już teraz warto spojrzeć właśnie w stronę zielonych budynków. Odpowiedzialność wobec środowiska staje się bowiem równoznaczna z dobrym biznesem, a nie tylko dobrym PR-em.

Pomimo, że w większości przypadków, podczas decyzji o wyborze nowego biura najważniejszym czynnikiem pozostaje cena istotne jest, że świadomość społeczna rośnie i w relacjach z klientem również zauważamy pozytywne zmiany w kierunku wynajmowania powierzchni w zielonych budynkach. Dlatego ważnym argumentem przemawiającym na ich korzyść jest możliwość oszczędności kosztów związanych z prowadzeniem działalności w takim biurze. Musimy pamiętać, że około 30% kosztów związanych z utrzymaniem biura stanowią media. A wybierając powierzchnię w budynku certyfikowanym najemca może skorzystać z rozwiązań, które przełożą się na oszczędność w kosztach eksploatacji, a te są poważnym obciążeniem dla każdej firmy.
Źródło: Karol Grejbus, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, Knight Frank.

Najemca kompleksu Silesia Business Park w Katowicach przedłużył umowę najmu powierzchni biurowej

Silesia-Business-Park (1)
Firma Distribev przedłużyła umowę najmu 1030 metrów kw. powierzchni biurowej w kompleksie Silesia Business Park w Katowicach. 

Ten nowoczesny kompleks czterech budynków zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie największego na Śląsku centrum handlowego: Silesia City Center. Na korzyść inwestycji przemawia nie tylko doskonała lokalizacja ale i wysoki standard oferowanych biur do wynajęcia. Wszystkie budynki, jakie powstały w ramach kompleksu, uzyskały certyfikat LEED na poziomie GOLD.

Firma Distribev zdecydowała się przedłużyć umowę najmu w Silesia Business Park. Decyzja ta była podyktowana zarówno elastycznym podejściem właściciela obiektu, jak i korzystnymi warunkami najmu – mówi Elżbieta Golik, Starszy Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Najemca użytkujący powierzchnię w Silesia Business Park przedłużył umowę najmu 1.030 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. Cieszymy się, że Klient obdarzył nas zaufaniem, decydując się na nasze wsparcie, a także tym, że udało nam się zrealizować wszystkie postawione przed nami cele – mówi Karolina Słysz, Dyrektor biura w Krakowie firmy Cresa Polska.

Kompleks Silesia Business Park należy do grupy ISOC. Najemca był reprezentowany przez firmę doradczą Cresa Polska.