Branża centrów handlowych apeluje o pilne otwarcie od 1 lutego

mall galeria

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) w imieniu branży apeluje do Rządu o jak najszybsze pełne otwarcie galerii handlowych. Analiza publicznie dostępnych danych nt. liczby przypadków COVID-19 zgromadzonych przez stowarzyszenie pokazuje, że funkcjonowanie sklepów w galeriach nie przekłada się na wzrost zachorowań w kraju. W centrach zachowywane są najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z zasadą DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki), a kontakt między klientami jest krótkotrwały.

PRCH wskazuje również na wyniszczające dla sektora handlowego skutki 15 tygodni lockdownów – ogromne straty w obrotach sklepów i usług przekraczające 30 mld zł oraz lukę w budżetach właścicieli centrów handlowych sięgającą ok. 5 mld zł, czyli 45 proc. ich rocznych przychodów.
Oznacza to także niższe o ok. 6,2 mld zł wpływy z VAT do budżetu państwa oraz negatywne konsekwencje dla rynku pracy.
PRCH w pełni rozumie konieczność podejmowania działań, które prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich Polaków, jednak stowarzyszenie podkreśla, że zamknięcie sklepów w centrach handlowych jest bezpodstawne i bardzo dotkliwe dla sektora. Obostrzenia powinny być wprowadzane przy uwzględnianiu konsekwencji ekonomicznych oraz w oparciu o dane i analizy liczby zakażeń, a te zebrane w ostatnich tygodniach nie pokazują związku pomiędzy otwarciem galerii, a liczbą chorych na koronawirusa.

Zamknięcie centrów handlowych jest nie tylko nieefektywną metodą walki z pandemią, ale również mechanizmem sukcesywnie wyniszczającym polską gospodarkę. Każdy kolejny dzień lockdownu to dalsze straty dla branży centrów handlowych, która już znacząco ucierpiała podczas trzykrotnego, trwającego 15 tygodni, ograniczania działalności placówek handlowych i usługowych. Wiosenne zamknięcia sklepów w galeriach przyniosły lukę w obrotach galerii na poziomie 17,5 mld zł, jesienny lockdown skutkował zmniejszeniem obrotów o 6 mld zł, a trwający obecnie zakaz działalności sklepów przynosi kolejne 6 mld zł strat. Łącznie to 30 mld zł utraconych przychodów sklepów i usługodawców działających w galeriach. W wyniku zamknięć ucierpiały również budżety wynajmujących – ich roczne dochody spadły o 5 mld zł, czyli ponad 45 proc. rocznych przychodów. Zostali oni także wyłączeni z tarcz pomocowych i jednocześnie obciążeni kosztami abolicji czynszowej. Skutki finansowe wprowadzanych obostrzeń będą widoczne także w budżecie państwa. Wpływy z podatku VAT będą niższe o ok. 6,2 mld zł. Konsekwencje odczuje rynek pracy, na którym zwolnienia będą zauważalne w drugim kwartale br.

PRCH wskazuje także na brak równości w traktowaniu podmiotów gospodarczych poprzez rozporządzenia epidemiczne zakazujące działalności wybranym placówkom handlowym. Te same sklepy w centrach handlowych o powierzchni powyżej 2 000 mkw. są traktowane inaczej, niż te położone w mniejszych obiektach lub przy ulicach handlowych. Trudno jest też znaleźć uzasadnienie pod kątem epidemiologicznym dla doboru branż, które mogą prowadzić działalność bez ograniczeń. To sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, dlatego obecne regulacje wymagają pilnej zmiany, a galerie pełnego otwarcia.

Branża oczekuje jak najszybszego pełnego otwarcia obiektów handlowych i prowadzenia działalności w wysokim rygorze sanitarnym. W galeriach wdrożono zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, WHO i międzynarodowej organizacji certyfikującej bezpieczeństwo w obiektach handlowych, Safe Shopping Centres. Polskie standardy sanitarne są jednymi z najwyższych w Europie, a tysiące kontroli policji i sanepidu nie wykazały nieprawidłowości. Podczas gdy pracownicy galerii regularnie dezynfekują wszystkie powierzchnie wspólne w nieruchomościach i kontrolują przestrzeganie zasady DDM, prowadzone są również działania edukacyjne. PRCH pokazuje jak należy zachować się w galerii handlowej w czasach pandemii – w kampanii społecznej #KupujęBezpiecznie Bezpieczeństwo – Kupuję to!

PRCH w imieniu swoich członków apeluje również do Rządu o objęcie wsparciem w ramach tarcz pomocowych wszystkich najemców, którzy nie mogą prowadzić działalności oraz włączenie właścicieli i zarządców centrów handlowych do programów pomocowych.

Źródło: Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

NEPI Rockcastle kontynuuje zieloną certyfikację galerii

NEPI Rockcastle BREEAM
Dla NEPI Rockcastle zrównoważony rozwój i zrównoważone zarządzanie obiektami w portfolio to dowód odpowiedzialności za lokalne społeczności i środowisko. Dlatego, by na bieżąco i obiektywnie monitorować efekty swoich działań, na początku 2020 r. spółka rozpoczęła cykliczny proces „zielonej” certyfikacji swoich galerii handlowych w Polsce.

Teraz Centrum Handlowe Bonarka w Krakowie, Galeria Warmińska w Olsztynie oraz CH Platan w Zabrzu dołączyły do grupy centrów NEPI Rockcastle wyróżnionych certyfikatem BREEAM In-Use, który poświadcza ich ekologiczność. Wszystkie nieruchomości otrzymały status „excellent”. Bonarce identyczną notę przyznano za efektywność zarządzania obiektem, zaś w Galerii Warmińskiej i CH Platan ten aspekt oceniono jako „very good”.

– Kolejne bardzo satysfakcjonujące wyniki certyfikacji naszych galerii potwierdzają, że NEPI Rockcastle dba o zrównoważony rozwój i działalność swoich obiektów, a także dobiera rzetelnych partnerów biznesowych, którzy zarządzając nieruchomościami, kierują się podobnymi wartościami. Dokładamy wszelkich starań, by obiekty NEPI Rockcastle miały możliwie pozytywny wpływ na otaczające środowisko i były przyjazne dla Klientów oraz pracowników – mówi Przemysław Wasiluk, Operations Asset Manager, NEPI Rockcastle.

mat.pras.

Negocjacje po lockdownie w centrach handlowych

tim-gouw-79563-unsplash
Pierwsza połowa bieżącego roku postawiła branżę retail w bezprecedensowej sytuacji. Wielotygodniowy lockdown okazał się być problemem nie tylko dla punktów handlowych i usługowych, które straciły możliwość zarobkowania, ale także dla właścicieli centrów i galerii handlowych.     

Przypomnijmy, że w świetle prawa najemcy, którzy nie mieli możliwości prowadzenia działalności ze względu na SARS-CoV-2, przy spełnieniu określonych warunków, zwolnieni byli z obowiązku uiszczania opłat czynszowych i eksploatacyjnych. Te koszty jednak nie zniknęły, w całości zostały scedowane na wynajmujących. Dodatkowo pomysł wprowadzenia w ramach tarczy antykryzysowej mechanizmu czasowego wygaszania umów najmu lub dzierżawy przez okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych skutkował trudnym do przeprowadzenia wygaśnięciem wzajemnych świadczeń. (Najemca na czas lockdownu powinien w takim wypadku opróżnić lokal.) Po ustaniu zakazu prowadzenia działalności, najemca powinien złożyć wynajmującemu wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach. Spowodowało to duże poruszenie w całej branży. Pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Po 4. maja, kiedy nastąpiło ponowne otwarcie, najemcy w centrach handlowych mieli 3 miesiące na przedłożenie wynajmującym: właścicielom czy zarządcom centrów oświadczenia woli przedłużenia umów najmu zgodnie z tzw. tarczą antykryzysową. Był to czas wzmożonych negocjacji, rozmów i konsultacji między właścicielami salonów, a zarządcami centrów handlowych. Sytuacja ta wymagała i nadal wymaga wypracowywania nowych rozwiązań. – Takie rozmowy wymagają dużej dozy zrozumienia po obydwu stronach, bo działamy w złożonym ekosystemie, który oparty jest na wzajemnych zależnościach. W ROS Retail Outlet Shopping utrzymujemy długoletnie, partnerskie relacje biznesowe z ponad 500 markami – mówi Dawid Rutkowski, Asset & Development Manager w ROS Retail Outlet Shopping. – Kiedy zasiadaliśmy do rozmów, niepewność dało się odczuć po obu stronach, bo wszyscy, zarówno nasi najemcy, właściciel oraz ROS jako zarządca centrów Designer Outlet, mieliśmy świadomość, że trzeba stawić czoła zupełnie nowej sytuacji. Zamrożona gospodarka, tworząca się „na gorąco” legislacja i niewiadoma przyszłość powodowały, że łatwo było ulec emocjom, co mogło prowadzić do niepotrzebnych strat w obszarze relacji na linii marka – zarządca.

Centra Designer Outlet do rozmów i negocjacji przygotowywały się już w trakcie lockdownu. ROS Retail Outlet Shopping wiedział, że nie da się wprowadzić jednego rozwiązania dla wszystkich najemców, sytuacja każdego z partnerów była różna i każdą należało skonsultować indywidualnie. Jak zapewnia Rutkowski – Byliśmy i jesteśmy świadomi, że w sytuacji niemożności realizacji sprzedaży, czynsz opłacany przez najemcę stanowi duże obciążenie. Pandemia spowodowała brak możliwości uzyskania dochodów, z drugiej strony umowy najmu pozostawały w mocy do momentu warunkowego zawieszenia ich przez ustawodawcę. Dodatkowo, tuż po ponownym otwarciu, pojawiała się obawa, że nałożone na wszystkich nas restrykcje sanitarne, zmiany nawyków klientów i niepewność ekonomiczna spowodują długotrwałą nierentowność w salonach sprzedażowych. W związku z tymi obawami powołaliśmy „sztab kryzysowy” jeszcze zanim restrykcje dotknęły polskiego rynku.

Optymalne środki wsparcia, którego mogli udzielić wynajmujący to głównie oczywiście zwolnienia z czynszów, ale pomoc centrów centrach Designer Outlet wypracowywano każdorazowo indywidualnie tak, by była jak najbardziej efektywna. Pod uwagę brano m.in. charakter prowadzonej działalności najemcy, zaplecze marki (czy jest np. siecią o globalnej skali operacyjnej), jak również postanowienia umowy najmu. – Nie możemy oczywiście mówić o szczegółach ustaleń z naszymi najemcami tu w Polsce jak i za granicą, jednak warto podkreślić, że przy tak dużej liczbie lokali, do każdego przypadku podeszliśmy indywidualnie i mamy nadzieję, że wypracowane warunki są odebrane jako fair dla wszystkich. Niestety po szybkiej odbudowie wyników latem, obserwujemy drugą falę zakażeń i restrykcji.- komentuje Rutkowski.

Najemcy wykazali się dużą determinacją, by przede wszystkim powrócić do normalnej działalności. Byli znakomicie przygotowani do ponownego otwarcia zarówno pod względem wymogów sanitarnych jak i wewnętrznych restrykcji wypracowywanych w centrach Designer Outlet. – Podczas rozmów z najemcami bardzo częstym i ważnym argumentem podnoszonym przez właścicieli salonów była odpowiedzialność za miejsca pracy, które chcieli utrzymać pomimo trudnej sytuacji. Dla nas to zrozumiałe podejście, dlatego tym bardziej teraz, kiedy znów rośnie wskaźnik zachorowań, musimy ściśle współpracować z naszymi najemcami i inwestorami, by zapewnić wysokie wskaźniki sprzedaży przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom salonów i klientom – zaznacza Dawid Rutkowski.

Po ponownym otwarciu centra Designer Outlet szybko wróciły na stałe tory i notują zadowalające wskaźniki odwiedzin oraz sprzedaży. Prowadzone są rozmowy w sprawie nowych najmów. Jak twierdzi Rutkowski – Już krótko po lockdownie sfinalizowaliśmy nowe umowy, a kolejne są w opracowaniu. Możemy powiedzieć, że pomimo wiosennego zatrzymania handlu wielkopowierzchniowego i jesiennej niepewnej przyszłości branży w obliczu trwającej pandemii, zapotrzebowanie na lokale w naszych centrach utrzymuje się na poziomie, który pozwala nam dalej rozwijać nasze obiekty.

ROS Retail Outlet Shopping

ROS Retail Outlet Shopping z siedzibą w Wiedniu i partnerami w Polsce, we Włoszech oraz Francji, zajmuje się niezależnym doradztwem na rynku nieruchomości dla handlu detalicznego oraz zarządza centrami handlowymi. Specjalizuje się
w zarządzaniu siecią Designer Outlet oraz innowacyjnymi konceptami handlowymi w Europie. Założyciele, Thomas Reichenauer i Gerhard Graf, będąc uznanymi specjalistami w branży posiadają wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku outletów. ROS Retail Outlet Shopping obejmuje swoim działaniem wszystkie etapy projektu, od znalezienia odpowiedniej lokalizacji do ukształtowania i rozwoju wszystkich aspektów zarządzania operacyjnego. Zrównoważony rozwój jest wspierany przez partnerską współpracę  z markami, wysoką jakość zarządzania sprzedażą i standardów obsługi klienta, a także innowacyjne podejście marketingowe zapewniane przez profesjonalny zespół zarządzający. Portfolio ROS Retail Outlet Shopping obejmuje: Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, Brugnato 5Terre Outlet Village, Designer Outlet Warszawa, Designer Outlet Gdańsk, Designer Outlet Sosnowiec, Premier Outlet Budapest, Designer Outlet Algarve, Designer Outlet Croatia, La Galleria Parma, La Torre Zaragoza i przyszłe inwestycje w Europie. Centra outletowe Designer Outlet obecne są w Polsce w trzech lokalizacjach – w Gdańsku, Sosnowcu i Piasecznie pod Warszawą. Każde z nich oferuje unikalny mix polskich i zagranicznych marek modowych, również grupę marek segmentu premium. Szeroka oferta daje niepowtarzalną okazję do nabycia najwyższej jakości produktów w cenach zawsze 30-70% niższych od cen regularnych. W ofercie centrów możemy znaleźć m.in. marki: Armani, Calvin Klein, Guess, Levi’s, New Balance, Nike, Pandora, Tommy Hilfiger i wiele więcej.

Źródło: ROS Retail Outlet Shopping.

Pięć centrów handlowych Atrium z certyfikatem BREEAM

19922_atrium_logo_pantone bzc

Należące do Atrium Poland warszawskie centra handlowe  –  Atrium Promenada, Atrium Reduta, Atrium Targówek, Wars Sawa Junior oraz King Cross Praga – otrzymały międzynarodowy certyfikat BREEAM. Wyróżnienie potwierdza najlepsze praktyki Atrium w zakresie zrównoważonego budownictwa. O jego przyznaniu przez BRE (Building Research Establishment) decyduje ocena systemu jakości i wpływu budynku na środowisko.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE na podstawie raportu i materiałów przygotowanych przez niezależnego licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym. Pięć warszawskich centrów otrzymało ocenę Very Good w kategorii Building Management i Asset Performance. Wysokie noty są potwierdzeniem stosowania w obiektach ekologicznych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Najwyższe noty dla warszawskich obiektów Atrium przyznano w kategoriach „Waste” oraz „Materials”. Wpływ na nie miały zastosowane w centrach rozwiązania, które mają na celu minimalizowanie zużycia wody, energii elektrycznej oraz recykling odpadów.

– Bardzo dobre noty przyznane przez BRE aż pięciu centrom handlowym Atrium potwierdzają skuteczność wdrażanych przez nas zrównoważonych rozwiązań. Staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko i wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz być przyjaznym miejscem zakupów i spędzania czasu wolnego. Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszych obiektów oraz pozytywnie motywujemy klientów do włączania się w sprawy ważne lokalnie, w tym kwestie środowiskowe – w trosce o najbliższe otoczenie oraz  przyszłość kolejnych pokoleń – mówi Joanna Pintal, Head of Marketing, Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o.

Atrium obserwuje trendy i zmieniające się oczekiwania, w tym zapotrzebowanie na wysokiej jakości, zrównoważone i przyjazne architektonicznie przestrzenie o funkcjach społecznych, sprzyjające spotkaniom, budowaniu i zacieśnianiu relacji, wspólnemu spędzaniu czasu, nowym doświadczeniom. Spółka rozwija i unowocześnia swoje centra handlowe tak, by mogły pełnić ważną społecznie funkcję w przestrzeni publicznej.

Źródło: Atrium.

Centrum Serenada rozpoczęło współpracę z Traficarem

serenada1
Centrum Serenada nieustannie pracuje nad tym, aby zwiększyć komfort wizyt swoich klientów i dać im jeszcze więcej możliwości dotarcia na zakupy.

Aby jeszcze bardziej ułatwić swoim Klientom podróż do oraz z Centrum, na parkingu na poziomie +2, uruchomione zostały specjalnie oznakowane stanowiska Traficar, które będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Nowe miejsca Traficar w Serenadzie ułatwią potencjalnym klientom połączenie z Centrum. Poprzez możliwość odbioru i pozostawienia samochodu Traficar na parkingu, zwiększa się ilość sposobów na dotarcie do Serenady bez prywatnego samochodu.