EKOINBUD: W Ostródzie powstaje pierwszy drewniany szpital w Polsce

hl-24476476917

Rozbudowa szpitala w Ostródzie, mieszczącego się przy ulicy Jagiełły, jest przykładem realizacji łączącej w sobie wykorzystanie nowatorskich, innowacyjnych i proekologicznych technologii budowlanych i instalacyjnych w budynku użyteczności publicznej.

Rozwiązania te nie tylko znacznie skrócą czas samego procesu budowy, ale pozwolą też zminimalizować negatywny wpływ obiektu na środowisko naturalne. Firmą, której powierzono rozbudowę szpitala, jest gdańska spółka EKOINBUD, specjalizująca się w budowie modułowych obiektów użyteczności publicznej.

Zakrojony na szeroką skalę projekt modernizacji ostródzkiego szpitala zakłada rozbudowę obiektu w kierunku ulicy Jagiełły. Po jej ukończeniu całkowita powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosić 1588,8 m2. Łącznie na terenie szpitala powstaną aż 102 pomieszczenia podstawowe oraz dodatkowe pomieszczenia techniczne i komunikacyjne. W ramach inwestycji w szpitalu powstaną liczne sale zabiegowe o zróżnicowanym przeznaczeniu, wybudowany zostanie nowy podjazd dla karetek oraz ciągi piesze w otoczeniu obiektu. Projekt obejmuje również zagospodarowanie okolicznych terenów zielonych.

Zakończenie rozbudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przewidziane jest na czwarty kwartał 2023 r.

Z olbrzymią satysfakcją przystąpiliśmy do tej realizacji, mając na uwadze, że po lotniskach, to właśnie szpitale należą do najbardziej wymagających technicznie obiektów – mówi Tomasz Balcerowski, prezes zarządu EKOINBUD. Ta realizacja potwierdza zakres i poziom naszych kompetencji i otwiera nam drogę do współpracy z wymagającymi inwestorami przygotowującymi nawet tak skomplikowane inwestycje, a którzy równocześnie oczekują szybkiej realizacji, wysokiej jakości, ekologii zastosowanych rozwiązań, a swoje inwestycje realizują z poczuciem odpowiedzialności środowiskowej.

Źródło: EKOINBUD.

W Szwajcarii powstanie drewniany wieżowiec o wysokości 80 metrów

rawpixel-749494-unsplash
Czy drewniane wieżowce mają szansę stać się światowym trendem budowlanym? Wiele wskazuje na to, że tak.

W Szwajcarii ma powstać drewniany wieżowiec. Obiekt Pi oprócz imponujących 28 kondygnacji i 80 metrów wysokości, będzie miał konstrukcję o 34% lżejszą od budynku ze stali i 17% lżejszą niż hybrydowe drewniane wieżowce. Za sprawą tego budowa wieżowca będzie miała znacznie mniejszy wpływ na środowisko. Zdaniem ekspertów Polskich Domów Drewnianych rozwój technologii w budownictwie drewnianym sprawia, że takie budynki mają szansę mocniej się spopularyzować.
Budowa wieżowca Pi realizowanego przez firmę Implenia dla Urban Assets Zug AG ma ruszyć w 2022 roku.

Choć wysokość drewnianych wieżowców jest wyrazistym aspektem i wskazuje na zaawansowanie technologii, warto zwrócić uwagę na inne wyróżniki. Szwajcarski projekt dzięki znacznemu ograniczeniu ciężaru konstrukcji nośnej już na etapie budowy pozwoli zmniejszyć ilość pracy i ograniczyć ilość nieodnawialnych materiałów niezbędnych do jego powstania. Energii też będzie potrzeba mniej, a oszczędność CO2 to aż 1700 ton. Do tego dojdzie jeszcze 3333 ton CO2, które pozostaną przechowane w drewnie jako materiale budowlanym – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Ruszył konkurs architektoniczny na pierwsze w Polsce osiedle z drewna

rowan-heuvel-51244-unsplash
W dniu 17 maja br. wystartował konkurs dla pracowni architektonicznych na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej. Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu w oparciu o drewno, z uwzględnieniem aspektów ekologii, zrównoważonej energii oraz użyteczności i wygody mieszkańców. Organizatorem konkursu jest spółka Polskie Domy Drewniane, a patronem honorowym Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Hasło przewodnie konkursu to „Miasto z Klimatem”.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny przebiega w dwóch etapach. W pierwszym z nich, organizatorzy do 9 czerwca br. zbierają zgłoszenia od zainteresowanych architektów i pracowni architektonicznych wraz ze szkicem koncepcji osiedla.
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wytypuje maksymalnie 5 najlepszych projektów, których autorzy przejdą do kolejnego etapu. Wybrane pracownie do 31 sierpnia br. przedstawią koncepcję architektoniczno-urbanistyczną osiedla „Miasteczko Winna Góra”.

– Osiedle w Środzie Śląskiej to wyjątkowy projekt. Będzie to pierwsze w Polsce tak duże osiedle budynków wielorodzinnych, które powstanie w nowoczesnej technologii wykorzystującej drewno. Będzie to zatem unikalne doświadczenie dla pracowni architektonicznych. Dodatkowo, stawiamy na wszystkie te aspekty, które są teraz ważne w budownictwie, czyli ekologię, energię odnawialną czy efektywność energetyczną. Ostatecznie zależy nam na tym, aby mieszkańcy osiedla „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej wprowadzili się do zdrowej, przyjaznej i naturalnej przestrzeni, czyli do „Miasta z Klimatem” – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu zaplanowano na 15 września br. Publicznemu ogłoszeniu wyników będzie towarzyszyła wystawa pokonkursowa. Dla trzech laureatów przewidziano nagrody pieniężne, których łączna kwota to 100 tys. zł.

 

Źródło: Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD).

Nowoczesne budownictwo drewniane drogą do obniżenia śladu węglowego

tierra-mallorca-NpTbVOkkom8-unsplash
Budynki, w całym swoim cyklu życia, generują aż 39% emisji dwutlenku węgla do atmosfery – wynika z raportu Architecture 2030. Redukcja tego wskaźnika to cel zapisany w porozumieniu paryskim oraz Europejskim Zielonym Ładzie. Jedną ze ścieżek łagodzenia zmian klimatu jest wykorzystanie drewna w budownictwie, którego tona użyta zamiast betonu, zmniejsza o dwie tony emisję CO2 do atmosfery (dane European Forest Institute). Tematyce śladu węglowego w budownictwie poświęcona była konferencja Polskich Domów Drewnianych i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Spis treści:
Ekologia budownictwa drewnianego
Budownictwo drewniane coraz popularniejsze

Z definicji Carbon Trust wynika, że ślad węglowy to całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych przez organizację, wydarzenie, produkt lub przez daną osobę w całym cyklu życia, wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Aktualnie budownictwo, uwzględniając cały cykl życia budynku, generuje aż 39% emisji CO2 do atmosfery. Dlatego tak istotne jest szukanie alternatyw i wykorzystywanie materiałów najbardziej przyjaznych dla środowiska. W tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest nowoczesna technologia szkieletu drewnianego, która przeciwdziała zmianom klimatycznym dzięki dwóm mechanizmom: magazynowania dwutlenku węgla w drewnie na wiele dziesiątków lub nawet setek lat oraz ograniczenia zużycia wysokoemisyjnych materiałów takich jak beton i stal. Jest to zgodne z założeniami porozumienia paryskiego, z którego wynika, że kraje Unii Europejskiej (w tym Polska) mają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

– Naszym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla na dwóch kluczowych etapach, czyli samej budowy, a następnie użytkownia naszych domów czy mieszkań. Stawiając na konstrukcje drewniane magazynujemy dwutlenek węgla w materiale i ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Natomiast w celu ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie użytkowania, wykorzystujemy ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła czy fotowoltaika – mówi Andrzej Schleser, Członek Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Ekologia budownictwa drewnianego
Z danych European Forest Institute wynika, że uwzględniając cały cykl życia budynku, budownictwo betonowe odpowiada za zużycie 42% całkowitej energii, 35% emisji gazów cieplarnianych i 30% zużycia wody.
– To właśnie budynki stanowią klucz do niskoemisyjnej przyszłości w Polsce i na świecie. To również globalne wyzwanie, jak połączyć potrzeby budownictwa ze zrównoważonym rozwojem społeczeństw. Jeżeli zostaną zachowane odpowiednie standardy dla materiałów i procesów to ślad węglowy budynków drewnianych będzie niższy niż budynków betonowych – mówi dr inż. Jakub Gawron z Katedry Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Budownictwo drewniane coraz popularniejsze
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba budynków drewnianych powstających w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. W 2020 roku powstało ich 905 wobec 348 w 2015 roku. Rosnąca popularność konstrukcji drewnianych to krok w dobrym kierunku, choć potencjał tego rynku jest znacznie większy. Każdego roku może powstawać nawet 15 tys. budynków drewnianych.

– Nawet uwzględniając ten dynamiczny wzrost to udział budownictwa drewnianego w całości rynku wynosi ok. 1%. Potencjał jest znacznie większy. Dzięki nowoczenym technologiom prefabrykacyjnym pozwalającym budować wielokondygnacyjne budynki z drewna zdecydowanie zwiększymy ten udział. Chcemy, aby do 2040 roku nawet 20% budynków w Polsce powstawało w technologiach wykorzystujących drewno. Tym samym znacząco zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – podsumowuje Andrzej Schleser.

Źródło: Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD).

Drewno w budownictwie drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej

tierra-mallorca-NpTbVOkkom8-unsplash

Budownictwo odpowiada za aż 39% emisji dwutlenku węgla do atmosfery – wynika z raportu Architecture 2030. Redukcja tego wskaźnika to cel zapisany w porozumieniu paryskim oraz Europejskim Zielonym Ładzie 2050. Jedną ze ścieżek łagodzenia zmian klimatu jest wykorzystanie drewna w budownictwie, które ma zastępować bardziej emisyjne materiały, jak beton czy stal. A różnice w emisji CO2 są ogromne. Jeden kilkukondygnacyjny budynek w technologii drewnianej zamiast betonowej to ponad 1,4 tys. ton CO2 mniej w atmosferze.

We wrześniu 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 roku (w stosunku do poziomu z 1990 roku). Celem długofalowym strategii nazywanej Europejskim Zielonym Ładem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2050 roku. Ursula Von Der Leyen na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego powiedziała, że m.in. dzięki zastosowaniu organicznych materiałów budowlanych, takich jak drewno, sektor budowlany, zamiast być źródłem emisji dwutlenku węgla, może stać się jego naturalnym pochłaniaczem. Natomiast w grudniu 2020 roku obchodziliśmy 5-lecie podpisania porozumienia paryskiego. Jego celem jest m.in. ograniczenie wzrostu globalnej temperatury oraz osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Do tej pory tekst został ratyfikowany przez 189 państw (w tym Polskę).

– Nasze społeczeństwo, w tym zwłaszcza młodzi ludzie, jest coraz bardziej świadome. Już w tym momencie na neutralności klimatycznej zależy wielu z nas. Problemem jest jednak wciąż niski poziom świadomości w wielu kwestiach, w tym tych związanych z zaletami budownictwa drewnianego, które jest postrzegane steteorypowo.

Tymczasem nowoczesne konstrukcje drewniane to synonim nowoczesności, trwałości i ekologii. Tylko poprzez zwiększone wykorzystanie prefabrykowanych elementów, spełnimy zakładane poziomy obniżenia emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Trzeba jednak zacząć od solidnej pracy edukacyjnej – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Jedna konstrukcja drewniana to ponad tysiąc ton CO2 w atmosferze mniej
Eksperci z Bangor University w Walii zbadali całkowity ślad węglowy wytwarzany podczas budowy 6-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Porównano tradycyjną technologię betonową z technologią drewna klejonego krzyżowo CLT. W obliczeniach wzięto pod uwagę nie tylko prace na placu budowy, ale również emisję dwutlenku węgla związaną np. z produkcją materiałów budowlanych, transportem czy gospodarką odpadami. Okazało się, że powstanie budynku betonowego wiąże się z emisją aż 992 ton CO2 do atmosfery, natomiast konstrukcja drewniana nie wytwarza, a przechowuje aż 426 ton CO2 dzięki zmagazynowaniu węgla w drewnie. To oznacza, że efekt netto wykorzystania technologii drewnianej zamiast betonowej to 1418 ton CO2 mniej w atmosferze.

– W powyższych wyliczeniach mówimy tylko o jednym budynku. Można sobie wyobrazić, o jakich liczbach będziemy mówić w odniesieniu do całości polskiego rynku budowlanego , na którym rocznie powstaje dziesiątki tysięcy konstrukcji z betonu i stali. Stawiając na drewno w budownictwie zdecydowanie ograniczamy emisję dwutlenku węgla. To ostatni dzwonek, żebyśmy zrozumieli, że nie spełnimy norm odnośnie neutralności klimatycznej bez zwiększenia liczby konstrukcji drewnianych w całości inwestycji budowlanych w Polsce – podsumowuje Andrzej Schleser, członek zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A. ds. handlowych.

Autor: Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD).

Polskie Domy Drewniane – TOP5 zalet wykorzystania drewna w budownictwie

jean-estrella-hvkAKCt1So0-unsplash

Przez setki lat ludzie wykorzystywali właściwości drewna budując domy, kościoły czy budynki użyteczności publicznej. Następnie odeszliśmy od tego ekologicznego budulca w stronę betonu, stali i aluminium, ale w ostatnich latach na światowych rynkach nastąpił powrót do budownictwa opartego na drewnie. Przykładami są kilkunastopiętrowe wieżowce z drewna m.in. w Norwegii, Austrii czy Kanadzie oraz osiedla mieszkaniowe z drewna w Polsce tworzone przez Polskie Domy Drewniane. Poniżej pięć dowodów na to, że drewno może z powodzeniem konkurować z innymi materiałami budowlanymi.

Spis treści:
ZALETA nr 1. Ognioodporność
ZALETA nr 2. Szybkość i precyzja
ZALETA nr 3. Ekologia
ZALETA nr 4. Przyjazność
ZALETA nr 5. Energooszczędność i dobra izolacja cieplna

ZALETA nr 1. Ognioodporność
Nowoczesne konstrukcje drewniane mają wyższą odporność ogniową niż inne materiały, które zwiększają swoją objętość wraz ze zmianą temperatury. Przykładem jest stal, która rozszerza się i zapada w wyniku wzrostu temperatury, zaś drewno praktycznie nie zmienia swojej objętości. Pod wpływem ciepła, drewno wysycha i staje się twardsze. Dodatkowo, aluminium przewodzi ciepło 7000, stal 1650 a szkło 23 razy szybciej niż drewno.
Odporność ogniową prefabrykowanego budownictwa drewnianego potwierdził niedawno eksperyment pożarowy, przeprowadzony w Pionkach przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwową Straż Pożarną. Pomimo ekstremalnie wysokich temperatur konstrukcja drewnianego budynku dwukondygnacyjnego, o powierzchni 110,5 mkw., nie została naruszona. Co więcej, pożar nie rozprzestrzeniał się na inne pomieszczenia.

ZALETA nr 2. Szybkość i precyzja
Współcześnie konstrukcję drewnianą w całości przygotowuje się w zakładzie prefabrykacji, w pełni kontrolowanych warunkach, co gwarantuje właściwy poziom dokładności. Na miejscu budowy jedynie łączy się ze sobą gotowe elementy. Czas montażu nawet dużej konstrukcji liczy się w tygodniach, a nie w miesiącach. Co więcej, podczas montażu i łączenia elementów praktycznie nie produkuje się gruzu budowlanego, więc teren jest natychmiast gotowy do dalszych prac np. wykończeniowych czy związanych z infrastrukturą.

– Z naszymi pierwszymi inwestycjami w Łodzi i Choroszczy ruszamy właśnie teraz. Dzięki temu, że podstawowym materiałem jest drewno, naszych generalnych wykonawców nie ograniczają warunki pogodowe. Większość procesu odbywa się w fabryce, co powoduje, że nie dotyczy nas sezonowość. To w momencie kiedy deficyt mieszkaniowy w Polsce jest szacowany przez Ministerstwo Rozwoju na 641 tys. mieszkań, jest istotną zmienną – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

ZALETA nr 3. Ekologia
Drewno to jedyny w pełni odnawialny materiał budowlany, który dodatkowo charakteryzuje się ujemną emisją CO2. Z analiz architekta Andrew Waugha, specjalisty od konstrukcji drewnianych, wynika, że emisja dwutlenku węgla w całym procesie produkcji (w tartaku, podczas transportu czy montażu) jest mniejsza niż suma wychwyconego CO2 z atmosfery podczas wzrostu drzewa. Stąd budownictwo drewniane odgrywa kluczową rolę w idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami.

ZALETA nr 4. Przyjazność
Wykorzystywanie naturalnych elementów w budownictwie to nie tylko kwestia estetyki, ale także lepszego samopoczucia mieszkańców. Z badania Think Wood wynika, że budynki o konstrukcji drewnianej wpływają zarówno na zwiększenie poziomu relaksacji, jak również obniżenie poziomu stresu. Co więcej drewno, w odróżnieniu od wielu innych materiałów budowlanych, nie ma właściwości toksycznych.

ZALETA nr 5. Energooszczędność i dobra izolacja cieplna
Drewno ma naturalne właściwości termoizolacyjne. Jego wykorzystanie w budynkach zmniejsza zapotrzebowanie na energię do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń, co prowadzi do ograniczenia i mniejszego zużycia paliw kopalnych.

– Komórkowa struktura drewna sprawia, że jest ono 15 razy lepszym izolatorem niż beton i aż 400 razy lepszym niż stal. Z danych European Wood wynika, że deska drewniana o grubości 2,5 cm ma wyższą odporność termiczną niż ściana z cegły o grubości 11,4 cm. To oczywiście przekłada się na korzystniejszy bilans energetyczny i w perspektywie długoletniego użytkowania można liczyć na większe oszczędności, które wynoszą ok. 10-15% – podsumowuje Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Źródło: Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD).

Drewniany dom w luksusowym osiedlu – energooszczędna, ekologiczna i cenowa rewolucja J.W. Construction

Wiktoria-front

„Wiktoria”, drewniany dom w luksusowym osiedlu podmiejskim Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim, jest praktyczne pasywny energetycznie, do ogrzania domu i wody oraz do wentylacji potrzebuje zaledwie 22 kWh/m kw./rok (po zastosowaniu paneli fotowoltaicznych można sprzedawać nadwyżki prądu), ekologiczny, a kosztuje tyle co dom tradycyjny.

To pionierska budowa. Od 2019 r. powstają tu piętrowe domy w technologii prefabrykacji drewnianej, wyróżniające się nowoczesną i przyjazną architekturą. Spełniają one wyśrubowane światowe normy dotyczące ekologii, akustyki i szczelności, zapewniają komfort termiczny i efektywność energetyczną. Najnowszy dom, który wprowadzamy do sprzedaży, dzięki połączeniu technologii budowy z wykorzystaniem nowoczesnego systemu ogrzewania i wentylacji, cechuje się wyjątkowym klimatem, mieszkańcy oddychają zdrowym przefiltrowanym powietrzem, mogą komfortowo mieszkać, pracować i wypoczywać. Zależało nam, żeby w cenie ekonomicznego domu tradycyjnego, zaoferować wyjątkowy pod względem użytkowania projekt: dom na długie lata, energooszczędny, ekologiczny, w położonym niedaleko Puszczy Kampinoskiej osiedlu – mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Dom „Wiktoria” jest naturalny, zdrowy i ekologiczny, a dzięki zastosowaniu ciepłych materiałów, pompy ciepła i wentylacji z odzyskiem ciepła, cechuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię – 22 kWh/ m kw./rok, czyli bliską parametrom domu pasywnego (15 kWh/m kw./rok.). Dom energooszczędny to 40 kWh, a tradycyjny, aż 120 kWh na m kw. rocznie. Oznacza to, że koszty użytkowania domu „Wiktoria” są kilkakrotnie niższe niż tych ogrzewanych standardowo. Ponadto dom jest przygotowany do montażu instalacji systemu fotowoltaicznego, który umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i nie tylko do zera ogranicza rachunki za prąd, ale można sprzedawać nadwyżki. Nowoczesne, ekologiczne wyposażenie uzupełnia wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Zapewnia ona, niezależnie od warunków atmosferycznych, dostęp świeżego, przefiltrowanego powietrza (bezcenne, zwłaszcza dla alergików), bez utraty ciepła.

Projekt domu „Wiktoria” podąża za najnowszymi trendami w architekturze, które stawiają na prostą bryłę z oryginalnymi detalami. Elewację zdobią drewniane wykończenia, a funkcjonalny rozkład pomieszczeń umożliwia ciekawą aranżację wnętrza i idealne wykorzystanie przestrzeni. Dom ma dwie kondygnacje, o łącznej powierzchni 133,62 m kw., a położony jest na działkach o powierzchni od 345 do 507 m kw. Na parterze, gdzie koncentruje się życie rodziny, zaaranżowany jest przestronny salon, kuchnia i łazienka. Z salonu wychodzimy na taras o powierzchni 16,5 m kw. Wygodnym rozwiązaniem jest przejście z przedsionka do garażu. Parter ma łączną powierzchnię 84,69 m kw. Poddasze użytkowe, o powierzchni 48,93 m kw. (powierzchnia liczona na poziomie podłogi wynosi 62,38 m kw. ), to trzy sypialnie oraz przestronna, widna, rodzinna łazienka.

W osiedlu Villa Campina docelowo powstanie 189 domów, a realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki własnej fabryce ekologicznych prefabrykatów J.W. Construction w Tłuszczu – dodaje Małgorzata Ostrowska.

Kolejnym projektem, który będzie realizowany w fabryce J.W. Construction, jest produkcja wielorodzinnych domów w technologii prefabrykowanej szkieletowej. Ten typ eko-budownictwa został dopracowany do perfekcji przez Skandynawów, którzy od lat, z powodzeniem, realizują takie projekty, co jest dowodem, że sprawdzają się w każdym klimacie, są komfortowymi domami na lata, nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Źródło: J.W. Construction.

7 na 10 domów drewnianych powstaje na wsi. Teraz budownictwo drewniane przenosi się do miast

rowan-heuvel-51244-unsplash

Budownictwo drewniane nadal stanowi zaledwie ok. 1% całości branży w Polsce, ale przez ostatnie 5 lat liczba konstrukcji drewnianych oddanych do użytku niemal się podwoiła – z 340 w 2013 r. do 658 w 2018 r. (dane GUS). Według Oferteo, zdecydowana większość, bo aż 68% wszystkich nieruchomości z drewna powstaje na wsi. Najwięcej w województwach małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Obecność na rynku deweloperów, takich jak Polskie Domy Drewniane, zmienia krajobraz budownictwa drewnianego. Aktualnie ekologiczne, drewniane osiedla powstają w miastach, a celem spółki jest zwiększenie udziału budownictwa drewnianego do nawet 20% w 2040 roku.

Spis treści:
Co siódmy dom drewniany powstaje w Małopolsce, tylko 2% na Mazowszu
Prefabrykacja przyspieszy rewolucję, bo budowa trwa cały rok

– Czas na ofensywę bezpiecznego budownictwa drewnianego w miastach. Na razie wśród Polaków pokutuje przekonanie, że dom z drewna jest raczej letniskowy niż całoroczny, stąd ich wysyp w miejscowościach wypoczynkowych. Przykład innych krajów pokazuje jednak, że budynki z drewna są uniwersalne i można je budować wszędzie. Celem naszej firmy jest wprowadzenie budownictwa drewnianego do miast. Zaczynamy od dwóch osiedli domów jednorodzinnych w Choroszczy i Łodzi. Następnie ruszamy z koncepcją architektoniczną dużej działki w Środzie Śląskiej, gdzie powstanie ponad 800 lokali – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Co siódmy dom drewniany powstaje w Małopolsce, tylko 2% na Mazowszu

Domy drewniane najczęściej są budowane w Małopolsce, gdzie w 2019 roku powstało aż 14% wszystkich tego typu budynków – wynika z danych Oferteo. Nie jest to wynik zaskakujący, gdyż dużą część tego województwa stanowią tereny górzyste, a budowa drewnianych konstrukcji ma na tym terenie długą tradycję. Na technologię drewnianą często decydowali się też mieszkańcy pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 12% badanych), gdzie znajduje się wiele miejscowości rekreacyjnych. Na przeciwnym biegunie leżą województwa opolskie i mazowieckie, gdzie powstało jedynie po 2% budynków drewnianych. Na terenie tych dwóch województw domy drewniane oddane do użytku w 2019 można policzyć na palcach dwóch rąk.

Zdecydowana większość, bo aż 68% wszystkich nieruchomości z drewna wybudowana została na terenach wiejskich. Spółka Polskie Domy Drewniane chce zmienić ten trend i zwiększyć udział budownictwa drewnianego do nawet 20% w 2040 roku.

– W krajach europejskich, takich jak sąsiadujące z nami Niemcy, udział budownictwa drewnianego przekracza 15%. U nas nadal jest to niecały 1%, co z punktu widzenia korzyści jakie daje ten rodzaj budownictwa jest zbyt niskim wynikiem. Chcemy do 2040 roku sprawić, żeby co piąty budynek powstawał z drewna. Dzięki temu przyczynimy się do ograniczenia śladu węglowego naszej branży, a mieszkańcom oddamy przyjazne i zdrowe budynki, którymi będą się mogli cieszyć przez długi czas – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Prefabrykacja przyspieszy rewolucję, bo budowa trwa cały rok

Wszystkie budynki budowane przez Polskie Domy Drewniane powstaną w oparciu o prefabrykowane konstrukcje drewniane, które są ekologiczne, zdrowe i tańsze w eksploatacji. Badani przez Oferteo.pl, którzy zdecydowali się na wybudowanie drewnianego domu, najczęściej stawiali na prostą i trwałą technologię szkieletową. Podobnie postępuje PDD – dom lub blok w technice szkieletu drewnianego można wznieść w ekspresowym tempie dzięki posiłkowaniu się technologią prefabrykowaną. Elementy budynków są przygotowywane w hali fabrycznej – produkcja trwa niezależnie od warunków atmosferycznych i elementy powstają również zimą. Dodatkowo ten tryb pracy zapewnia dużą precyzję wykonania, która jest szczególnie ważna w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.

Źródło: Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD).

8 na 10 Polaków twierdzi, że domy drewniane są zdrowe, ale nadal panuje błędne przekonanie, że są łatwopalne

rowan-heuvel-51244-unsplash
Dom góralski to pierwsze skojarzenie aż 3 na 4 Polaków z budownictwem drewnianym. Tylko 14% wskazuje, że to też całoroczne domy jednorodzinne, z zaledwie 2% wie o budynkach wielorodzinnych budowanych w technologii drewnianej – wynika z raportu Ministerstwa Środowiska. Dosyć niska świadomość budownictwa drewnianego, nie idzie w parze z brakiem wiedzy o zaletach. Większość Polaków wskazuje na szybkość budowy domów z drewna oraz to, że są one zdrowe i przyjazne dla mieszkańców. Pokutuje jednak przekonanie, że budynki drewniane są łatwopalne. Wierzy w to aż 84% Polaków, mimo że jak wskazują eksperci Polskich Domów Drewnianych, drewno wykorzystywane w budownictwie podlega takim samym normom jak inne materiały.

Pierwsze trzy skojarzenia Polaków z określeniem dom drewniany to: dom góralski (74%), letniskowy (67%) oraz wiejski (57%). Nadal występuje mała świadomość możliwości budowania całorocznych domów jednorodzinnych (14% wskazań) oraz budynków wielorodzinnych (2%) – wynika z raportu Ministerstwa Środowiska z drugiej połowy 2017 roku.

Taki stan wiedzy to pochodna wciąż małej popularności budownictwa drewnianego w Polsce. Z najnowszych danych GUS za pierwsze półrocze 2020 roku wynika, że z ponad 41 tys. budynków oddanych do użytku tylko 371 było w konstrukcji drewnianej. To zaledwie 0,9% ogółu. I ta statystyka utrzymuje się na takim poziomie już od wielu lat. Natomiast np. w Niemczech udział budownictwa drewnianego przekracza 18%. Ważne jest jednak to, że Polacy mają świadomość zalet budownictwa drewnianego, takich jak ekologiczność, niższe koszty utrzymania, czy przyjazność dla użytkownika – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Polacy świadomi zalet budownictwa drewnianego

Aż 87% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że dom drewniany jest zdrowy i przyjazny dla mieszkańców. Na drugim miejscu pojawia się przekonanie, że jest też łatwopalny (84%). Podium domyka opinia, że dom drewniany można wybudować w krótkim czasie (76% wskazań). Eksperci Polskich Domów Drewnianych wskazują, że stereotyp związany z łatwopalnością budynków drewnianych nie ma uzasadnienia. Wymagania dla materiałów budowlanych w zakresie ich reakcji na ogień są bardzo precyzyjne. Zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i drewno, jak każdy surowiec, musi te normy spełniać. Dodatkowo, ostatnio w Pionkach przeprowadzono eksperyment pożarowy, w którym do spalenia przeznaczono dom drewniany o powierzchni aż 110 mkw., żeby oszacować dokładnie parametry związane ze spalaniem się budynku.

Taki eksperyment pozwoli uregulować kwestie związane z wykorzystaniem drewna w budynkach wielokondygnacyjnych, ale jest też sygnałem dla klientów o bezpieczeństwie tego surowca. Budynek, który spalono w Pionkach w trakcie eksperymentu zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami, zapewniając m.in. możliwość ewakuacji, co w przypadku pożaru i bezpieczeństwa mieszkańców jest najważniejsze – mówi Tomasz Szlązak.

 

Źródło: Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD).