Informacje dnia

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022 roku wg GUS

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2022 roku.

Jak można przeczytać w informacji opublikowanej przez GUS, według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w okresie styczeń-marzec 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5% rok do roku wobec spadku o 0,6% w analogicznym okresie 2021 r. W 1 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 9,1%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.