Z życia spółek

Sukcesy na rynku nieruchomości inwestycyjnych: Grupa Develia osiągnęła 153,9 mln zł zysku netto w 2021 r.

ben-rosett-10614-unsplash

Sukcesy na rynku nieruchomości inwestycyjnych odniosła Grupa Develia.

W 2021 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 911,9 mln zł. Jest to wynik o 76,4% wyższy niż rok wcześniej.
Zysk netto grupy wyniósł 153,9 mln zł wobec 138,8 mln zł straty w 2020 r.
W minionym roku Develia sprzedała 1921 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 1361 rok wcześniej.
W 2021 r. deweloper przekazał 1903 lokale wobec 1153 w 2020 r.
Na koniec grudnia 2021 r. Develia posiadała 359,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.
W minionym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. W marcu br. spółka sfinalizowała umowę sprzedaży projektu Sky Tower za 82,4 mln euro.

Mamy za sobą bardzo dobry rok, co potwierdzają wyniki finansowe i wyniki sprzedaży. Zrealizowaliśmy cele, które postawiliśmy sobie na początku ubiegłego roku, część z nich z nawiązką. Przekroczyliśmy zarówno plan sprzedaży, jak i plan przekazań mieszkań. Na swoim koncie mamy także sukcesy w zakresie realizacji dezinwestycji aktywów komercyjnych. Przede wszystkim sfinalizowaliśmy sprzedaż Sky Tower, ale podpisaliśmy też istotne listy intencyjne, które przybliżają nas do realizacji kolejnych strategicznych celów. Pozyskane ze sprzedaży środki będziemy reinwestować w dającą wyższe zwroty działalność deweloperską i PRS, którą również stopniowo rozwijamy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W ostatnich miesiącach mierzymy się z niepewnością makroekonomiczną i geopolityczną, co nie pozostaje bez wpływu na rynek deweloperski. Możemy spodziewać się przede wszystkim zmian w strukturze popytu – m.in. na skutek napływu imigrantów i rosnących stóp procentowych, coraz większym zainteresowaniem będą cieszyć się mieszkania na wynajem. Mamy szeroki i różnorodny bank gruntów, uważnie obserwujemy rynek i preferencje klientów, dlatego jesteśmy przygotowani na różne scenariusze – dodaje Andrzej Oślizlo.