Informacje dnia

Spółki Deli2 i Farmer Direct zawarły list intencyjny o współpracy

Bartosz Kazimierczuk - CEO Deli2
Deli2 SA jest spółką zależną notowanego na głównym rynku GPW w Warszawie Tower Investments. Firma podpisała list intencyjny z Farmer Direct Sp. z o.o. – właścicielem platformy Lokalny Rolnik.

Lokalny Rolnik oferuje świeże i sprawdzone produkty od małych gospodarstw. W ten sposób obie strony negocjują wypracowanie potencjalnego modelu współpracy.
Ze względu na zbliżony core biznesu obu firm, docelowo spółki nie wykluczają połączenia podmiotów. List intencyjny wiąże strony umowy do 15 grudnia 2022 roku. Deli2 SA poinformowała, że ew. dalsza współpraca z Farmer Direct Sp. z o.o. może mieć potencjalny wpływ na przyszłą wartość aktywów Deli2.