rynek terenów inwestycyjnych na sprzedaż

Spółka z grupy PKO sprzedała grunty w Warszawie

Colliers_Emil Domeracki_comSpółka z grupy PKO BP – Qualia Development S.A. zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Fort Mokotów Inwestycje. Kupującym jest Dom Development, który tym samym nabył grunty w rejonie ul. Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie. Wartość transakcji to 133,5 mln zł. Sprzedającego wspierała w transakcji międzynarodowa firma doradcza Colliers International.

Łączna powierzchnia gruntów, będących przedmiotem transakcji to blisko 9,4 ha. Jak informuje nowy właściciel większość  zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

— Transakcja ta potwierdza wysoką dynamikę zakupu gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod projekty mieszkaniowe w tym roku — mówi Emil Domeracki z Colliers International.