Z życia spółek

Spółka 3T Office Park wyemitowała obligacje o wartości 105 mln złotych

3T Office Park widok elewacje

3T Office Park Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o wartości 105 mln złotych.
Całość emisji została objęta przez inwestorów instytucjonalnych.

Emisja obligacji stanowi kolejny krok w realizacji największego projektu biurowego w historii Gdyni. Obligacje z blisko 3,5-letnim terminem zapadalności oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR3M, powiększoną o marżę.
Wyłącznym organizatorem i agentem emisji był Michael / Ström Dom Maklerski. Rolę doradcy prawnego w transakcji pełniła kancelaria DJM Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy.

Warto zauważyć, że obligacje w całości objęły renomowane fundusze inwestycyjne, co świadczy o jakości naszego projektu, największego spośród realizowanych w historii Gdyni i bez wątpienia jednego z najbardziej atrakcyjnych obiektów biurowych w Trójmieście. Należy podkreślić sprawny przebieg transakcji, wynikający przede wszystkim z profesjonalizmu i zaangażowania domu maklerskiego – mówi Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu w 3T Office Park Sp. z o.o.

 

 

Źródło: 3T Office Park Sp. z o.o.