Informacje dnia

Santander Bank Polska zaoferuje przedsiębiorcom najnowsze instrumenty z oferty KUKE

analiza
Santander Bank Polska jest pierwszym polskim bankiem, który zaoferuje przedsiębiorcom najnowsze instrumenty z oferty KUKE.

Dzięki nowym instrumentom z oferty KUKE krajowi eksporterzy będą mogli zwiększyć finansowanie swoich inwestycji i zabezpieczać sprzedaż na zagraniczne rynki.
Polscy eksporterzy, którzy w trakcie trwania pandemii koronawirusa wykazali wyjątkową odporność na niespotykane wcześniej zaburzenia rynkowe, otrzymują do dyspozycji nowe rozwiązania.
Podpisane porozumienie między KUKE i Santander Bank Polska przyczyni się do promowania nowego systemu wsparcia eksportu wśród klientów banku.

Finansowanie eksportu i ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach jest jednym z priorytetów w działaniach Santander Bank Polska. Eksporterzy to dynamiczne i kreatywne firmy, nastawione na rozwój, nie bojące się konkurencji. Doświadczenia pandemii tylko potwierdziły, że banki powinny stawiać na coraz szerszą z nimi współpracę i wspierać ich ekspansję. Cieszymy się, że partnerem w tych przedsięwzięciach na jeszcze szerszą skalę będzie KUKE, z którą współdziałamy od lat przy różnych transakcjach. Zaoferowane w tym roku przez KUKE rozwiązania to zupełnie nowa jakość wsparcia dla eksporterów, dająca szansę na zwielokrotnienie obecności Polski na światowych rynkach. To też szansa na pobudzenie krajowych inwestycji nastawionych na eksport i przekonanie kolejnych firm, by odważnie wychodziły za granicę ze swoimi produktami i usługami. Już wkrótce pierwsi klienci powinni skorzystać z najnowszych rozwiązań oferowanych przez nas. Widzimy bardzo duże możliwości wykorzystania gwarancji KUKE dla finansowania obrotowego oraz inwestycyjnego, dzięki czemu firmy będą mogły pozyskać większe limity kredytowe – powiedział Juan de Porras Aguirre, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska.