komentarze, opinie, gospodarka

Rynek consumer finance wnosi nowe wartości zarówno do krajowego sektora bankowości, jak i całej gospodarki

Agata Lejman _Mat. prasowy
Rynek consumer finance wnosi nowe wartości zarówno do krajowego sektora bankowości, jak i całej gospodarki. Jego zakres jest natomiast uzależniony od wielu czynników. Należą do nich między innymi otoczenie makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, innowacje produktowe i usługowe oraz rozwiązania stosowane przez kraje wysoko rozwinięte. W ostatnich latach rynek przeszedł ogromną transformację, którą dodatkowo przyspieszyła pandemia. Dynamika rozwoju determinuje pojawienie się wyzwań, z którymi w najbliższym czasie zmierzy się cała branża.

Spis treści:
Rynek consumer finance pod lupą
Rynek odroczonych płatności rośnie
Stan polskiego rynku consumer finance

Rynek consumer finance pod lupą
Consumer finance w najbardziej bazowym obszarze odnosi się do wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów konsumenckich. Idea dotyczy procesu pożyczania, który zachodzi pomiędzy konsumentem a kredytodawcą. Pożyczkodawcą może być bank, dedykowana instytucja finansowa lub na przykład organizacja działająca w sektorze pożyczek pozabankowych.

W przeszłości procesy kredytowe były bardzo złożone i czasochłonne. Dynamika rozwoju consumer finance wymusiła ich uproszczenie do tego stopnia, że już niedługo można spodziewać się w pełni cyfrowych systemów weryfikacyjnych, które ograniczą zaangażowanie konsumenta w cały proces. Z drugiej strony, największy wpływ na całą branżę wywierają zmiany regulacyjne. – W celu zachowania płynności rynku i odpowiedniej konkurencyjności, kluczowe jest właściwe skonstruowanie przepisów oraz dostosowanie ich do realnych działań instytucji finansowych oraz potrzeb konsumentów. Przejrzyste prawo stanowi wiodący czynnik w zakresie identyfikacji consumer finance jako sektora, którego głównym obiektem zainteresowania jest skuteczna realizacja potrzeb konsumentów – mówi Agata Lejman, Marketing Manager w AIQLabs.

Rynek odroczonych płatności rośnie
Innym, kluczowym obszarem z perspektywy consumer finance jest dynamicznie rosnący rynek odroczonych płatności. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem w Europie Zachodniej, szczególnie w Skandynawii i Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku ponownie pojawia się kwestia regulacyjna, która powinna wskazać i udostępnić odpowiednią przestrzeń dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. Kolejne wyzwanie stanowią kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Ochrona konsumentów przed skutkami kradzieży tożsamości lub zaciąganiem pożyczek na cudze dane w czasach zaawansowanej digitalizacji wymaga nie tylko maksymalnej czujności, ale przede wszystkim wiedzy, kompetencji oraz odpowiedniego zaplecza technologicznego.

Każda usługa jest narażona na atak – niezależnie od tego, jak wysoki poziom zabezpieczeń reprezentuje. Oczywiście, te najmocniej ufortyfikowane rozwiązania mają najmniejsze szanse na to, że haker dobierze się do nich, ale nigdy nie ma stuprocentowej pewności. Dlatego też firmy, od których wymaga się wysokiego poziomu bezpieczeństwa, inwestują w nowoczesne rozwiązania, takie jak blockchain – inaczej „łańcuch bloków”, funkcjonujący jako rozproszona księga cyfrowa.

Stan polskiego rynku consumer finance
Stan polskiego rynku consumer finance jest wynikiem kombinacji wielu czynników, wśród których największe znaczenie mają uwarunkowania makroekonomiczne i prawne. Wszystkie determinanty wzrostu gospodarczego, jak koniunktura, stopy procentowe, nastroje ekonomiczne, oszczędności czy bezrobocie, mają wpływ na dynamikę sektora i stopień rozwoju jego poszczególnych segmentów. Otoczenie regulacyjne, czyli wszystkie obowiązujące dyrektywy, ustawy i zasady, jest natomiast wyznacznikiem sprawnego funkcjonowania rynku consumer finance.

Źródło: AIQLABS Sp. z o.o.