komentarze, opinie, gospodarka

Robert Dobrzycki powołał do życia nową fundację

Robert Dobrzycki Foundation_1
Robert Dobrzycki, polski przedsiębiorca, inwestor i filantrop powołał do życia fundację. Powstała ona z przekonania, że ludzki potencjał jest nieograniczony, a pomoc jest doskonałą inwestycją w przyszłość. Misją Fundacji Roberta Dobrzyckiego jest realny wpływ na rozwój społeczny oraz promocję Polski i polskiej przedsiębiorczości na światowej scenie.

Fundacja ma szerokie spektrum działań – obejmuje takie obszary jak edukacja, kultura i sztuka, inwestowanie w naukę, zdrowie i sport, ochrona środowiska, promocja Polski.

– „Działam charytatywnie od lat. Pomagam, bo lubię. Daje mi to ogromną satysfakcję. Powołanie do życia fundacji jest dla mnie parasolowym ujęciem wielu moich działań na polu filantropii, jak również ekscytującym początkiem nowych projektów na tym polu. Pomagam, bo wiem, że jest to inwestycja w lepszą przyszłość nas wszystkich. Łącząc siły biznesu i trzeciego sektora, działając w przemyślany sposób możemy zmieniać świat na lepsze, rozwijać innowacyjne projekty, wspierać talenty i docierać do najbardziej potrzebujących” – mówi Robert Dobrzycki, pomysłodawca i założyciel fundacji, polski przedsiębiorca, inwestor i filantrop. Jako prezes i współwłaściciel Panattoni w Europie, Indiach i na Bliskim Wschodzie odpowiada za działalność firmy w 17 krajach. Oprócz rozwoju biznesowego dba o społeczną odpowiedzialność – od lat osobiście wspiera liczne projekty charytatywne i inwestuje w talenty. Promuje sport, edukację biznesową i filantropię, jest aktywnym ambasadorem polskiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.

Nowo powołana fundacja będzie wspierać inicjatywy już istniejące, jak i tworzyć projekty własne. Obecnie trwają prace nad pierwszą edycją programu „Koliber”, mającego na celu promocję i wsparcie finansowe wybitnych jednostek z obszarów zdrowia, energetyki, ekonomii, prawa, działalności społecznej, sztuki, ESG czy sportu. Koliber to również logo fundacji. Jest symbolem przekraczania granic, sięgania po niemożliwe. Jest postrzegany jako posłaniec nowych możliwości, przyszłościowych osiągnięć oraz zaawansowanych technologii i – co więcej – niesie przesłanie ważne dla nas wszystkich, że życie jest radością.

 

 

Autor: Robert Dobrzycki od 1999 r. związany jest z branżą nieruchomości. Laureat wielu branżowych i biznesowych nagród i wyróżnień m.in.: specjalnej nagrody za wkład w rozwój rynku Eurobuild Awards 2019, nagrody dla „Tego, który zmienia polski przemysł” Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości 2019, „Człowiek Dekady” w konkursie Prime Property Prize 2020, „Wektor” organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej 2023, Lifetime achievement CEEQA 2024 czy Inwestor bez granic EEC 2024.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim i laureatem nagrody głównej konkursu Przedsiębiorca Roku 2024, w kategorii Master of Business tejże uczelni.
materiał prasowy