Z życia spółek

Redan S.A.: „Top Secret” wejdzie do popularnych sieci handlowych


Redan S.A.: „Top Secret” wejdzie do popularnych sieci handlowych. Redan udzielił zewnętrznej firmie licencji na oznaczenie znakiem towarowym „Top Secret” wybranych grup produktowych. Towary spełniające odpowiednie standardy jakości trafią do sprzedaży w kilku popularnych sieciach handlowych oraz na platformie Allegro. Zdaniem Zarządu nawiązana współpraca, poza dodatkowymi wpływami z tytułu opłat licencyjnych, będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie rozpoznawalności i dotarcie marki do nowych klientów.

Redan będący właścicielem praw do znaku towarowego „Top Secret” zawarł umowę udzielenia licencji firmie Syntex Wojewoda, Żychowicz Sp. J. Porozumienie uwzględnia możliwość oznaczania marką „Top Secret” kilku grup towarowych, w tym: bielizny męskiej i damskiej, skarpet męskich i damski oraz klapek. Oferowane będą one w kilku popularnych sieciach handlowych oraz poprzez platformę sprzedażową Allegro. Z tego tytułu Redan będzie uzyskiwał wpływy określone procentowo od wartości towarów wprowadzonych na polski rynek. Wartość minimalnych przychodów netto w latach 2024-2026 prognozowana jest na poziomie co najmniej 1,3 mln zł.

– To dla nas bardzo atrakcyjne rozwiązanie wykorzystujące duży potencjał marki, której wartość budowana była przez wiele lat. Co ważne jako Redan i właściciel brandu będziemy mieli prawo do kontrolowania jakości produktów. W ramach zawartej współpracy określiliśmy na początek cztery grupy towarowe, które nie są wprost konkurencyjne z produktami oferowanymi w sklepach firmowych „Top Secret” oraz poprzez sklep online. W przyszłości dopuszczamy jednak możliwość poszerzenia tej listy” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Źródło: Redan SA.