komentarze, opinie, gospodarka

Praca w Polsce

Narodowy Bank Polski opublikował najświeższą analizę kwartalnego raportu o rynku pracy 2011. Wyniki wydają się pozytywne: jest nieco wyższa liczba pracujących niż w dwóch poprzednich kwartałach w gospodarce jak i w sektorze przedsiębiorstw. Stało się tak dzięki  wzrostowi zatrudnienia w  przemyśle. Od roku systematycznie rośnie przy tym liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Po raz pierwszy od trzech kwartałów zwiększyło się również samozatrudnienie.

 

Źródło: na podstawie money.pl