Z życia spółek

Polski Holding Nieruchomości debiutuje na rynku Catalyst

Debiut obligacji PHN - 01
W Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych zadebiutowały obligacje Polskiego Holdingu Nieruchomości.

W maju br. Polski Holding Nieruchomości uplasował pierwszą emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 160 mln PLN. Spółka przeznaczy środki uzyskane z emisji na realizację programu inwestycyjnego.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu możemy kontynuować realizację naszego ambitnego programu inwestycyjnego, w szczególności takich projektów jak budynek SKYSAWA czy INTRACO Prime w Warszawie, jak również nowoczesnego zespołu biurowego MARINA Office w Gdyni. Nasza pierwsza w historii emisja obligacji spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony inwestorów, co jest dla nas potwierdzeniem, że idziemy właściwą drogą, a nasza spółka oraz jej program inwestycyjny są wysoko oceniane – powiedział Marcin Mazurek Prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Bankami obsługującymi program obligacji PHN są PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze inwestycyjne.

Obligacje serii A, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 PLN, są obligacjami niezabezpieczonymi, z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2023 r. Są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,4 procent.