rynek nieruchomości zabytkowych na sprzedaż

Pałac z potencjałem inwestycyjnym: WGN sprzedaje nieruchomość komercyjną w Jeleniej Górze

12985-1
WGN Bolesławiec sprzedaje luksusową nieruchomość komercyjną w Jeleniej Górze. Jest to pałac wybudowany na przełomie XIX i XX wieku wpisany do rejestru zabytków.

Pałac, który stanowi przedmiot sprzedaży, jest zlokalizowany przy głównej drodze łączącej centrum miasta Jelenia Góra z uzdrowiskiem Cieplice. Pałac z przeznaczeniem na cele hotelowe, biznesowe typu biurowego lub domu seniora, mieszkaniowe z możliwością nowej zabudowy oraz inne. Na tyłach pałacu znajduje się jedyne w regionie pole golfowe, które nierozerwalnie może łączyć się biznesowo z istniejącym pałacem. MPZP popuszcza nową zabudowę z obowiązkiem dostosowania jej do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali, bryły, podziałów architektonicznych oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.
Cena ofertowa nieruchomości wynosi 3 499 000,00 PLN.