komentarze, opinie, gospodarka

Oman najmniej zadłużonym państwem świata

Jednym z bardziej popularnych wskaźników  obrazujących stopień zadłużenia danego kraju jest zestawienie właśnie jego zadłużenia z produktem krajowym brutto. Wg powyższego wskaźnika krajem najbardziej zadłużonym jest Japonia. Wskaźnik na poziomie 200 proc. Kolejne pozycje należą do borykającej się z problemami finansowymi  Grecji (142, 7 proc.) oraz Islandii (126, 3 proc.). Wysoki wskaźnik zadłużenia odnotowano również w Libii (133, 8 proc). Ostatnie wydarzenia polityczne sprawiają ,  że pożyczanie pieniędzy dla tego kraju jest po prostu modne.  Natomiast listę najmniej zadłużonych krajów otwiera Oman (4 proc.). W pierwszej trójce znalazła się jeszcze Estonia (6,6 proc.) oraz Katar (8,6 proc.).