Inwestycje publiczne

Olivia Centre z pierwszym raportem ESG

Olvia-Star-33
Olivia Centre opublikowała swój pierwszy raport ESG. Troska o społeczność, ekologia i bezpieczeństwo to znaki rozpoznawcze największego centrum biznesowego w Polsce.

Gdyby rynek nieruchomości na wzór młodzieżowego słowa roku tworzył swój ranking najgorętszych tematów minionego roku to Enviromental, Social and Corporate Governence (ESG) byłby pojęciem plasującym się w ścisłej czołówce. Mimo, że pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w czasie każdej branżowej konferencji i w licznych publikacjach związanych z rynkiem nieruchomości, to jedynie 33% przedstawicieli rynku opracowuje raporty określające ich dobre praktyki z zakresu zarządzania własną polityką ekologiczną i społeczną, a tylko 11% firm udostępnia je szerokiemu gronu odbiorców. W tym wąskim gronie właśnie znalazła się Olivia Centre, która 17 listopada opublikowała swoje pierwsze podsumowanie inicjatyw wpisujących się w politykę ESG.

Olivia Centre jest największym centrum biznesowym w północnej Polsce i jednym z największych w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej, które wciąż jest w fazie rozwoju. W jej skład wchodzi 9 budynków zlokalizowanych w centrum trójmiejskiej aglomeracji.  W ostatnich miesiącach w Olivii rozwijane były projekty skupiające się w czterech kluczowych obszarach, które pozwoliły skutecznie realizować założoną strategię rozwoju: zrównoważony rozwój i środowisko, komunikacja i działania na rzecz interesariuszy oraz społeczności lokalnej i bezpieczeństwo. Zostały one poprzedzone analizą ryzyk w zakresie zmian klimatu, aspektów społecznych oraz ładu korporacyjnego, co pozwoliło nakreślić kluczowe dla spółki obszary działań w dynamicznie zmieniającym się świecie pod względem społecznym, politycznym i w okresie obarczonym niepewnością. Równocześnie przygotowany raport doskonale wpisuje się w prowadzoną od lat politykę i strategię całej Grupy Tonsa (właściciela Olivia Centre), opierającej się nie tylko na maksymalizacji zwrotu, ale również korzyści społecznych oraz środowiskowych.

Mamy świadomość odpowiedzialności spoczywającej na naszych barkach względem regionu, kraju i ekologicznej planety w perspektywie sektora, który ma znaczący wpływ na kształtowanie trendów i dobrych praktyk na rynku. – mówi Agata Kwapisiewicz, ESG Officer Olivia Centre. Jesteśmy świadomi, że proces budowania nowych nieruchomości oraz ich wieloletnie utrzymanie ma ogromne znaczenie dla klimatu. To znaczenie zostało podkreślone między innymi w raporcie „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” autorstwa ThinkCo z 2021 roku, według którego sektor budownictwa odpowiada globalnie za około 30% emisji gazów cieplarnianych oraz zużywa około 40% energii. Dlatego stawianie człowieka i środowiska w centrum myślenia o nieruchomościach jest naszym najważniejszym zadaniem.

Z tego powodu w Olivii Centre podjętych zostało szereg inicjatyw skupionych w programie określonym mianem Roku Ekologii, w czasie którego wypracowane zostały dobre praktyki i inicjatywy.

Źródło: Olivia Centre.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora