rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

Poprawa sytuacji ekonomicznej

W ostatnich 3 miesiącach nastąpił regres koniunktury i wyniósł 0,3% w ujęciu kwartalnym po wzroście o 0,9% w III kwartale i spadku o 0,4% w II kwartale. W skali rocznej można mówić o utrzymującej się stagnacji gospodarczej, bo od połowy 2011 r. w żadnym z kwartałów PKB nie zmienił się o więcej niż 1%.  Kolejny miesiąc poprawiały się nastroje gospodarcze w strefie euro. Łączny wskaźnik obrazujący nastawienie przedsiębiorców i konsumentów podniósł się do 91,1 pkt w lutym z 89,5 pkt miesiąc wcześniej. Dzięki temu, pierwszy raz od połowy 2011 r. znalazł się ponad 12-miesięczną średnią. To daje podstawy do oczekiwania na dalszy progres sytuacji ekonomicznej w Eurolandzie. W badaniu koniunktury zauważyć jednakże można słabość nastrojów konsumentów. W ich przypadku wskaźnik nie zmienił się w porównaniu ze styczniem i trudno mówić o odwracaniu się spadkowych tendencji w tym względzie. Widać, że przedłużająca się stagnacja gospodarcza daje się konsumentom coraz mocniej we znaki. To będzie utrudniało gospodarkom wychodzenie na prostą. Po nieudanym początku tygodnia rynki ryzykownych aktywów wykazują dziś niezdecydowanie. Widać, że zniżki cen akcji i surowców zrobiły wrażenie, ale też część inwestorów postanawia je wykorzystać do zakupów. W tym przypadku można jednak mówić jedynie o spekulacyjnych ruchach, które dla średniookresowej tendencji nie mają znaczenia. Dopóki nie minie strach przed zawirowaniami politycznymi we Włoszech oraz cięciami wydatków budżetowych w USA, trudno będzie wrócić do trwałych zwyżek.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora