komentarze, opinie, gospodarka

Odwrócona hipoteka alternatywą dla seniorów

116Na początku drugiego kwartału 2014 roku polski rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Odwrócony kredyt hipoteczny, który zacznie obowiązywać za kilka miesięcy, będzie skierowany głównie do osób starszych. Odwrócona hipoteka ma stanowić metodę dofinansowania na ich bieżące potrzeby. Zabezpieczeniem emeryta będzie jego własna nieruchomość.

W ostateczności ustawa nie definiuje, jaka jest dolna granica wieku osób, które będą mogły skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego.