Informacje dnia

Obwieszczenie GUS w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto


Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej oficjalnej stronie Internetowej obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3).

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto
na jednego mieszkańca w latach 2017–2019.

Jak czytamy w obwieszczeniu: Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017–2019 na poziomie podregionów (NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.