Informacje dnia

Obroty towarowe handlu zagranicznego wg GUS

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2022 roku.

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu – lutym br. wyniosły w cenach bieżących 226,6 mld PLN w eksporcie oraz 240,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld PLN. Natomiast w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 7,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,6%, a import o 31,4% – informuje Główny Urząd Statystyczny.