news

Nowoczesna logistyka minimalizuje straty – badanie

Magazyn_ROHLIG SUUS Logistics25% firm korzystających z usług magazynowych zewnętrznego operatora logistycznego formalnie odnotowuje niedobory – tak wynika z badania przeprowadzonego przez  ROHLIG SUUS Logistics  – operatora logistycznego,  oraz Data Group Consulting – agencję badań rynkowych.

Z badania wynika, że przedsiębiorstwa handlowe dwukrotnie częściej niż produkcyjne formalnie odnotowały występowanie problemu niedoborów (18% względem 36%). Branża e-commerce znalazła się pośrodku stawki z wynikiem 31%.

Poziom strat inwentaryzacyjnych dla 85% badanych firm wynosi mniej niż 0,25% kosztu zakupu towarów. Wyższe liczby wskazują głównie firmy z sektora e-commerce (25% respondentów straty ocenia na poziomie 0,25-0,5%).

Firmy zaznaczają jednak, że sytuacja pod tym względem się poprawia. Ponad połowa ankietowanych twierdzi też, że poziom niedoborów inwentaryzacyjnych w ostatnich latach obniżył się, a prawie ¼, że pozostał bez zmian. Największy spadek uzyskują firmy, które charakteryzują się odpowiednio wysoką skalą wydatków na logistykę.

Obecnie dostępne, zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności nowoczesne systemy WMS, w znaczący sposób wpływają na minimalizację strat u klientów. Możliwość skanowania, lokalizacji czy inwentaryzacji paczek spowodował, iż  posiadamy przejrzyste dane o ruchu towarów w magazynie.  – zaznacza Anna Galas, Kierownik ds. rozwoju logistyki kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics.

Firmy w różnym stopniu tolerują straty. Ponad połowa badanych akceptuje straty inwentaryzacyjne do poziomu 0,25% kosztu zakupu towarów, ale ¼ nie toleruje żadnych niedoborów.

–  Im wyższe ponosi się wydatki na logistykę zewnętrzną, tym więcej uwagi poświęca się problematyce niedoborów (a nawet spostrzega się, że niedobory w ogóle występują!, tj. stanowią przedmiot kontraktu z operatorem logistycznym). Ci, którzy ponoszą wysokie koszty obsługi logistycznej, bardziej też realistycznie niż pozostali podchodzą do kwestii akceptowalnego poziomu niedoborów, nie oczekują gwałtownego spadku lub całkowitej eliminacji strat inwentaryzacyjnych. Na tle dużych klientów uwidacznia się mniej ustabilizowana sytuacja małych firm z segmentu e-commerce – powiedział Piotr Szreter, właściciel Data Group Consulting.

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2014 z na próbie 988 firm z sektorów: produkcji (33%), handlu (43%), e-commerce (24%), które skoncentrowane są na krajowym obrocie towarami oraz korzystają z zewnętrznych usług magazynowych świadczonych przez operatorów logistycznych.