komentarze, opinie, gospodarka

Nowe trendy na rynku magazynów – raport

staniszewska_anna_9_webWedług BNP Paribas Real Estate – raport Poland At a Glance za  III kw. 2015.  podaż obiektów przemysłowych i magazynów w Polsce wynosi obecnie  ponad 9,75 miliona m kw., co oznacza wzrost o 5% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku oraz zwiększenie o 15% w skali roku.

Od początku roku na rynek dostarczono 830 000 m kw., a w budowie znajduje się dalsze 750 000 m kw., których realizacja planowana jest w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł  o 0,2 punktu procentowego do poziomu 5,8%, głównie w efekcie znaczącego wzrostu wolumenu powierzchni oddanej do użytku, który osiągnął poziom około 420 000 m kw.

Zainteresowanie aktywami magazynowymi i przemysłowymi ze strony inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na kompresję stóp kapitalizacji o 0,5 punktów bazowych r/r, która osiągnęła obecnie poziom 7,0%.

– Pomimo dużej ilości kapitału zainteresowanego inwestycjami, niewielka dostępność na rynku produktów wysokiej jakości powoduje spadek wartości transakcji w stosunku do roku ubiegłego. Pomiędzy styczniem a wrześniem 2015 roku doszło do zawarcia jedynie sześciu transakcji o łącznej wartości sięgającej 247 milionów euro i jesli tendencja się utrzyma, to wolumen transakcji będzie prawie o jedną trzecią niższy w stosunku do 2014 roku.” – mówi Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Doradztwa i Analiz Rynkowych, BNP Paribas Real Estate Poland. Z

Zakładając, iż wszystkie obecnie negocjowane transakcje inwestycyjne zostaną podpisane zgodnie z założonym harmonogramem, wartość ta na koniec roku może osiągnąć poziom około 500 milionów euro. Będzie to stanowić spadek o 28% w porównaniu z rekordowym rokiem 2014, kiedy wolumen inwestycji w sektor magazynowy wyniósł 700 milionów euro.

Czynsze utrzymują się na stałym poziomie już od kilku lat i w krótkim i średnim horyzoncie czasowym nie należy spodziewać się zmian w tym zakresie.

Eksperci podkreślają, że rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych pozostaje na fali wzrostu. Można wskazać na ciekawe zjawiska w każdej istotnej lokalizacji – budowę parków magazynowych w nowych lokalizacjach takich jak: Grodzisk Mazowiecki, Bydgoszcz, Września; wzrost zainteresowania rejonem Poznania, Polski Centralnej, Wrocławia i Szczecina ze strony zagranicznych graczy e-commerce; stabilną kontynuację rozwoju mniejszych rynków Rzeszowa, Lublina oraz Szczecina, jak również chęć konsolidacji magazynów i zakładów przemysłowych przez najemców obsługujących kraje Europy Środkowo – Wschodniej.

Pierwszym co do wielkości rynkiem pozostaje klaster Warszawa I i II (obejmujący obszar leżący w promieniu 50 km od granic miasta), choć jego udział w rynku spadł z poziomu 33% na koniec III kw. 2014 r. do poziomu 30% na koniec września 2015 r.

Drugie miejsce utrzymał Klaster Górny Śląsk, posiadający 17,0% udziału w rynku pod względem całkowitej podaży. Region ten zyskuje ze względu na swoją doskonałą infrastrukturę komunikacyjną, głównie dzięki położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrady A4 oraz A1, co podnosi jego atrakcyjność.

W pierwszej trójce utrzymał się również Klaster Poznań, gdzie poziom podaży powierzchni magazynowych i przemysłowych szacowany jest na 1,45 milionów m kw. i wzrośnie on o kolejne 48 700 m kw. powierzchni znajdujących się obecnie w budowie.