Informacje dnia

Nowe podejście do działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży deweloperskiej

jasny-strza-z-nowych-budynkow-w-okolicy_Easy-Resize.com (1)
Nowe podejście do działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży deweloperskiej. Działania z zakresu CSR, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, są jednym z kluczowych elementów wyróżniających silne i solidne przedsiębiorstwo. Do płaszczyzn ich działań należą m.in. CSR pracowniczy, przedsięwzięcia skierowanie do lokalnych społeczności, propagowanie aktywności sportowej, czy też troska o środowisko. Wszystkie wyżej wymienione elementy przyczyniają się zarówno do budowania pozytywnego wizerunku firmy, wzrostu konkurencyjności, jak również do zwiększenia poziomu zaangażowania własnych pracowników. 

  1. CSR wpisany w naturę

Jednym z najbardziej charakterystycznych dla branży deweloperskiej działań, realizowanych w duchu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest troska o środowisko. Oczywiście podejście firm do tego zagadnienia zmienia się wraz z upływem lat, jednak z każdym rokiem nadbiera coraz większego znaczenia. Jeszcze kilka lat temu branża deweloperska mianem ekologicznych działań określała rozwiązania w częściach wspólnych takie jak: stojaki na rowery, oczka wodne czy łąki kwietne. Obecnie wielu deweloperów poszukuje nowych, coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań, stosując m.in. te z zakresu „green building”. Najbardziej porządnymi są działania z dziedziny zrównoważonego budownictwa, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu człowieka i budynków na środowisko. Należą do nich zielone dachy, energooszczędne oświetlenie, panele fotowoltaiczne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, windy z odzyskiem energii, kończąc na użyciu ekologicznych materiałów, a nawet inwestowaniu w odnawialne źródła energii. Należy mieć na uwadze, iż każdy rodzaj działalności służącej naturze i przyczyniającej się do powstania ekologicznych osiedli zasługuje na uznanie, o ile zostanie on faktycznie urzeczywistniony i nie stanowi jedynie „chwytu marketingowego”.

– Żyjemy w czasach, w których sytuacja energetyczna jest dość niestabilna. Ceny ciągle rosną, maleje dostępność, a koszt jej wytworzenia staje się coraz wyższy. Analizując dostępne dane dotyczące energii wiatrowej, będącej najtańszą i „zdrową” alternatywną dla węgla, a także chcąc wyjść poza tradycyjny schemat działań w firmie zrodziła się wizja dwóch przedsięwzięć – miasteczka GAIA PARK i własnej farmy wiatrowej. Projekt farmy zlokalizowanej w powiecie radomskim, zakłada powstanie 7 turbin o łącznej mocy 14,8 MW (co oznacza, że nasza farma wiatrowa zapewnieni energię elektryczną dla 16 800 rodzin 4-osobowych albo 28 000 gospodarstw 2-osobowych i przyczyni się do redukcji 31 962 ton CO2 rocznie). Koncepcja miasteczka GAIA PARK opiera się z kolei na czterech głównych filarach: energii, powietrzu, wodzie i społeczności. W ramach tej idei, gwarantujemy mieszkańcom wyposażenie domów w m.in. gruntowe pompy ciepła, rekuperację, świadomą gospodarkę zasobami wodnymi, a przede wszystkim czynną energię, zasilającą potrzeby energetyczne domów bezpłatnie przez 20 lat. Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym należy jednak dążyć do efektu skali i zaangażować w działania całą branżę deweloperską. Tylko w taki sposób wspólnie jesteśmy w stanie kreować ekologiczne standardy zrównoważonego budownictwa w Polsce – dla nas i dla przyszłych pokoleń. – tłumaczy Anna Skotnicka-Ryś, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Handlowego firmy PROFBUD.

  1. CSR jako bezpieczne i zrównoważone środowisko pracy

Wskazując na cechy społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, oprócz działań biznesowych wspierających gospodarkę i ekologię, należy również zwrócić uwagę na środowisko pracy. Myślenie o człowieku w miejscu wykonywania obowiązków, w kontekście zrównoważonego rozwoju, przyczynia się bowiem do optymalizacji kosztów i zysków, a także do satysfakcji i produktywności samych pracowników. Oprócz standardowych działań związanych z promowaniem stabilnej formy zatrudnia oraz ochrony socjalnej, przedsiębiorcy, także z branży deweloperskiej, coraz

częściej sięgają również po inne, mniej konwencjonalne działania biznesowe, będące przykładem nowoczesnych, dobrych praktyk. Zaliczyć można do nich m.in. dbałość o jakość i regularność spożywanych posiłków, zapewnienie uzasadnionego parytetu płci, dostęp do elastycznych form kształcenia, prowadzenie programów dzielenia się wiedzą, rozwijanie skutecznych kanałów komunikacji w organizacji, regularne badanie satysfakcji pracowniczej, organizowanie konkursów wyłaniających nowe produkty i usługi, prowadzenie wolontariatu pracowniczego, wprowadzenie polityki godzenia życia zawodowego z prywatnym, wdrożenie tzw. sabbatical, czyli możliwości płatnego urlopu w pracy w celu edukacyjnym, a nawet przyzwolenie na przerwę w karierze, w formie bezpłatnego urlopu, ze względu na chęć spędzenia czasu ze swoją rodziną. Wszystkie powyższe przykłady wskazują na pewną ewolucję w myśleniu, jeśli chodzi o podejście pracodawcy do pracownika, który dzięki odpowiednim warunkom pracy staję się „ambasadorem” firmy, odczuwającym silne przywiązanie i lojalność względem przedsiębiorstwa, procentujące w przyszłości.1

  1. Działalność w służbie sportu

Kolejny „filar” działań z zakresu CSR stanowi sport. Należy jednak wspomnieć, iż sektor sportowy obejmuje wiele różnorodnych podmiotów – od związków, przez profesjonalne kluby, akademie, aż po organizacje komercyjne realizujące wydarzenia sportowe. W kontekście działań CSR wsparcie tej dziedziny niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów. Oprócz kwestii zdrowotnych stanowi platformę do krzewienia pozytywnych postaw m.in. zachowań fair play, integracji społecznej, równości czy też determinacji w dążeniu do celu. Deweloperzy bardzo chętnie angażują się w działalność sportową, promując wybranych sportowców, kluby sportowe, wydarzenia, często nawet uczestnicząc samodzielnie w tego typu inicjatywach.

– Sport uczy i kształtuje charakter. Jest doskonałym narzędziem rozwojowym, mającym ogromny wpływ na prezentowane postawy oraz wartości. Wierząc w jego moc oraz pozytywne efekty od lat angażujemy się w pomoc najmłodszym w realizowaniu własnych, dziecięcych pasji. Z tego powodu kilka lat temu powstała społeczna inicjatywa o nazwie PROFBUD 4 KIDS. Poprzez realizowane w ramach inicjatywy przedsięwzięcia takie jak m.in. budowa nowoczesnego obiektu sportowego w Krośnie „Profbud Arena”, objęcie sponsoringiem Akademii Koszykówki Legia Warszawa, Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno kształcącej młodych adeptów piłki, czy też ufundowanie i wybudowanie Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej we współpracy z UKSW, firma konsekwentnie popularyzuje sport oraz dba o harmonijny rozwój podopiecznych. – dodaje Anna Skotnicka-Ryś, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Handlowego firmy PROFBUD.

Korzyści wynikających z prowadzenia Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu jest więc wiele i można zauważyć je na kilku płaszczyznach. Oprócz kwestii społecznie etycznych, tego typu postawa przyczynia się do wzrostu kultury organizacyjnej firmy, zwiększając wydajności pracy, budując pozytywny wizerunek oraz wzmacniając konkurencyjności Spółki. Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu pozwala więc wypracować schematy, które w przyszłości zaowocują realizacją ważnych firmowych celów – budowania długoletnich relacji z partnerami biznesowymi w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie oraz nieustanny rozwój.

1 Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, OPZZ, 2021.

Źródło: PROFBUD.