komentarze, opinie, gospodarka

Nieruchomości: odbicie w Hiszpanii, Portugalii i Irlandii

ID-100349223 Widać ożywienie na rynkach nieruchomości krajów południa Europy, w które uderzył kryzys oraz Irlandii – tak wynika z najnowszego raportu RICS. Po długotrwałym okresie korekty gospodarki Hiszpanii, Portugalii i Irlandii, określane wcześniej”chorymi gospodarkami Europy”, znajdują się dzisiaj na czele gospodarczego ożywienia.

Stosunkowo silny wzrost zaczął przyciągaćc oraz większą liczbę międzynarodowych inwestorów wpływając na ożywienie w poszczególnych sektorach nieruchomości.

W ostatnich dwóch latach wielkość inwestycji w sektorze komercyjnym wzrosła niemal pięciokrotnie na każdym z rynków. W tym czasie podaż nieruchomości na sprzedaż, według danych RICS, spadła w Irlandii i Portugalii a w Hiszpanii przestała rosnąć i ustabilizowała się na konkretnym poziomie. W rezultacie oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięc ynieruchomości komercyjne przyniosą duże zwroty z dalszym wzrostem wartości kapitału (zwłaszcza w sektorze biurowym) i czynszów na wszystkich trzech rynkach.

Europa Środkowa i Wschodnia wciąż atrakcyjna dla inwestorów

Podczas gdy inwestycje w nieruchomości w Europie Zachodniej osiągnęły już niemal poziom sprzed kryzysu finansowego, zdaniem ekspertów RICS Europa Środkowa i Wschodnia ma do przebycia jeszcze długą drogę aby się do niego zbliżyć.

Do regionu CEE dociera mniej kapitału, niż do Europy Zachodniej z uwagi m. in. na brak wysokiej jakości produktów inwestycyjnych oraz większe ryzyko polityczne i ekonomiczne. Duża zmienność charakteryzująca politykę tego regionu w latach kryzysu finansowego sprawiła, że nastąpił spadek konkurencyjności wybranych gospodarek. To z kolei doprowadziło do spadku czynszów na rynkach, na których nie były prowadzone aktywne działania mające na celu wsparcie aktywności inwestycyjnej. – komentuje  dr Neil Blake MRICS, szef działu badań rynku w regionie EMEA i Wielkiej Brytanii CBRE podczas pierwszej wspólnej konferencji RICS i Portfolio dedykowanej inwestycjom w nieruchomości komercyjne, która odbyła się w listopadzie minionego roku w Londynie.