komentarze, opinie, gospodarka

Nieruchomości komercyjne: minął rekordowy rok pod wieloma względami

Aleksandra Burkot_Konsultant_Dział Badań Rynku_Knight FrankEksperci Knight Frank, którzy podsumowali 2015 rok na rynku nieruchomości komercyjnych nie mają wątpliwości, że był to pod wieloma względami świetny czas dla rynku.

Na szczególną uwagę zasługuje rekordowy wolumen podpisanych umów najmu. Wśród najemców dominują firmy z sektora IT, finansowego, usług biznesowych i profesjonalnych. Łącznie odpowiadały one za 70% wolumenu popytu na rynkach regionalnych.

W efekcie, pomimo wysokiej aktywności deweloperów współczynnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie z niewielką tendencją spadkową, wbrew prognozowanemu wzrostowi.

Jeśli chodzi o rynek handlowy eksperci podkreślają powrót „do gry” wiodących aglomeracji. Centra handlowe były dominującym formatem w nowej podaży w ubiegłym roku. Niemal 85% nowej podaży należało do tego rodzaju inwestycji, co w głównej mierze było zasługą budowy kilku wielkopowierzchniowych projektów, m.in. Posnanii w Poznaniu, Wroclavii we Wrocławiu oraz rozpoczętej w II połowie roku Galerii Północnej w Warszawie. Ponadto, w 2015 roku kontynuowany był trend rozwoju formatu centrów wyprzedażowych – zrealizowano jeden nowy projekt oraz rozbudowani cztery. Ponadto, deweloperzy planują już kolejne inwestycje tego formatu, m.in. pierwszy w Bydgoszczy Metropolitan Outlet Bydgoszcz

Z kolei rynek magazynów zanotował najniższy w historii poziom pustostanów.  Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe potwierdza najwyższy w historii wolumen transakcji najmu powyżej 2,6 mln m², a także spadający współczynnik pustostanów, oscylujący wokół 4,6%.

Kontynuacją dynamicznego wzrostu na rynku logistycznym jest wzrost nowej podaży zarówno w największych obszarach koncentracji, jak również na mniejszych rynkach wschodzących. Wielu inwestorów dostrzega potencjał w takich lokalizacjach jak Szczecin, Rzeszów czy Lublin, co przejawia się w rosnącym wolumenie podaży w budowie w tych regionach.

Rok 2015 okazał się wyjątkowym również  w sektorze hotelowym. Liczba nowo otwartych projektów w ubiegłym roku oraz obiektów planowanych i znajdujących się w budowie podkreśla pozytywne trendy na rynku.Nowe marki zapowiedziały ekspansję na polskim rynku, m.in. Moxy, AC Hotel, Residence Inn, Motel One czy FourPoints by Sheraton.”

Rynek inwestycyjny: Rekordowy popyt na obiekty handlowe

Aleksandra Burkot, konsultant w Dziale Badań Rynku Knight Frank

„Wartość inwestycji w 2015 roku przekroczyła 4 mld euro, jednocześnie osiągając najlepszy wynik od 2006 roku. Rynek został zdominowany przez sektor handlowy, gdzie zawarto ponad 54% wszystkich transakcji w Polsce, a wynik ten był 3-krotnie wyższy niż w roku ubiegłym. W przeciwieństwie do poprzednich lat inwestycje w sektorze biurowym były skupione przede wszystkim na miastach regionalnych, osiągając wartość 1,3 mld euro. Transakcje zawarte w segmencie magazynowym stanowiły 11% wszystkich inwestycji sfinalizowanych w Polsce, jednak były ograniczone liczbą wystawionych na sprzedaż nieruchomości, po rekordowym 2014 roku.

Widoczne trendy na rynku inwestycyjnym to kompresja stóp kapitalizacji w każdym segmencie nieruchomości komercyjnych. Oscylują wokół 5,50%, 6,00-7,00% oraz 7,00% dla odpowiednio sektora handlowego, biurowego i magazynowego.”