komentarze, opinie, gospodarka

MLP Gropu podsumowuje 3 kwartały 2014

75,3 mln zł – takie są przychody MLP Group S.A. za trzy kwartały tego roku. Firma podsumowała ten okres podając skonsolidowane wyniki. Przychody wzrosły o 9,2 proc. Natomiast aktywa netto zwiększyły się o ponad 25 proc. do 546,7 mln zł (o ponad 25 proc. więcej niż na koniec III kw. 2013P). Wartość nieruchomości inwestycyjnych MLP Group wyniosła ponad 1 mld zł.

Jeśli chodzi o wynik netto ten był nieco gorszy niż rok wcześniej – wyniósł 41,6 mln zł, w stosunku do 55 mln. MLP Group – deweloper magazynów i obiektów logistyczno – biurowych dostarczył w ciągu 3 kwartałów 50,5 tys. mkw.