Z życia spółek

Międzynarodowa grupa CA Immo z wysokim wzrostem zysku w I połowie 2022 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash
Grupa CA Immo odnotowała stabilny przychód z najmu (+1,0% do 121,1 mln euro), który odzwierciedla powiększenie w ostatnim czasie portfela nieruchomości i wzrost organiczny grupy CA Immo, pomimo sprzedaży niektórych aktywów.

Grupa CA Immo odnotowała konsolidowany zysk netto grupy osiągnął poziom 220,1 mln euro, czyli o 28,5% więcej r/r. Wzrost wartości aktywów netto od początku roku: IFRS NAV o 7,2% (14,9% z uwzględnieniem dywidendy) do 35,04 euro/1 akcję oraz EPRA NTA o 5,7% (12.0% z uwzględnieniem dywidendy) do 42,35 euro/1 akcję. Grupa odnotowała stałe przychody (w ramach FFO I) wzrosły r/r o 7,9% do 73,9 mln euro, a cel roczny na 2022 r. to stałe przychody (FFO I) na poziomie ponad 125 mln euro.
Spółka CA Immo w Polsce podpisała w I połowie 2022 r. 24 umowy najmu na 13,9 tys. mkw. z 36% udziałem nowych transakcji (wliczając ekspansje). Od maja br. do teraz spółka zawarła dziewięć „zielonych umów” zawierających proekologiczne zapisy.