Z życia spółek

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

DeathtoStock_Wired4
Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. Grupa Lokum Deweloper w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnęła 56,5 mln zł przychodu i 17,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Strata netto Grupy wyniosła 14,8 mln zł. Od początku roku w wyniku rozpoznanych zostało 91 mieszkań.

– Wynik I półrocza jest pochodną niewielkiej liczby wydanych w tym czasie mieszkań, co wiąże się z harmonogramem realizacji inwestycji. Zakończenie trzech dużych projektów mieszkaniowych zaplanowaliśmy na drugą połowę tego roku. Już w III kwartale rozpoczniemy przekazywanie mieszkań z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, a następnie w IV kwartale nasi klienci otrzymają klucze do lokali z inwestycji Lokum Verde we Wrocławiu, a także kolejnego etapu osiedla Lokum Vista w Krakowie. Znaczna część mieszkań z tych inwestycji została zakontraktowana i zostanie ujęta w wyniku całego 2022 roku. Nie sposób także nie zwrócić uwagi na fakt, że wynik jest mocno obciążony przez radykalny wzrost kosztów finansowych względem zeszłego roku, będący następstwem podwyżek stóp procentowych przez RPP. Z taką sytuacją niestety borykać się będziemy także w kolejnych kwartałach – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.