komentarze, opinie, gospodarka

Kara dla Elbląskiej Korporacji Nieruchomości

Jak się okazało, pośrednicy obrotu nieruchomościami z Elbląga bardzo często stosowali porozumienia ograniczające konkurencję. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że w 2010 pośrednicy nieruchomości z Elbląga zawarli porozumienie ograniczające konkurencję. Przedsiębiorcy wspólnie ustalili minimalne stawki prowizji za świadczone usługi. Nałożona kara dotyczy  ośmiu i wynosi  27 375 zł.

Źródło: Nasze Miasto