komentarze, opinie, gospodarka

Inwestycje w nieruchomości komercyjne – Europa Środkowa

Kevin_Turpin

Od początku roku na rynkach nieruchomości komercyjnych regionu CEE (Europa Środkowo – Wschodnia) wolumen transakcji inwestycyjnych wyniósł ponad 5,5 mld euro, co stanowi 22% wzrost rok do roku.

Według wstępnych szacunków JLL, w samym tylko III kw. 2015 r. łączny wolumen umów kupna/sprzedaży nieruchomości w regionie przekroczył 2,8 mld euro.

Kevin Turpin, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w Europie Środkowo – Wschodniej, JLL, komentuje: „Ostatni kwartał roku jest szczególnie intensywny dla doradców inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę umowy w procesie negocjacji, przewidujemy, że wartość transakcji w regionie ma szansę sięgnąć nawet 8 mld euro na koniec roku. Jeśli do tego dojdzie, 2015 zakończy się najlepszym wynikiem od czasu spowolnienia gospodarczego i trzecim najwyższym rezultatem w ciągu ostatnich 12 lat”.

Czechy prowadzą aktualnie pod względem wartości transakcji inwestycyjnych z 43% udziałem w ogólnym regionalnym wolumenie. Następna jest Polska – 28% i Rumunia – 11%.