komentarze, opinie, gospodarka

Inwestorzy szukają gruntów pod mieszkania i biura

Daniel_Puchalski

Daniel_Puchalski

Pierwsze półrocze 2016 charakteryzowało się dużą aktywnością inwestorów na rynku gruntów, przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym – podkreślają eksperci JLL.

Wg nich potwierdzeniem  jest sfinalizowana w ostatnim czasie transakcja kupna przez Grupę ASBUD od Balmoral Properties działki o powierzchni 30 650 mkw., zlokalizowanej pomiędzy dworcem Warszawa Gdańska a centrum handlowym Arkadia.Grupa ASBUD wybuduje na tym terenie ok. 1200 mieszkań. Wartość transakcji jest poufna.

Daniel Puchalski, Dyrektor Działu Obsługi Gruntów Inwestycyjnych, JLL, informuje: „Transakcja, której przedmiotem była działka należąca do Balmoral Propertiesto jedna z największych tegorocznych umów kupna/sprzedaży terenu inwestycyjnego pod zabudowę mieszkaniową. Potwierdza ona utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie inwestorów rynkiem gruntów w Polsce. Motorem rozwoju rynku pozostają działki pod projekty mieszkaniowe, a w dalszej kolejności – biurowe”.

W pierwszym półroczu 2016 Dział Obsługi Gruntów Inwestycyjnych JLL doradzał przy transakcjach kupna/sprzedaży gruntów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 300 mln złotych, przeznaczonyc hm.in. pod zabudowę mieszkaniową i biurową.

„Popyt jest tak duży, że jeśli JLL miałby w swoim portfelu więcej gruntów, których właściciele zainteresowani są sprzedażą, to ten wynik mógłby być nawet trzykrotniewyższy. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że dobrze przygotowany i zlokalizowany teren inwestycyjny pod zabudowę mieszkaniową nie czeka dłużej niż kilka tygodni na zainteresowanego inwestora, który rozpocznie analizy.Podaż pieniądza na rynku gruntów jest bardzo wysoka, ale brakuje dobrego produktu dostępnego na sprzedaż”, dodaje Daniel Puchalski.