rynek nieruchomości komercyjnych na sprzedaż

Inteligentna modernizacja daje drugie życie biurowym nieruchomościom komercyjnym

daniel-chen-108577-unsplashInteligentna modernizacja daje drugie życie biurowym nieruchomościom komercyjnym. Z tegorocznego raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że Polska jest liderem pod względem liczby certyfikowanych budynków wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Obecnie aż 45 proc. wszystkich takich obiektów w regionie zlokalizowanych jest właśnie nad Wisłą1. Aż 63 proc. objętych certyfikacją budynków w kraju to obiekty nowe. A co z już istniejącymi? Te również mają potencjał do unowocześnienia i objęcia ramami systemów ekologicznej oceny jakości.

Spis treści:
Certyfikacja obiektów pomaga ocenić efekty zmian
Wieloetapowa modernizacja pozwala rozłożyć koszt inwestycji w czasie

Jak przypominają unijni decydenci, budynki odpowiadają za 40 proc. konsumpcji energii elektrycznej w krajach Wspólnoty i są odpowiedzialne za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, aż trzy na cztery istniejące obiekty charakteryzują się niską efektywnością energetyczną. Tymczasem celem współpracującego z Komisją Europejską Stowarzyszenia Fala Renowacji jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków w UE poprzez podwojenie liczby odpowiednich modernizacji do 2030 roku. Efektem ma być nawet 35 mln odnowionych budynków o lepszej efektywności energetycznej.

Certyfikacja obiektów pomaga ocenić efekty zmian

W jaki sposób ocenić, czy dany budynek jest efektywny energetycznie? Z pomocą przychodzą opracowywane w różnych krajach systemy oceny jakości obiektów. Choć specjaliści szacują, że obecnie mamy do czynienia z około sześćdziesięcioma różnymi standardami, do najpopularniejszych w Polsce należą brytyjski BREEAM (ang. Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) oraz amerykański LEED (ang. Leadership in Energy and Enviromental Design).

Jak wynika z przeprowadzonych na skalę globalną wyliczeń Instytutu Schneider Electric, inwestor wspierający się tymi systemami może już dziś uzyskać ograniczenie emisji dwutlenku węgla na poziomie średnio 30 proc. oraz oszczędności w wydatkach na energię elektryczną sięgające ok. 25 proc. wyjściowej kwoty. Postępujący udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym sprawi, że już w 2030 roku zmiany te przyniosą jeszcze wyższy poziom wydajności, skutkując ograniczeniem emisji CO2 nawet o 60-80 proc. w stosunku do stanu wyjściowego2.

Wieloetapowa modernizacja pozwala rozłożyć koszt inwestycji w czasie

Badanie „Elektryczność 4.0” zrealizowane na zlecenie Schneider Electric w 2022 roku wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw ukazało, że niemal 9 na 10 rodzimych firm zostało dotkniętych podwyżkami cen energii elektrycznej w stopniu co najmniej umiarkowanym. Częściową odpowiedzią na ten stan rzeczy jest wieloetapowa modernizacja budynków i przekształcenie istniejących już obiektów w Budynki Przyszłości. Te charakteryzują się czterema cechami. Są to budynki:

  • hiperwydajne – dzięki optymalizacji działających w nich systemów i przepływu informacji,

  • ukierunkowane na ludzi – zapewniając wygodne i produktywne otoczenie dla wszystkich osób,

  • zrównoważone – bo konsumują mniej zasobów i są bardziej żywotne,

  • odporne – za sprawą ograniczenia cyberzagrożeń i dzięki szybszemu odzyskiwaniu sprawności po awariach.

– Wieloetapowa modernizacja budynku zawsze rozpoczyna się od utworzenia planu, w którym ujęte będą m.in. budżet projektu, bieżące potrzeby operacyjne oraz plany przyszłej rozbudowy. Kolejne kroki to wymiana oprogramowania, modernizacja urządzeń i instalacji oraz dokonanie niezbędnych remontów w myśl zasady Efficiency First. W grę wchodzi przede wszystkim termomodernizacja obiektów, wdrożenie nowej instalacji elektrycznej, systemów oświetlenia oraz wentylacji, także z uwzględnieniem kontroli jakości powietrza. Zmiany te przekładają się nie tylko na długofalowe oszczędności, ale też są zgodne z wymaganiami stawianymi przez systemy certyfikacji budynków. Tworzenie Budynków Przyszłości to zadbanie o równowagę między optymalizacją kosztową, zdrowiem i komfortem pracowników a ekologicznością – wyjaśnia Marek Olszewski, menedżer kanału Integratorów Systemów Automatyki Budynkowej w Schneider Electric.

1 Zrównoważone Certyfikowane Budynki – raport 2022, PLGBC, 2022
2 Towards Net-Zero Buildings A quantitative study, Schneider Electric Research Institute, 2022


Źródło: Schneider Electric.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora