Informacje dnia

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych

helloquence-61189-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację na temat wskaźnika dóbr inwestycyjnych.

Jest to obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r.
Jak czytamy w informacji opublikowanej przez GUS, w związku z art. 109 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730) ogłoszono, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r. w stosunku do II kwartału 2022 r. wyniósł 103,0. Wynik ten oznacza wzrost cen o 3,0%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.