Z życia spółek

ID Logistics w III kwartale ze znaczącym wzrostem przychodów o 13,6 proc.

ID Logistics

ID Logistics jest jednym z europejskich liderów logistyki kontraktowej. Firma ogłosiła wyniki za III kwartał 2021 r.

W III kwartale 2021 roku ID Logistics odnotował znaczący wzrost przychodów o 13,6 proc. w ujęciu sprawozdawczym i like-for-like, do 468,2 mln euro. W III kwartale ubiegłego roku firma odnotowała odbicie i wzrost przychodów o 7,3 proc., po złagodzeniu warunków lockdownu, związanego z Covid-19, odczuwanego w większości krajów, w których prowadzi działalność. Od początku roku ID Logistics otworzył 20 nowych magazynów. W samym tylko III kw. Grupa uruchomiła 11 nowych operacji, z których ponad połowa dedykowana jest e-commerce.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „ID Logistics zakończył kolejny kwartał intensywnej działalności, zarówno we Francji, jak i na arenie międzynarodowej, gdzie tempo wzrostu utrzymuje się na stałym poziomie. Dodatkowo, oprócz osiągnięcia dobrych wyników finansowych, Grupa nadal korzysta ze swojego doświadczenia w zakresie obsługi e-commerce, co stanowiło podstawę większości nowych projektów rozpoczętych w tym kwartale”.