komentarze, opinie, gospodarka

Hines: Ekologiczne rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych

Paulina Zyśk
Ocieplanie klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją światowe gospodarki. Coraz częściej podejmowane są praktyki mające na celu ograniczenie emisyjności, również przez przedsiębiorstwa. Hines, globalna firma zajmująca się inwestycjami, rozwojem i zarządzaniem nieruchomościami, również obrała za cel zerową emisję dwutlenku węgla netto w swoim portfolio budynków do 2040 r. Ten ekologiczny trend zbiegł się z rosnącymi cenami energii, które zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności, chociażby w przyjaznych środowisku odnawialnych źródłach energii. Intensywna walka z negatywnymi skutkami zmian klimatu, a także zwiększającymi się kosztami, podejmowana jest także na rynku nieruchomości – zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

Wyzwania, przed jakimi stoi rynek nieruchomości

Deweloperzy, inwestorzy i inni przedstawiciele branży nieruchomości mają szczególną rolę do spełnienia w obliczu postępującego ocieplania klimatu – z jednej strony muszą dbać o neutralność klimatyczną w swojej działalności, a z drugiej umożliwić zrównoważoną pracę użytkownikom ich obiektów. Warto zaznaczyć, że sektor ten ma znaczący wpływ na środowisko naturalne. Według raportu World Economic Forum, pochłania on rocznie ponad 40% światowej energii, a budynki odpowiadają za 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych i zużywają ok. 40% surowców1. Ograniczenie tych wskaźników dla dobra planety to niewątpliwie jeden z nadrzędnych celów, jaki powinni obrać sobie uczestnicy rynku nieruchomości.

Wciąż wysokie ceny energii i materiałów widocznie wpływają na koszty budowy i eksploatacji nieruchomości. Z badań wynika, że budowa ekologicznego obiektu może być o 16% bardziej kosztowna niż wzniesienie standardowej konstrukcji2. Przyjazne środowisku rozwiązania, choć wiążą się z dużym wydatkiem, niosą za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim generują oszczędności tuż po zainstalowaniu, a w dłuższej perspektywie uodparniają nieruchomości na wzrosty cen w przyszłości.

Zielone rozwiązania to konieczność

Należy pamiętać też o regulacjach prawnych, które często nakładają na firmy obowiązek prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony. Na Starym Kontynencie obowiązuje m.in. przygotowany na poziomie unijnym Europejski Zielony Ład, w którym zawarte są przepisy dotyczące branży nieruchomości, takie jak dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków.

Na rynku działa także wiele programów certyfikacyjnych, takich jak BREEAM, w którym budynki oceniane są w takich kategoriach, jak np. energooszczędność, właściwości materiałów wykorzystanych do budowy, poziom zużycia energii, sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową, sposób zarządzania odpadami czy rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Uzyskanie certyfikatu BREEAM może przynieść wiele korzyści. Z punktu widzenia dewelopera najistotniejszym benefitem jest fakt, że inwestycje, którym uzyskały takie poświadczenie, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców. Hines posiada w swoim globalnym portfolio łączenie 71 budynków z tym certyfikatem. Wśród nich są się m.in. nasze warszawskie biurowce: Wola Center, Nestlé House , Ambassador Office Building i Sky Office Center. Firma ma na swoim koncie w wymiarze światowym także potwierdzenia zrównoważonego budownictwa od takich instytucji, jak U.S. Green Building Council, Building Owners and Managers Association czy German Sustainable Building Council.

Popyt na zielone nieruchomości rośnie

Zainteresowanie najemców i nabywców zielonymi rozwiązaniami ma swoje odzwierciedlenie w licznych statystykach. W badaniu przeprowadzonym przez amerykańską organizację National Association of Realtors w 2021 r. blisko jedna trzecia agentów nieruchomości zgłosiła, że w ciągu ostatniego roku była zaangażowana w kupno lub sprzedaż nieruchomości posiadającej certyfikaty ekologiczne. Ponadto niemal dwie trzecie respondentów stwierdziło, że promowanie efektywności energetycznej w ofertach może pomóc przyciągnąć kupujących. Ponad połowa stwierdziła z kolei, że ich klienci są zainteresowani zrównoważonym rozwojem3. W tym samym roku badanie przeprowadziło także stowarzyszenie National Association of Home Builders, w którym wykazano, że większość kupujących preferuje zielone nieruchomości. Nabywcy są także skłonni zapłacić wyższą cenę za ekologiczne funkcje, które mogą obniżyć koszty oraz zapewnić zdrowie i lepsze samopoczucie4.

Podobny trend można zauważyć na rynku komercyjnym. Według JLL 63% wiodących inwestorów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że zielone strategie mogą zintensyfikować obłożenie, podnieść czynsze i zwiększyć ogólną wartość obiektu5. Ponadto badanie przeprowadzone przez Savills wśród najemców powierzchni logistycznych wykazało, że ekologiczne funkcje i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem awansowały z 11. na 6. miejsce wśród najważniejszych czynników determinujących wynajem magazynu6.

Szacuje się, że popyt na zielone nieruchomości na rynku komercyjnym może być nawet wyższy niż w sektorze mieszkaniowym. Wynika to m.in. z przywołanych już regulacji prawnych. Firmy szukają sposobów, które pozwolą im na ograniczenie emisyjności do ustalonego przez władze poziomu. Jednym z nich może być przeniesienie działalności do ekologicznego biura lub magazynu. To zapotrzebowanie wzmacniają także kwestie związane z HR-em i employer brandingiem. Zarówno pracownicy wracający do biur po pandemicznej przerwie, jak i młodzi ludzie rozpoczynający swoją przygodę na rynku pracy oczekują od swoich obecnych i przyszłych pracodawców proekologicznych postaw i przedsięwzięć, które pozwolą im zachować zdrowie.

Na polskim rynku ekologiczne aspekty nieruchomości nie są jeszcze głównym determinantem, który wpływa na decyzje firm w kwestii najmu. Jest to jednak istotny dodatek, który podnosi poziom atrakcyjności obiektu.

Zielone inicjatywy Hines

Zrównoważony rozwój jest wpisany w system wartości, jakim w swojej działalności kieruje się Hines. Obowiązująca w firmie polityka ESG oparta jest na założeniu, że doskonałe budynki to takie, które na pierwszym miejscu stawiają ludzi, całe społeczności oraz dobro planety. Na płaszczyźnie środowiskowej głównym celem Hines jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz swoich obiektów poprzez m.in. optymalizację efektywności energetycznej, minimalizację poziomu odpadów, zwiększenie zależności od energii odnawialnej, elektryfikację oraz odejście od paliw kopalnych.

Przyjazne środowisku przedsięwzięcia Hines widoczne są także w Polsce. Firma wspiera elektromobilność, czego owocem są stacje ładowania do samochodów elektrycznych dostępne dla najemców oraz gości Ambassador Office Building oraz Wola Center. Wartym uwagi jest również fakt, że w 2020 r. na dachu Nestlé House pojawiły się ule, w których zamieszkało prawie 250 tys. pszczół. Cyklicznie odbywają się również akcje zachęcające pracowników do zamienienia podróży samochodem na rower. Nie można zapominać także o zrównoważonej jakości obiektów Hines, które otrzymały wspomniany wcześniej certyfikat BREEAM. Należy podkreślić, że Wola Center posiada certyfikat BREEAM InUse „Outstanding”, przyznany w grudniu 2022 r. Jako jedyny wyróżniony biurowiec w Polsce, osiągnął drugi najwyższy wynik spośród zaledwie piętnastu tego typu obiektów w Europie. Na uwagę zasługuje fakt, że osiągnął najwyższą ocenę w kategorii Asset Performance w Polsce. Budynek został doceniony przede wszystkim za zabezpieczenia, wykorzystanie ekologicznych materiałów, optymalizację zużycia energii oraz pozytywne oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu.

Obecna sytuacja ekonomiczna i regulacje prawne zmuszają uczestników rynku nieruchomości do wdrażania ekologicznych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że alternatywne źródła energii czy przyjazne dla środowiska materiały to inwestycja długoterminowa, która uodporni nieruchomości na przyszłe wzrosty cen, przyciągnie większą liczbę najemców, podniesie wartość obiektu, a przede wszystkim korzystnie wpłynie na dobrostan jego użytkowników i planety.

Źródła:

1. CBRE, Panattoni, raport „Confidence Index 2023. Barometr nastrojów najemców w sektorze magazynowym”: https://mktgdocs.cbre.com/2299/c4efbcf1-1c6f-4932-bef3-df3965931396-654112733.pdf
2. A.S.Ingale, “Life Cycle Cost Analysis of Green & Conventional Building based on Rain Water Harvesting”, https://www.irjet.net/archives/V7/i7/IRJET-V7I7345.pdf
3. National Association of REALTORS, “REALTORS® and Sustainability: Residential”: https://www.nar.realtor/research-and-statistics/research-reports/realtors-and-sustainability
4. Deloitte, „The Value of Green Buildings. How technology is pushing the Real Estate industry to become more sustainable”: https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/real-estate/articles/the-value-of-green-buildings.html
5. JLL, “Decarbonizing the Built Environment”: https://www.jll.co.uk/en/trends-and-insights/research/decarbonizing-the-built-environment
6. Savillis, “Does demand for green buildings lead to a premium?”: Savills UK | Does demand for green buildings lead to a premium?

¹Obejmuje zarówno globalną organizację Hines, jak i RIA AUM na dzień 30 czerwca 2023 r.

Źródło: Hines.