Gospodarka

GUS: Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2019 roku

analiza
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej oficjalnej stronie Internetowej szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2019 roku.

Na stronie GUS czytamy: Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 3,1% rok do roku, wobec 4,9% w analogicznym okresie 2018 r.
Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 28.02.2020 r.
W IV kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.